Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά περισσότερη στήριξη για τη διάσωση του τουρισμού

Το ψήφισμα για τις μεταφορές και τον τουρισμό από το 2020 και μετά υιοθετήθηκε την Παρασκευή με 587 ψήφους υπέρ, 32 κατά και 46 αποχές...


Το ψήφισμα για τις μεταφορές και τον τουρισμό από το 2020 και μετά υιοθετήθηκε την Παρασκευή με 587 ψήφους υπέρ, 32 κατά και 46 αποχές. Στο κείμενο αναγνωρίζεται ότι οι έως τώρα δράσεις παραμένουν ανεπαρκείς για να υποστηριχθεί ένας κλάδος που απασχολεί 22,6 εκατ. ανθρώπους (11,2% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ) και ο οποίος συνέβαλε το 2019 κατά 9,5% στο ΑΕΠ της ΕΕ. 

Δυνατότητες επιβίωσης για τις τουριστικές επιχειρήσεις 

• Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ώστε να μην χρεοκοπήσουν οι επιχειρήσεις και να στηριχθούν οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, στις μεταφορές, τον πολιτισμό και τον τουρισμό. 
• Στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και εκσυγχρονισμός του τομέα: το ΕΚ ζητά από την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι άμεσα διαθέσιμη επαρκής χρηματοδότηση. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης ειδικό κονδύλι για το βιώσιμο τουρισμό στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (ΠΔΠ 2021-2027). 

Εγγυήσεις για ασφάλεια και δίκαιη μεταχείριση 

• Θέσπιση κοινών προτύπων και λεπτομερών πρωτοκόλλων υγιεινής και διαγνωστικών μέτρων. 
• Ανάπτυξη ενός μηχανισμού έγκαιρης ειδοποίησης που θα προειδοποιεί τους τουρίστες σε περίπτωση ενδεχόμενης απειλής στον τομέα της υγείας στον προορισμό τους. 
• Δημιουργία ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ασφάλειας για τις επιχειρήσεις και τα πρακτορεία που θα πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας. 
• Ειδική εκστρατεία πληροφόρησης για τα ταξίδια και τον τουρισμό, με στόχο την προώθηση των διακοπών στο εσωτερικό της ΕΕ, την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης στον ταξιδιωτικό τομέα και τον τουρισμό κατά τη διάρκεια του COVID-19, καθώς και την ενημέρωση των τουριστών για τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια που βρίσκονται σε ισχύ. 
• Διασφάλιση της ασφαλούς μετάβασης από χώρα σε χώρα, χωρίς εμπόδια από μονομερή μέτρα ή διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. 

Τα μαθήματα από την κρίση του COVID-19 

Το ΕΚ ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξετάσει την ιδέα ενός μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων για τον τουρισμό στην ΕΕ, προκειμένου να υπάρξει επαρκής και άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε μελλοντική πρόκληση παρόμοιου μεγέθους. Οι ευρωβουλευτές θεωρούν επίσης την κρίση ως μια ιστορική ευκαιρία για να εκσυγχρονιστεί ο τουρισμός στην ΕΕ και να γίνει βιωσιμότερος, π.χ. μέσω τοπικών και αγροτουριστικών πρωτοβουλιών, ή του προγραμματισμού διακοπών εκτός τουριστικής σεζόν. Η ΕΕ οφείλει να προωθεί και να πιστοποιεί τουριστικές δράσεις και ταξίδια που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, κοινωνικά υπεύθυνα και οικονομικά συμφέροντα. 

Παράλληλα, το ΕΚ θέλει η Ευρωπαϊκή υποστήριξη να αποτελέσει τη βάση για επενδύσεις στις υποδομές και για ανάπτυξη στις μεταφορές και τον τουρισμό, με απώτερο στόχο περισσότερο βιώσιμα, καινοτόμα, ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Το ΕΚ υποστηρίζει την ιδέα «ασφαλών και έξυπνων προορισμών» προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη ενός τουρισμού βιώσιμου, υπευθύνου και προσιτού.

Related

What's hot? 3662294065600457288

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item