Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: "Στόχος η εξάλειψη της αστεγίας έως το 2030"

Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά συστάσεων για την καταπολέμηση της αστεγίας και το τέλος του αποκλεισμού από τη στέγαση στην ΕΕ.  Σ...


Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά συστάσεων για την καταπολέμηση της αστεγίας και το τέλος του αποκλεισμού από τη στέγαση στην ΕΕ. 

Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε με 647 ψήφους υπέρ, 13 κατά και 32 αποχές, το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει την επισφαλή κατάσταση διαβίωσης περισσότερων από 700.000 ανθρώπων που αντιμετωπίζουν την έλλειψη στέγης κάθε βράδυ στην Ευρώπη, αριθμός που σημείωσε αύξηση κατά 70% σε διάστημα δέκα ετών. Τονίζει ότι η στέγαση αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ζητάει την ανάληψη ισχυρότερης δράσης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την εξάλειψη του φαινομένου στην ΕΕ έως το 2030. 

Επιπρόσθετα μέτρα τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο

Για να δοθεί τέλος στην αστεγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να στηρίξει τα κράτη μέλη, να βελτιώσει την παρακολούθηση, να συνεχίσει να παρέχει χρηματοδότηση και να παρουσιάσει ένα πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές για τους άστεγους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να υιοθετήσουν την αρχή «Housing First», η οποία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της έλλειψης στέγης με τη θέσπιση σχεδίων δράσης και καινοτόμων προσεγγίσεων που βασίζονται στην αρχή ότι η στέγαση είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Υποστήριξη και επανένταξη των αστέγων 

Το κείμενο περιλαμβάνει σειρά συστάσεων προς τα κράτη μέλη, όπως: 

• ανάληψη ευθύνης για την αντιμετώπιση της αστεγίας μέσω της πρόληψης και της έγκαιρη παρέμβασης
• ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών
• αποποινικοποίηση της αστεγίας
• παροχή ισότιμης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες
• υποστήριξη της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας μέσω εξειδικευμένων μέτρων, κατάρτισης και στοχοθετημένων προγραμμάτων
• βελτίωση των μέτρων για τη συλλογή σχετικών και συγκρίσιμων δεδομένων που θα συμβάλουν στην αξιολόγηση της έκτασης του φαινομένου των αστέγων
• παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας σε ΜΚΟ και στήριξη των τοπικών αρχών για τη διασφάλιση ασφαλών χώρων για τους άστεγους και την πρόληψη των εξώσεων, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
• υλοποίηση μακροπρόθεσμων εθνικών στρατηγικών για την εξάλειψη της αστεγίας, βασισμένων σε στεγαστικές και κοινωνικές πολιτικές
• παροχή συνεχούς και αδιάλειπτης πρόσβασης σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης, ως προσωρινές λύσεις • προώθηση δραστηριοτήτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε ατομικό επίπεδο για τη βελτίωση της ενεργούς ένταξης 

Τέλος, το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (2021-2027) και του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης για τα νοικοκυριά ανέργων. 

Αξίζει να σημεωθεί ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει πολλές αναφορές που επισημαίνουν τη μαζική αύξηση της αστεγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία οφείλεται στο υψηλότερο κόστος στέγασης, στις οικονομικές κρίσεις, στη μειωμένη κοινωνική προστασία και στις ανεπαρκείς πολιτικές.

Οι εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η κρίση COVID-19 επηρέασε την οικονομική προσιτότητα της στέγασης στην ΕΕ δείχνουν ότι η οικονομική ύφεση και η απώλεια θέσεων εργασίας και εισοδήματος ενδέχεται να αυξήσουν περαιτέρω το κόστος στέγασης και τον αριθμό των αστέγων στην Ευρώπη. Αν και η στεγαστική πολιτική δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της ΕΕ, αυτή μπορεί να επηρεάσει έμμεσα τις συνθήκες στέγασης μέσω κανονισμών (π.χ. κανόνων για κρατικές ενισχύσεις, τη φορολογική νομοθεσία και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού) και μέτρων, ιδίως μέσω συστάσεων και κατευθυντήριων γραμμών.

Related

What's hot? 8663302017172940233

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item