Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαράσσει πορεία προς μια πολυδεκτική διοικητική δομή

Το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Κοσμήτορες, συμφώνησε να εντείνε...


Το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Κοσμήτορες, συμφώνησε να εντείνει τις προσπάθειές του για την εξάλειψη όλων των αποκλεισμών από τη διοίκησή του. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έως το 2024, το Προεδρείο ενέκρινε ομόφωνα έναν διετή οδικό χάρτη με φιλόδοξα ορόσημα για την αναπηρία, τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ και τη φυλετική και εθνοτική πολυμορφία. Το Προεδρείο αναγνώρισε την ανάγκη ανάπτυξης μιας διατομεακής προσέγγισης που θα προετοιμάσει το έδαφος για βιώσιμες αλλαγές, προς την εγκαθίδρυση ενός χώρου εργασίας με απόλυτο σεβασμό προς όλους και χωρίς αποκλεισμούς.

Ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου του Κοινοβουλίου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα, Δημήτρης Παπαδημούλης, δήλωσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι μπορέσαμε να εγκρίνουμε ομόφωνα έναν ολοκληρωμένο χάρτη πορείας που επιδιώκει την ισότητα, διατηρώντας παράλληλα ένα παραγωγικό διάλογο εκ του σύνεγγυς με τις ομάδες διαφορετικότητας εντός του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα αυτά είναι νόμιμα και αποτελεσματικά. Αυτό αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για την εδραίωση της θέσης μας ως κορυφαίου θεσμικού οργάνου σε θέματα διαφορετικότητας. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι η διοίκηση του Κοινοβουλίου είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική και προσβάσιμη σε όλους. Πρέπει τώρα να συνεργαστούμε για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων αυτών».

Όσον αφορά την αναπηρία, θα δοθεί έμφαση στην ψηφιακή και φυσική προσβασιμότητα, στα προγράμματα θετικής δράσης, σε χρηματοδότηση και ευαισθητοποίηση. Για τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ+, η ενίσχυση της θεματικής μάθησης και ανάπτυξης που παρέχεται στο προσωπικό και τα διευθυντικά στελέχη συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά στην λίστα προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και η εξασφάλιση κατάλληλου προγράμματος στήριξης για όλους τους τύπους οικογενειών που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν διάφορες καταστάσεις.

Ένας από τους στόχους για την καταπολέμηση του ρατσισμού είναι η προώθηση της εθνοτικής πολυμορφίας στο προσωπικό του Κοινοβουλίου. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να εισακουστεί η εμπειρία των συναδέλφων που προέρχονται από διαφορετικά εθνοτικά περιβάλλοντα και να αξιολογηθούν οι καταγγελίες τους. Σκοπός είναι να γίνει μια ενεργή προσέγγιση σε λιγότερο εκπροσωπούμενες ομάδες και να υποστηριχθούν τα προγράμματα ταλέντων προκειμένου να αυξηθεί η πολυμορφία στο Κοινοβουλίου.

Μια ανώνυμη και εθελοντική έρευνα στο προσωπικό σχετικά με την πολυμορφία των συναδέλφων, τις αντιλήψεις τους για την πολυδεκτικότητα του Κοινοβουλίου ως χώρο εργασίας και την αποτελεσματικότητα των δράσεών του για την διαφορετικότητα θα παράσχει βασικά στοιχεία για περαιτέρω πρόοδο. 

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τα μέτρα αυτά μετά την πρόταση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ισότητα των Φύλων και τη Διαφορετικότητα, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου Παπαδημούλη. Η ομάδα προωθεί την ισότητα, την απαγόρευση των διακρίσεων και την διαφορετικότητα στο Κοινοβούλιο, ώστε να αντικατοπτρίζεται με περισσότερη ακρίβεια η ευρωπαϊκή κοινωνία στο σύνολό της. Τον περασμένο Απρίλιο, η ηγεσία του Κοινοβουλίου ενέκρινε επίσης ομόφωνα έναν χάρτη πορείας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές διαδικασίες και τη διοίκησή του.

Related

What's hot? 3011731989921896721

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item