"Γέφυρα προς την απασχόληση για την επόμενη γενιά" προτείνει η Επιτροπή

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να δώσει στους νέους όλες τις πιθανές ευκαιρίες προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τ...


Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να δώσει στους νέους όλες τις πιθανές ευκαιρίες προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ και να ευδοκιμήσουν στο πλαίσιο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συχνά πολλοί νέοι στα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Τώρα είναι η ώρα να στρέψουμε την προσοχή μας στην επόμενη γενιά. 

Η Επιτροπή αξιοποιεί αυτή την ευκαιρία για να εντάξει την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση στο DNA των ενωσιακών πολιτικών για τη νεολαία και για την απασχόληση. Με το πρόγραμμα NextGenerationEU και τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει σημαντικές ενωσιακές δυνατότητες χρηματοδότησης για την απασχόληση των νέων. Εναπόκειται τώρα στα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις αυτές. Τουλάχιστον 22 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να δαπανηθούν για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων. 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε τα ακόλουθα: «Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να βοηθήσουμε την επόμενη γενιά Ευρωπαίων να ευημερήσει και να εισέλθει στην αγορά εργασίας, ιδίως σ' αυτήν την εποχή κρίσης. Προτείνουμε σαφείς και συγκεκριμένους τρόπους για να μπορέσουν οι νέοι μας να αποκτήσουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες που τους αξίζουν. Οι σημερινές προτάσεις καθορίζουν επίσης τη διαθέσιμη ενωσιακή χρηματοδότηση για τη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για την τόνωση της απασχόλησης των νέων. Επενδύοντας στη νεολαία σήμερα, θα συμβάλουμε στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, ανθεκτικής και συμπεριληπτικής αγοράς εργασίας για το αύριο»

Ο κ. Νικολά Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δήλωσε: «Τώρα είναι η στιγμή να κάνουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις των μέτρων στήριξης που προσφέρουμε στους νέους. Το οφείλουμε στα εκατομμύρια πτυχιούχους και σε όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας να κινητοποιήσουμε όλη τη στήριξη που μπορούμε να τους προσφέρουμε. Οι νέοι μας χρειάζονται τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους.» 

Στήριξη της απασχόλησης των νέων: Γέφυρα προς την απασχόληση για την επόμενη γενιά 

Η δέσμη μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων δομείται γύρω από τέσσερις άξονες που αποτελούν από κοινού μια γέφυρα προς την απασχόληση για την επόμενη γενιά:

- Η ΕΕ θέσπισε το 2013 τις «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και έκτοτε δημιούργησε γέφυρες προς την αγορά εργασίας για περίπου 24 εκατομμύρια νέους. Η πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με μια γέφυρα προς την απασχόληση ενισχύει τις Εγγυήσεις για τη νεολαία και βελτιώνει τις δυνατότητες προσέγγισης των ευάλωτων νέων σε ολόκληρη την ΕΕ, καλύπτοντας τώρα τα άτομα ηλικίας από 15 έως 29 ετών. Η σύσταση τηρεί τη δέσμευση σύμφωνα με την οποία αν κάποιος εγγραφεί στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία», θα λάβει προσφορά εργασίας, εκπαίδευσης, μαθητείας ή κατάρτισης εντός τεσσάρων μηνών. Η Γέφυρα προς την απασχόληση θα είναι πιο συμπεριληπτική, ώστε να αποφεύγεται κάθε μορφής διάκριση, και θα καλύπτει ευρύτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες, όπως τους νέους που προέρχονται από φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες, τους νέους με αναπηρία ή τους νέους που ζουν σε ορισμένες αγροτικές, απομακρυσμένες ή μειονεκτούσες αστικές περιοχές Θα συνδέεται με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, παρέχοντας τις αναγκαίες δεξιότητες —ιδίως εκείνες που αφορούν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση— και σύντομα προπαρασκευαστικά μαθήματα· και θα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές και καθοδήγηση. 

- Η πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχει στόχο να καταστήσει τα συστήματα πιο σύγχρονα, ελκυστικά, ευέλικτα και κατάλληλα για την ψηφιακή και την πράσινη οικονομία. Μια πιο ευέλικτη και επικεντρωμένη στον εκπαιδευόμενο επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα προετοιμάζει τους νέους για τις πρώτες θέσεις εργασίας τους και θα παρέχει σε περισσότερους ενηλίκους ευκαιρίες για προώθηση ή αλλαγή της σταδιοδρομίας τους. Θα βοηθήσει τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να καταστούν κέντρα επαγγελματικής αριστείας, στηρίζοντας παράλληλα την ποικιλομορφία και τη συπεριληπτικότητα. 

- Η νέα ώθηση για τη μαθητεία θα ωφελήσει τόσο τους εργοδότες όσο και τους νέους, με την προσθήκη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε ευρύ φάσμα τομέων. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Θέσεις Μαθητείας έχει προσφέρει περισσότερες από 900.000 ευκαιρίες μαθητείας. Η ανανεωμένη Συμμαχία θα προωθήσει τις εθνικές συμμαχίες, θα στηρίξει τις ΜΜΕ και θα ενισχύσει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων: συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων και εργοδοτικών οργανώσεων. Ο στόχος είναι να διατηρηθούν οι προσφορές μαθητείας τώρα, διότι οι μαθητευόμενοι τους οποίους εκπαιδεύουμε σήμερα θα είναι εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης σε λίγα χρόνια. 

- Τα πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων περιλαμβάνουν, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, κίνητρα για την απασχόληση και την έναρξη νέων δραστηριοτήτων, και, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, τη δημιουργία ικανοτήτων, δίκτυα νέων επιχειρηματιών και διεπιχειρησιακά κέντρα κατάρτισης. 

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη στήριξη της απασχόλησης των νέων κάνοντας χρήση των σημαντικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης που θα υπάρξουν στο πλαίσιο του προγράμματος NextGenerationEU και του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Για παράδειγμα, η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση: 

- επιχορηγήσεων και δανείων εκκίνησης για νέους επιχειρηματίες, προγραμμάτων καθοδήγησης και εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων 
- πριμοδοτήσεων για τις ΜΜΕ που προσλαμβάνουν μαθητευόμενους 
- σεμιναρίων κατάρτισης για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων που ζητούνται στην αγορά εργασίας -προγραμμάτων δημιουργίας ικανοτήτων στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης 
- προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης σταδιοδρομίας στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης 
- επενδύσεων σε υποδομή και τεχνολογία ψηφιακής μάθησης 

Ιστορικό 

Στον απόηχο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, η ανεργία των νέων αυξήθηκε από 16,0 % το 2008 σε ανώτατο ποσοστό 24,4 % το 2013. Έκτοτε, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του (14,9 %) ακριβώς πριν από την πανδημία. Ωστόσο, η ανεργία των νέων παρέμεινε σταθερά υπερδιπλάσια σε σχέση με τη γενική ανεργία. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η ανεργία των νέων στην ΕΕ ανερχόταν σε 15,4 % τον Απρίλιο του 2020. Πολλοί εκφράζουν φόβους για κατακόρυφη αύξησή της το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους σημαντική χρηματοδότηση από την ΕΕ για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, με αιχμή του δόρατος τις πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ θα αποτελέσει βασικό ενωσιακό χρηματοδοτικό πόρο για την υποστήριξη της υλοποίησης των μέτρων στήριξης της απασχόλησης των νέων. Στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη, ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η πρωτοβουλία REACT-EU θα παράσχουν πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη για την απασχόληση των νέων.

Related

What's hot? 6184900744346439314

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item