Η ΕΟΚΕ ζητεί την ταχεία και ομοιόμορφη εφαρμογή του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού

Έπειτα από την αναστολή μίας από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ επί ένα και πλέον έτος, το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό ανοίγει πλέον το δρόμ...


Έπειτα από την αναστολή μίας από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ επί ένα και πλέον έτος, το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό ανοίγει πλέον το δρόμο για την ελεύθερη και ασφαλή κυκλοφορία εντός της Ευρώπης στη μετά COVID-19 εποχή. Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την καθιέρωση του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού ως εξαιρετικού κοινού προτύπου που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας για τους μετακινούμενους και στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι απαιτήσεις περί προστασίας των δεδομένων. 

Η πανδημία COVID-19 επέφερε άνευ προηγουμένου κλυδωνισμούς στις οικονομίες, τις κοινωνίες και τις ζωές μας. Ο τουριστικός κλάδος δέχθηκε βαρύτατο πλήγμα, με το 2020 να αποτελεί το χειρότερο έτος όλων των εποχών για τον τουρισμό. Η Ευρώπη σημείωσε πτώση κατά 69% στις αφίξεις το 2020 και πτώση κατά 85% τον Ιανουάριο 2021.

Επιπλέον, η τρέχουσα κρίση αποκάλυψε τη σημασία που έχει ο τουρισμός για την Ευρώπη, όχι μόνον από οικονομική άποψη, αλλά και από την άποψη της συνύπαρξης και της σφυρηλάτησης ενός κοινού πεπρωμένου. Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 17 Μαρτίου 2021 κατόπιν συνεργασίας με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του δικτύου eHealth, φιλοδοξεί να δώσει νέα ώθηση στην κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών.

Στη γνωμοδότησή της, η οποία καταρτίστηκε ειδικά για την εξέταση όλων των πτυχών της πολιτικής αυτής, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι το πιστοποιητικό θα διευκολύνει τη μετακίνηση των επιβατών με την ελάφρυνση της διοικητικής γραφειοκρατίας. Είναι, ωστόσο, απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η κατοχή ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού δεν συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας και ότι ο προτεινόμενος κανονισμός δεν θεμελιώνει υποχρέωση ή δικαίωμα εμβολιασμού. 

«Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και να προστατεύει την ιδιωτική μας ζωή. Όλα τα ταξιδιωτικά πρωτόκολλα πρέπει να είναι σαφή και εφαρμοστέα στις διεθνείς αεροπορικές, οδικές και θαλάσσιες μετακινήσεις», τονίζει ο εισηγητής της γνωμοδότησης κ. Γεώργιος Βερνίκος

Όπως επεσήμαναν τα μέλη της ομάδας μελέτης, η γνωμοδότηση ξεχωρίζει ως κρίσιμης σημασίας και ύψιστης προτεραιότητας για δύο λόγους. Πρώτον, δίνει στους πολίτες την ελπίδα ότι θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα και με ασφάλεια στην ΕΕ καθώς πλησιάζει η θερινή περίοδος. Δεύτερον, στέλνει ένα σαφές μήνυμα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με την ανάγκη ταχείας υλοποίησης αυτής της πρωτοβουλίας. Ο τουριστικός κλάδος απασχολεί, σύμφωνα με την Eurostat, περίπου 13 εκατομμύρια άτομα και οι απώλειες εσόδων του λόγω της πανδημίας COVID-19 υπολογίζονται σε σχεδόν 1 δισ. ευρώ μηνιαίως.

Η ΕΟΚΕ καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την επίτευξη ενιαίων γενικών όρων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναγνώριση του πιστοποιητικού σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Ταυτόχρονα όμως υπογραμμίζει ότι η κατοχή του πράσινου πιστοποιητικού δεν θα πρέπει να απαλλάσσει τους μετακινούμενους από την υποχρέωση συμμόρφωσης με άλλα μέτρα μείωσης κινδύνου που επιβάλλονται από τις εθνικές αρχές. 

Κοινωνικές και δεοντολογικές πτυχές προς συνεκτίμηση

«Υπάρχουν ορισμένα βασικά στοιχεία που σχετίζονται με αυτό το είδος ταξιδιωτικού πιστοποιητικού», δήλωσε ο κ. Βερνίκος. Το πιστοποιητικό θα παρέχει όχι μόνο απόδειξη ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19, αλλά και αποτελέσματα πρόσφατων ελέγχων PCR και πληροφορίες για την ανάρρωση ενός ατόμου από λοίμωξη SARS-CoV-2.

Προκειμένου να αποφευχθούν οι άνισοι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν φθηνή και εύκολη πρόσβαση στις διαγνωστικές εξετάσεις για όλους τους πολίτες.

Επιπλέον, η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει την ανάγκη επιτάχυνσης του εμβολιασμού και επένδυσης σε εκπαιδευτικές εκστρατείες σχετικά με τα οφέλη του εμβολιασμού, με μέλημα την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. 

Η επιτυχία του πιστοποιητικού βρίσκεται στα χέρια των εθνικών αρχών, οι οποίες οφείλουν να διασφαλίσουν την ταχεία και δωρεάν έκδοσή του, με εκμηδενισμό των διακρίσεων μεταξύ των πολιτών της ΕΕ. Ιδιαίτερα οι κοινωνικά περιθωριοποιημένες και μειονεκτούσες ομάδες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συναφή ενημέρωση. Ο αντίκτυπος του πράσινου πιστοποιητικού στις συγκεκριμένες ομάδες πρέπει να εκτιμηθεί και να παρακολουθείται δεόντως.

Εκτός από τον τουρισμό, το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα χρησιμεύσει επίσης στη διευκόλυνση των μετακινήσεων για επαγγελματικούς λόγους. Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει στην εισαγωγή διακρίσεων στον χώρο εργασίας ή στην εμφάνιση μισθολογικού ντάμπινγκ μέσω της απασχόλησης εμβολιασμένων ατόμων από τρίτες χώρες σε θέσεις εργασίας όπου οι συνθήκες εργασίας είναι κακές. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένου ότι το πιστοποιητικό περιλαμβάνει ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα, καθίσταται ζωτικής σημασίας να διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη διαλειτουργικά συστήματα με εξίσου ισχυρές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. Ως εκ τούτου, το πιστοποιητικό θα πρέπει να σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε αυτές οι πληροφορίες να είναι ορατές μόνο στον μετακινούμενο και κάθε τρίτο πρόσωπο να βλέπει μόνον ότι πληρούται η απαιτούμενη προϋπόθεση. 

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ακράδαντα ότι το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει επιτυχημένο εργαλείο για την επανεκκίνηση της κινητικότητας στην ΕΕ, αρκεί να είναι απολύτως διαλειτουργικό, ασφαλές, επαληθεύσιμο και έγκυρο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Θα είναι δε επίσης διαθέσιμο στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στην ΕΕ και στους επισκέπτες που έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη.

Related

What's hot? 8295161596028658730

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item