Μια ευημερούσα και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη, προτεραιότητα της νέας Προέδρου της ΕΟΚΕ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) δημοσίευσε το πλήρες πρόγραμμα της Christa Schweng , της νέας Προέδρου της, για τη θητ...Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) δημοσίευσε το πλήρες πρόγραμμα της Christa Schweng, της νέας Προέδρου της, για τη θητεία 2020-2023. Το πρόγραμμα είναι πλέον διαθέσιμο διαδικτυακά σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Το πρόγραμμα της κ. Schweng εμπεριέχει ένα τολμηρό όραμα για μια ισχυρότερη και ανθεκτικότερη Ευρώπη για τη μετά τη νόσο COVID-19 εποχή και προβλέπει ισχυρή συμβολή της ΕΟΚΕ στην ανάκαμψη της Ευρώπης και στη συμμετοχική δημοκρατία. 

Με σύνθημα «Ενωμένοι για το μέλλον της Ευρώπης», το πρόγραμμα της κ. Schweng αποδίδει τεράστια έμφαση στην ενότητα, η οποία θα αποτελέσει τη λέξη-κλειδί της Προεδρίας της, καθώς επιδιώκει την ανασυγκρότηση της ΕΟΚΕ με μέλημα να καταστεί πιο ενωμένη και περισσότερο αποτελεσματική για την άσκηση επιρροής κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ. 

Το πρόγραμμα θέτει τέσσερις προτεραιότητες που συνάδουν με το όραμά της κ. Schweng για μια Ευρώπη μετά την πανδημία που θα παρέχει στους πολίτες της τη δυνατότητα να ευδοκιμούν και να ζουν σε μια ανοικτή και βασιζόμενη σε αξίες κοινωνία. 

Η πρώτη προτεραιότητα συνίσταται σε μια οικονομικά ευημερούσα Ευρώπη, με έμφαση στην παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και το ευρύ κοινό προκειμένου να επιβιώσουν και να ανοικοδομήσουν τις οικονομίες τους. Η μετάβαση σε μια πιο ψηφιακή και πράσινη οικονομία θα πρέπει επίσης να συνδυάζεται με κοινωνική ανάκαμψη. 

Η δεύτερη προτεραιότητα έγκειται σε μια Ευρώπη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, η οποία θα διασφαλίζει ότι κανείς δεν θα αφεθεί στο περιθώριο κατά την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση. Η διαφύλαξη της απασχόλησης και του εισοδήματος για όλους τους εργαζομένους είναι υψίστης σημασίας, με επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής στις ευάλωτες ομάδες. Το πρόγραμμα υπογραμμίζει ότι οι κοινές αξίες της ΕΕ δεν είναι διαπραγματεύσιμες σε καμία περίπτωση. Η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας υποστηρίζεται επίσης ως σημαντική πτυχή της αλληλεγγύης.

Η τρίτη προτεραιότητα ―μια περιβαλλοντικά βιώσιμη Ευρώπη― αναγνωρίζει ως κινητήρια δύναμη του σχεδίου ανάκαμψης της Ευρώπης μια πιο πράσινη και ψηφιοποιημένη οικονομία. Ωστόσο, για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι επιχειρήσεις πρέπει να θεωρηθούν ως μέρος της λύσης και να ενθαρρυνθούν να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση της μετάβασης σε μια οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και αποδοτική χρήση των πόρων. 

Η τέταρτη προτεραιότητα έχει ως στόχο να διασφαλιστεί ότι η ΕΟΚΕ θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, μια σημαντική πρωτοβουλία με την οποία επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η αίσθηση κυριότητας της ΕΕ μεταξύ των Ευρωπαίων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συζητήσουν μείζονα ενωσιακά θέματα με μέλημα τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ. Ως υπέρμαχος της συμμετοχικής δημοκρατίας και απαρτιζόμενη από μέλη που προέρχονται από όλα τα τμήματα της κοινωνίας των πολιτών και αναπτύσσουν επιτόπια δράση σε όλα τα κράτη μέλη, η ΕΟΚΕ έχει την ευκαιρία να καταδείξει την προστιθέμενη αξία της και να λειτουργήσει ως καταλύτης. 

Related

What's hot? 3285004566110614140

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item