Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020: με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2020. Το πρόγραμμα καθορίζει τις δράσεις που θα αναλάβει η Επιτρ...


Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2020. Το πρόγραμμα καθορίζει τις δράσεις που θα αναλάβει η Επιτροπή το 2020 για να μετατρέψει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σε απτά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία της Ευρώπης. Σκοπός αυτού του πρώτου προγράμματος εργασίας είναι να αξιοποιηθούν με επιτυχία οι ευκαιρίες που θα αποφέρει η διπλή, οικολογική και ψηφιακή, μετάβαση.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Αυτή η Επιτροπή είναι προσηλωμένη στην αντιμετώπιση των διαγενεακών προκλήσεών μας, όπως η κλιματική αλλαγή, η ψηφιοποίηση και η μετανάστευση. Έχουμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να βελτιώσουμε τις ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας Ένωσης που αγωνίζεται για περισσότερα»

Ο Μάρος Σέφτσοβιτς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διερεύνηση προοπτικών, δήλωσε: «Η υλοποίηση των φιλοδοξιών μας αποτελεί ομαδική προσπάθεια όλων των θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και των βασικών εταίρων. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής αντικατοπτρίζει επίσης τις κύριες προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επιπλέον, για πρώτη φορά, έχουμε ενσωματώσει πληροφορίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες τάσεις που διαμορφώνουν τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Οι στρατηγικές προβλέψεις θα αποτελέσουν τον γνώμονα για το έργο μας, καθώς προχωρούμε στον σχεδιασμό διαχρονικά βιώσιμων πολιτικών οι οποίες καλύπτουν αποφασιστικά τις ανάγκες όλων των Ευρωπαίων και ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της Ένωσής μας.» 

Εναρκτήριο λάκτισμα για τη μετάβαση σε μια δίκαιη, κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή Ευρώπη 

Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει να μετατρέπει τις έξι πρωταρχικές φιλοδοξίες της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα αποτελέσουν κατόπιν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και εφαρμογής σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και άλλους εταίρους: 

  1. Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: μετά την υποβολή των πρώτων βασικών πρωτοβουλιών τον Δεκέμβριο του 2019 και τον Ιανουάριο του 2020, η Επιτροπή θα προτείνει ευρωπαϊκή νομοθεσία για το κλίμα, ώστε να κατοχυρωθεί νομοθετικά ο στόχος της ουδετερότητας από την άποψη των ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050. Ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα θα συγκεντρώσει όλες αυτές τις προσπάθειες, με τη συμμετοχή των περιφερειών, των τοπικών κοινοτήτων, της κοινωνίας των πολιτών, των σχολείων, της βιομηχανίας και των μεμονωμένων πολιτών. Η ΕΕ θα ηγηθεί επίσης διεθνών διαπραγματεύσεων ενόψει της COP26 στη Γλασκόβη. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας και —μέσω της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο»— για τη στήριξη των αγροτών ώστε να προσφέρουν υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτά και ασφαλή τρόφιμα με πιο βιώσιμο τρόπο. 
  2. Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή: μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα θα δώσει στην Ένωσή μας τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο την τεράστια αξία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα ως ολοένα διευρυνόμενου και επαναχρησιμοποιήσιμου πλεονεκτήματος στην ψηφιακή οικονομία. Η στρατηγική αυτή θα καλύπτει επίσης τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση της δυναμικής των ψηφιακών δεδομένων, καθώς και την ανάπτυξη και υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης με σεβασμό στις ευρωπαϊκές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη θα ενισχυθούν οι βιομηχανικές και καινοτόμες ικανότητές μας, ενώ με τη νομοθετική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα ισχυροποιηθεί η ενιαία αγορά για τις ψηφιακές υπηρεσίες και θα βοηθηθούν οι μικρότερες επιχειρήσεις με την παροχή της νομικής σαφήνειας και των ίσων όρων ανταγωνισμού που χρειάζονται. 
  3. Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων: αφού παρουσίασε τις πρώτες ιδέες της για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη τον Ιανουάριο του 2020, η Επιτροπή θα αναλάβει δράση για να ενσωματώσει τη διπλή ψηφιακή και κλιματική μετάβαση στο μοναδικό μας μοντέλο κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, διασφαλίζοντας ότι η οικονομία μας συνδυάζει την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Σεβόμενη τις εθνικές παραδόσεις, η Επιτροπή θα παρουσιάσει προτάσεις για τη διασφάλιση δίκαιων κατώτατων μισθών για τους εργαζομένους στην ΕΕ, για ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης ανεργίας, καθώς και πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και δίκαιης φορολόγησης. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης μια ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των παιδιών σε βασικές υπηρεσίες, ενώ θα ενισχύσει και τις Εγγυήσεις για τη νεολαία για να στηρίξει την εκπαίδευση των νέων, καθώς και την κατάρτιση και τις ευκαιρίες απασχόλησης που χρειάζονται. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο: η Επιτροπή θα αναπτύξει νέες στρατηγικές συνεργασίας με τους γείτονές μας στην Αφρική και τα Δυτικά Βαλκάνια. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί πιέσεις για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Παράλληλα, θα επιδιώξει να διατηρήσει τη δυναμική προτείνοντας τρόπους ενίσχυσης της διαδικασίας προσχώρησης, μεταξύ άλλων σχετικά με τη μεθοδολογία διεύρυνσης και με ένα ενισχυμένο επενδυτικό πλαίσιο. Θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στην προάσπιση, την επικαιροποίηση και την αναβάθμιση της βασιζόμενης σε κανόνες τάξης ώστε να καταστεί έτοιμη για τη σημερινή πραγματικότητα. Όλες οι πρωτοβουλίες του προγράμματος εργασίας θα έχουν ισχυρή εξωτερική διάσταση, με σκοπό την ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της Επιτροπής. 
  4. Προώθηση του ευρωπαϊκού μας τρόπου ζωής: η Επιτροπή θα παρουσιάσει νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο —το κεντρικό στοιχείο της αναμόρφωσης της πολιτικής ασύλου. Η Επιτροπή θα στηρίξει επίσης την προστασία της υγείας των Ευρωπαίων και θα πρωτοστατήσει στην καταπολέμηση του καρκίνου. Οι πρωτοβουλίες θα βοηθήσουν να ενταθούν οι επενδύσεις στις δεξιότητες των ατόμων, ενώ θα βοηθήσουν και τα άτομα να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της ψηφιακής και της οικολογικής μετάβασης. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας, με την οποία θα καθορίζονται οι τομείς στους οποίους η Ένωση μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία ώστε να στηρίξει τα κράτη μέλη για την κατοχύρωση της ασφάλειας —από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος έως την πρόληψη και την ανίχνευση υβριδικών απειλών, την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την αύξηση της ανθεκτικότητας των ζωτικών υποδομών μας. 
  5. Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία: μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα και τους εταίρους της ΕΕ, η Επιτροπή θα δρομολογήσει τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, με τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση δράσεων της ΕΕ. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να διασφαλίζει το ισχυρό πνεύμα κράτους δικαίου στην ΕΕ. Θα εξετάσουμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο η νέα δημογραφική πραγματικότητα επηρεάζει τα πάντα, από την απασχόληση έως την κοινωνική προστασία, τη δημόσια υγεία, τα δημόσια οικονομικά και την περιφερειακή πολιτική, την ψηφιακή συνδεσιμότητα, τις δεξιότητες και την ένταξη, καθώς και το πώς θα ανταποκριθούμε μέσω πρωτοβουλιών, για παράδειγμα, στο ζήτημα της γήρανσης του πληθυσμού.

Εφαρμογή της πολιτικής ασυνέχειας 

Κατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, η Επιτροπή εξέτασε όλες τις προτάσεις για τις οποίες επί του παρόντος εκκρεμεί η λήψη απόφασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και προτείνει να αποσυρθούν και να ανακληθούν 34 από αυτές. Ορισμένες από αυτές τις προτάσεις δεν ανταποκρίνονται στις πολιτικές προτεραιότητες της νέας Επιτροπής· για την πλειονότητα των πρωτοβουλιών, η Επιτροπή παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επίτευξη των στόχων τους. Η Επιτροπή θα εξετάσει καλύτερους και αποδοτικότερους τρόπους να επιδιώξει τους στόχους και θα διαβουλευτεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν επισημοποιήσει την απόσυρσή τους. 

Ενίσχυση της χάραξης και της εφαρμογής πολιτικής με μελλοντική προοπτική 

Από το 2020, η Επιτροπή θα αξιοποιήσει περισσότερο τις ικανότητές της για στρατηγικές προβλέψεις ώστε να προσδιορίσει μακροπρόθεσμες τάσεις, να βελτιώσει τον καθορισμό προτεραιοτήτων και την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής. Με ένα ενισχυμένο πλαίσιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας θα διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές αποφέρουν απτά αποτελέσματα και διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η προσέγγιση «μία εντός, μία εκτός» θα διασφαλίζει ότι οι νεοεισαγόμενες επιβαρύνσεις αντισταθμίζονται με ελάφρυνση του αντίστοιχου διοικητικού κόστους για πολίτες και επιχειρήσεις —ιδίως των ΜΜΕ— σε επίπεδο ΕΕ στον ίδιο τομέα πολιτικής. Μια πλατφόρμα Fit-for-future θα στηρίξει επίσης τις προσπάθειες της Επιτροπής για απλούστευση. 

Υλοποίηση του κοινού προγράμματος 

Η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τις συμβουλευτικές επιτροπές για την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας της, πριν το παρουσιάσει. Συνεχίζοντας με αυτό το ομαδικό πνεύμα, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αρχίσουν τώρα συζητήσεις για την κατάρτιση καταλόγου κοινών προτεραιοτήτων για τις οποίες οι συννομοθέτες συμφωνούν να αναλάβουν ταχεία δράση.

Related

What's hot? 3132492841367535548

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item