Επενδύσεις δύο δισ. ευρώ από την Κομισιόν για την ψηφιακή μετάβαση

Η Επιτροπή ενέκρινε τρία προγράμματα εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» , προσδιορίζοντας τους στόχους και τους ειδικούς θεματικούς ...


Η Επιτροπή ενέκρινε τρία προγράμματα εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», προσδιορίζοντας τους στόχους και τους ειδικούς θεματικούς τομείς που θα λάβουν χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1,98 δισ. ευρώ. Αυτή η πρώτη δέσμη προγραμμάτων εργασίας περιλαμβάνει στρατηγικές επενδύσεις που θα είναι καθοριστικής σημασίας για να επιτευχθούν οι στόχοι της Επιτροπής ώστε η δεκαετία αυτή να γίνει η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης. Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» αποσκοπεί στην ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης και στην εισαγωγή ψηφιακών λύσεων στην αγορά προς όφελος των πολιτών, των δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων. 

Το κύριο πρόγραμμα εργασίας, ύψους 1,38 δισ. ευρώ, θα εστιάσει τις επενδύσεις στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), του υπολογιστικού νέφους και των χώρων δεδομένων, των κβαντικών επικοινωνιακών υποδομών, των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και της ευρείας χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία, έως το τέλος του 2022. Παράλληλα με αυτό το κύριο πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή δημοσίευσε δύο ειδικά προγράμματα εργασίας: το πρώτο επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με προϋπολογισμό ύψους 269 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2022· το δεύτερο επικεντρώνεται στη δημιουργία και τη λειτουργία του δικτύου των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, με προϋπολογισμό ύψους 329 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του 2023. 

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε: «Με το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, δημιουργούμε ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές. Παρέχουμε επίσης τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα ή να χρησιμοποιούν λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το πρόγραμμα επενδύει επίσης στη διασφάλιση της απόκτησης των κατάλληλων δεξιοτήτων από τους Ευρωπαίους ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας. Ο σκοπός είναι να έχουν όλοι στην Ευρώπη — πολίτες, επιχειρήσεις και διοικητικές αρχές — τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τεχνολογικές λύσεις που είναι έτοιμες για την αγορά.» 

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε από την πλευρά του: «Αυτή είναι η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης. Έως το 2030, τα δεδομένα, το υπολογιστικό νέφος, η υπολογιστική παρυφών και η κβαντική υπολογιστική θα δώσουν ώθηση στη βιομηχανική και κοινωνιακή καινοτομία, δημιουργώντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Οι επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν σήμερα παρέχουν τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – όλων των μεγεθών και ιδίως σε νεοφυείς επιχειρήσεις – να αξιοποιήσουν ευκαιρίες σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές. Θα ενδυναμώσουν επίσης τους ευρωπαίους πολίτες με τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ευδοκιμήσουν σε ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η τεχνολογική μας κυριαρχία.»

Το κύριο πρόγραμμα εργασίας για το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη θα περιλαμβάνει επενδύσεις, όπως:

- Ανάπτυξη κοινών χώρων δεδομένων (π.χ. χώροι δεδομένων για τη μεταποίηση, την κινητικότητα και τη χρηματοδότηση) που θα διευκολύνουν τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων (ΜΜΕ) και νεοφυών επιχειρήσεων, και για τον δημόσιο τομέα, καθώς και την ανάπτυξη ομοσπονδιακών υποδομών και υπηρεσιών από το νέφος στις παρυφές, δηλαδή μια ραχοκοκαλιά ψηφιακών λύσεων που θα διασφαλίζει ασφαλείς ροές δεδομένων. 

- Δημιουργία εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού για λύσεις που βασίζονται στην ΤΝ, προκειμένου να ενισχυθεί η χρήση αξιόπιστης ΤΝ (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης από ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις) για την αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. ανάπτυξη εγκαταστάσεων δοκιμών τεχνητής νοημοσύνης για την υγεία και για έξυπνες πόλεις και κοινότητες). 

- Ανάπτυξη ασφαλούς υποδομής κβαντικής επικοινωνίας για την ΕΕ (EuroQCI) που θα προσφέρει υψηλή ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοεπιθέσεων. 

- Σχεδιασμός και παροχή μεταπτυχιακών μαθημάτων σε βασικές προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων δράσεων όπως οι κύκλοι εντατικών ψηφιακών μαθημάτων για τις ΜΜΕ, όπως ανακοινώθηκε στο θεματολόγιο δεξιοτήτων του 2020 και στη στρατηγική για τις ΜΜΕ

- Σύσταση, λειτουργία και εξελισσόμενη και συνεχής συντήρηση ψηφιακών υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των λύσεων για τη στήριξη των δημόσιων διοικήσεων (π.χ. Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ταυτότητα). 

Στο πρόγραμμα εργασίας για την κυβερνοασφάλεια προβλέπονται επενδύσεις στην ανάπτυξη προηγμένου εξοπλισμού, εργαλείων και υποδομών δεδομένων για την κυβερνοασφάλεια. Θα χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη και η βέλτιστη χρήση των γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, θα προωθηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και θα διασφαλιστεί η ευρεία διάδοση λύσεων αιχμής στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία. 

Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα αναπτύξει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας που θα παρέχει πρόσβαση σε δοκιμές τεχνολογίας και θα υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, κατά περίπτωση. Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο των πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτικής για τις μικρομεσαίες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τη στήριξη των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα στη διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Related

What's hot? 915770758024549101

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item