Erasmus+: Το 2020 η ΕΕ θα επενδύσει πάνω από 3 δισ. ευρώ για τους νέους Ευρωπαίους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 5 Νοεμβρίου την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2020 για το πρόγραμμα Erasmus+ . Το 2020 είναι ...


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 5 Νοεμβρίου την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2020 για το πρόγραμμα Erasmus+. Το 2020 είναι το τελευταίο έτος του τρέχοντος προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητικότητα και τη συνεργασία στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. 

Ο αναμενόμενος προϋπολογισμός ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με το 2019, θα προσφέρει στους νέους Ευρωπαίους ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση ή απόκτηση επαγγελματικής πείρας στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2020, η Επιτροπή θα δρομολογήσει δεύτερο πιλοτικό έργο για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Επιπλέον, η ΕΕ έχει ως στόχο να δημιουργήσει 35 000 ευκαιρίες συμμετοχής Αφρικανών φοιτητών και προσωπικού στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της Συμμαχίας Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, δήλωσε τα εξής: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος που το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να επενδύσει περισσότερα από 3 δισ. ευρώ στο Erasmus+. Έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες ώστε οι νέοι Ευρωπαίοι να μπορούν να πραγματοποιούν σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό, κάτι που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν γνώσεις και ευρωπαϊκή ταυτότητα. Επιπλέον, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», καταδεικνύοντας ότι επενδύουμε συνεχώς στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Είμαι περήφανος που τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνουν ισχυρές νέες συμμαχίες, ανοίγοντας τον δρόμο για τα πανεπιστήμια του μέλλοντος, προς όφελος των φοιτητών, του προσωπικού και της κοινωνίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.» 

Η κ. Μαριάν Τίσεν, επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, πρόσθεσε τα εξής: «Η κοινότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα ενισχυθεί χάρη στις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης του Erasmus στον συγκεκριμένο τομέα, γεφυρώνοντας τομείς, περιφέρειες και χώρες. Με την ενίσχυση του ErasmusPro οι δεσμοί αυτοί θα γίνουν ακόμη ισχυρότεροι, παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες σε εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.» 

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Επιπλέον, ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με τη νεολαία, αλλά δεν αποτελούν οργάνωση νεολαίας, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση. Σήμερα η Επιτροπή, μαζί με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, δημοσίευσε επίσης τον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ο οδηγός αυτός παρέχει στους αιτούντες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις ευκαιρίες που τους παρέχονται το 2020 στο πλαίσιο του Erasmus+ όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη σχολική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, τη νεολαία και τον αθλητισμό. 

Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια 

Τα πρώτα 17 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια επιλέχθηκαν τον Ιούνιο του 2019 και πρόκειται να ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους. Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκε σήμερα βασίζεται σ’ αυτό το πρώτο στάδιο δοκιμών. Η πρωτοβουλία θα αποτελέσει το επίκεντρο εκδήλωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 7 Νοεμβρίου 2019, στην οποία όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που έχουν επιλεγεί μέχρι σήμερα θα συναντηθούν για πρώτη φορά με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την εξέταση των επόμενων βημάτων με τους σπουδαστές, τους πρυτάνεις και τα υπουργεία που είναι αρμόδια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη θα συμμετάσχουν και άλλα πανεπιστήμια. 


Εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων 

Αυτό θα είναι το τρίτο έτος των Συμπράξεων ανταλλαγών μεταξύ σχολείων — μιας δράσης του Erasmus+ που προσφέρει στα ευρωπαϊκά σχολεία ευκαιρίες για την ανταλλαγή μαθητών και εκπαιδευτικών. Τα τελευταία δύο χρόνια συμμετείχαν περισσότερα από 15 000 σχολεία. Το 2020 άλλα 9 000 σχολεία θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν. 

Στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οι επενδύσεις επικεντρώνονται στο ErasmusPro — παρέχοντας ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους και τους μαθητευόμενους να περνούν από τρεις μήνες έως ένα έτος στο εξωτερικό, αναπτύσσοντας τις επαγγελματικές και γλωσσικές τους ικανότητες. Το ErasmusPro, από την έναρξή του το 2018, κατάφερε να αυξήσει το ενδιαφέρον για μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και έχει στηρίξει περισσότερους από 12 000 μαθητές ετησίως. Η παροχή στήριξης θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία «πιλοτικών» διακρατικών κέντρων αριστείας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τα οποία θα είναι ενσωματωμένα στις στρατηγικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Τα κέντρα αυτά θα συνεργάζονται στενά με άλλους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και με την επιστημονική κοινότητα και τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών υψηλής ποιότητας με επίκεντρο τις τομεακές δεξιότητες. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, η χρηματοδοτική στήριξη θα συμβάλει στη δημιουργία ή την ενίσχυση περιφερειακών ή εθνικών δικτύων παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να μπορούν να προσφέρουν αυξημένο αριθμό ποιοτικών έργων για το επόμενο πρόγραμμα Erasmus. 

Επιπλέον ευκαιρίες στο πλαίσιο της Συμμαχίας Αφρικής-Ευρώπης 

Όπως και το 2019, η φετινή πρόσκληση θα προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες για τη στήριξη των ανταλλαγών Αφρικανών φοιτητών και προσωπικού με σκοπό τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus +. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 26 247 ανταλλαγές. Ο στόχος όμως είναι να εξασφαλιστεί η στήριξη 35 000 ατόμων έως το 2020, όπως ανακοινώθηκε στη συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Τα πανεπιστήμια μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε έργα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία συμβάλλουν άμεσα στις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην πρόσφατη διάσκεψη υψηλού επιπέδου Αφρικής-Ευρώπης για τη συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ιστορικό 

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την κινητικότητα και τη διακρατική συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020. Το τρέχον πρόγραμμα, καθώς και το διάδοχο πρόγραμμά του, που θα τεθεί σε ισχύ το 2021, συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. Σκοπός του προγράμματος Erasmus+ είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των συμμετεχόντων από όλα τα κοινωνικά στρώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με κοινωνικά, οικονομικά, σωματικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα. 

Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή πρότεινε να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος Erasmus σε 30 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε 12 εκατομμύρια άτομα να αποκτήσουν μια εμπειρία στο εξωτερικό. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus+ 
Οδηγός του προγράμματος Erasmus+
Erasmus+

Related

What's hot? 6133340727197061296

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item