Ξεκίνησε η διαβούλευση σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου

Κάθε χρόνο 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα υγείας που θα επηρε...


Κάθε χρόνο 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα υγείας που θα επηρεάσει άμεσα το 40 % των πολιτών της ΕΕ με σημαντικές συνέπειες στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας και τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ωστόσο, καθώς ένα ποσοστό έως και 40 % των περιστατικών καρκίνου αποδίδονται σε αίτια που μπορούν να αποφευχθούν, τα περιθώρια δράσης και οι δυνατότητες μείωσης του αριθμού των περιστατικών στην ΕΕ είναι τεράστια. Όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθύνσεις της και όπως περιγράφεται στην επιστολή ανάθεσης καθηκόντων της κ. Στέλλας Κυριακίδου, Επιτρόπου αρμόδιας για την Υγεία και για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η Επιτροπή θα υποβάλει ευρωπαϊκό σχέδιο με σκοπό τη μείωση της ταλαιπωρίας που προκαλεί η νόσος και τη στήριξη των κρατών μελών προκειμένου να βελτιώσουν τον έλεγχο και την περίθαλψη του καρκίνου. 

Η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Όλοι έχουμε έναν φίλο, συνάδελφο ή συγγενή που έχει περάσει από αυτό. Όλοι έχουμε αισθανθεί το ίδιο συναίσθημα θλίψης και αδυναμίας. Αλλά υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε —ατομικά και συλλογικά. Σε επίπεδο κρατών μελών και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, δεν ξεκινάμε από το πουθενά. Μπορούμε όμως να πράξουμε πολλά περισσότερα απ' όσα ήδη πράττουμε. Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, ξεκινάμε μια νέα διαδρομή που θα μας οδηγήσει στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά: με πρόληψη και έρευνα, με νέα στρατηγική δεδομένων και με ισότητα στη θεραπεία σε όλη την Ευρώπη.» 

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Ο καρκίνος μας αφορά όλους, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Η προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας έγκειται επίσης στις αξίες, στην αξιοπρέπεια και τις συνέργειες, στοιχεία στα οποία θα πρέπει να στηριχθεί κάθε πολιτική για τον καρκίνο. Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου αποτελεί νέα μείζονα προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου αυτού, καθώς εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην πρόληψη και την περίθαλψη του καρκίνου. Μαζί, ας διαμορφώσουμε ένα σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου εστιασμένο στον ασθενή, το οποίο θα φέρει ελπίδα και ευκαιρίες για ζωή σε όλους τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους στην Ευρώπη. Μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη αυτή!» 

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος αρμόδια για την Υγεία και για την Ασφάλεια των Τροφίμων, δήλωσε τα εξής: «Ο καρκίνος είναι τομέας για τον οποίο οι πολίτες της ΕΕ περιμένουν από μας να λάβουμε αποφασιστικά μέτρα. Μια Ευρώπη που επιδιώκει περισσότερα είναι μια Ευρώπη που ακούει τους πολίτες της, που νοιάζεται για την ευεξία τους. Αυτό αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου —την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων για τους πολίτες, τους ασθενείς και τα υγειονομικά συστήματα της Ευρώπης. Η επιτυχία του σχεδίου θα εξαρτηθεί από την πλήρη συμμετοχή των πολιτών, των ασθενών με καρκίνο, των ενδιαφερόμενων μερών και παραγόντων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Σας καλώ όλους να συμμετάσχετε, ώστε να γίνει το σχέδιο αυτό όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξο και αποδοτικό. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.» 

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, το οποίο θα υποβληθεί πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, θα προτείνει δράσεις σε κάθε σημαντικό στάδιο της νόσου: 

- Μέτρα πρόληψης: Η πρόληψη είναι ο ευκολότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος μείωσης του καρκίνου στην ΕΕ. Στα μέτρα πρόληψης συγκαταλέγονται η βελτιωμένη πρόσβαση στην υγιεινή διατροφή και η εμβολιαστική κάλυψη· μέτρα για τη μείωση των περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου, όπως η ρύπανση και η έκθεση σε χημικά προϊόντα· η έρευνα και η ευαισθητοποίηση των πολιτών. 
- Έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση: Στα μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της έκβασης της υγείας των ασθενών, μέσω της έγκαιρης διάγνωσης, συγκαταλέγονται η μεγαλύτερη κάλυψη του πληθυσμού-στόχου όσον αφορά τον προσυμπτωματικό έλεγχο, η αυξημένη χρήση ψηφιακών λύσεων και η τεχνική στήριξη των κρατών μελών. 
- Περίθαλψη και θεραπεία: Στα μέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της θεραπείας και της περίθαλψης του καρκίνου συγκαταλέγονται η βελτιωμένη πρόσβαση σε θεραπείες υψηλής ποιότητας και η υιοθέτηση νέων θεραπευτικών αγωγών· μέτρα που να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και την προσιτή τιμή των αναγκαίων φαρμάκων· η καινοτομία και η έρευνα. 
- Ποιότητα ζωής: Στα μέτρα για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής για τους καρκινοπαθείς, τους πρώην καρκινοπαθείς και τους φροντιστές συγκαταλέγονται μέτρα για τη βελτίωση της επαγγελματικής επανένταξης· η πρόληψη των διακρίσεων· η παροχή παρηγορητικής φροντίδας και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 

Η Επιτροπή ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, τη δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Ας αγωνιστούμε για περισσότερα» που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εκδήλωση αυτή, την οποία εγκαινίασε η Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, φέρνει σε επαφή πολίτες, καρκινοπαθείς και ασθενείς που επιβίωσαν από καρκίνο για να μοιραστούν τις προσωπικές τους μαρτυρίες, καθώς και ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, από πολιτικούς ηγέτες έως επαγγελματίες του τομέα της υγείας και ΜΚΟ. 

Επόμενα βήματα 

Σκοπός της δημόσιας διαβούλευσης είναι να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ και στα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλουν και να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού στην ΕΕ.Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου και θα βοηθήσουν να προσδιοριστούν οι τομείς και το πεδίο μελλοντικής δράσης. Η διαβούλευση θα διαρκέσει δώδεκα εβδομάδες. Εκτός από τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή ξεκινά επίσης σήμερα διαβούλευση με θέμα τον χάρτη πορείας σχετικά με το σχέδιο, η οποία θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες. 

Μέχρι τον Ιούλιο θα συζητηθούν συγκεκριμένα στοιχεία του σχεδίου με τα κράτη μέλη, και θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου θα παρουσιαστεί πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Η σημασία της αντιμετώπισης της νόσου

Η αντιμετώπιση του καρκίνου έχει θεμελιώδη σημασία για το μέλλον της Ευρώπης. Κάθε 9 δευτερόλεπτα γίνεται μια νέα διάγνωση καρκίνου στην ΕΕ. Ο καρκίνος είναι η δεύτερη σημαντικότερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Επιπλέον, ο καρκίνος προκαλεί τεράστια επιβάρυνση για τα υγειονομικά και κοινωνικά συστήματα, ασκεί πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς και επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της υγείας του εργατικού δυναμικού της ΕΕ. Πρόκειται για πολύπλοκη νόσο, η οποία προκαλείται από συνδυασμό πολλαπλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων η γενετική προδιάθεση, η επίδραση του περιβάλλοντος ή του τρόπου ζωής και οι μολυσματικοί παράγοντες. Μέχρι το 2035 τα περιστατικά του καρκίνου ενδέχεται να διπλασιαστούν και, χωρίς περαιτέρω δράση, ο καρκίνος θα καταστεί η κυριότερη αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το 40 % όλων των περιστατικών καρκίνου μπορεί να αποφευχθεί εάν εφαρμοστούν οι συστάσεις για τη μείωση του κινδύνου —όπως ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα κατά του Καρκίνου.

Related

What's hot? 1970180574053318209

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item