Μετοχικά κεφάλαια ύψους 331 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας

Από τον Νοέμβριο του 2022, όταν ανακοίνωσε για τελευταία φορά τις επενδυτικές του αποφάσεις, το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας...


Από τον Νοέμβριο του 2022, όταν ανακοίνωσε για τελευταία φορά τις επενδυτικές του αποφάσεις, το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας έχει λάβει 42 νέες αποφάσεις για επενδύσεις σε εταιρείες υπερπροηγμένης τεχνολογίας συνολικού ύψους 331 εκατομμυρίων ευρώ. Ήδη 13 από τις εταιρείες αυτές έχουν υπογράψει τις επενδυτικές τους συμφωνίες. Πρόκειται για πρωτοπόρες νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να προσφέρουν ρηξικέλευθες καινοτομίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις: νέος τύπος λογισμικού όρασης υπολογιστή και τεχνολογίες ρομποτικής για ορθοπεδικούς χειρουργούς· τεχνολογίες οπτικής αναζήτησης για επιχειρήσεις και βιομηχανικές εφαρμογές· αυτο-ανάπλαση μαστού με τον ιστό της ασθενούς· καινοτόμος φωτονική· βελτίωση της παραγωγής τροφίμων με μειωμένες εκπομπές· και ένας πρώτος μικροσκοπικός καθολικός αναλυτής αερίων για όλα τα ανανεώσιμα αέρια. 

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο, καθώς το Ταμείο του ΕΣΚ είναι πλέον πλήρως λειτουργικό. Αφότου διορίστηκε εξωτερικός διαχειριστής κεφαλαίων τον Σεπτέμβριο του 2022, το Ταμείο του ΕΣΚ έχει λάβει συνολικά 77 αποφάσεις για επενδύσεις σε εταιρείες υπερπροηγμένης τεχνολογίας, αξίας άνω των 521 εκατομμυρίων ευρώ, με τις οποίες στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου προκειμένου αυτές να διαθέσουν τις καινοτόμες τεχνολογίες τους στην αγορά και να επεκταθούν σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη. 

Το Ταμείο του ΕΣΚ, η επενδυτική συνιστώσα του μέσου Accelerator του ΕΣΚ, αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις νεοφυείς και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες κυμαίνονται από 500 000 έως 15 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία (και περισσότερο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις), συμπληρώνουν τη χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων από το μέσο Accelerator του ΕΣΚ ύψους έως 2,5 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», 269 από τις 378 επιλεγμένες εταιρείες έχουν υπογράψει τις συμφωνίες επιχορήγησής τους. Το ΕΣΚ υλοποιεί πλέον τον στόχο που έχει θέσει η επιτροπή ΕΣΚ, να υπογράψει τις συμφωνίες επιχορήγησης με επιλεγμένες εταιρείες εντός 4-5 μηνών. 

Η εξωτερική εταιρία διαχείρισης του Ταμείου, AlterDomus Management Company S.A., είναι υπεύθυνη για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων μετά από την αυστηρή διαδικασία επιλογής για το μέσο Accelerator του ΕΣΚ και τη δέουσα επιμέλεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Μόλις το Ταμείο του ΕΣΚ εγκρίνει την επένδυση, η ΕΤΕπ, υπό την ιδιότητά της ως επενδυτικής συμβούλου, κατευθύνει το έργο των νομικών συμβούλων για κάθε συγκεκριμένη πράξη. Η τελική επενδυτική συμφωνία υπογράφεται από το Ταμείο του ΕΣΚ και την εταιρεία. Η εταιρία διαχείρισης του Ταμείου ακολουθεί τις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές του Ταμείου του ΕΣΚ. 

Το 2023, το Accelerator προσφέρει χρηματοδότηση ύψους 1,13 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις ύψους έως 2,5 εκατ. ευρώ, καθώς και επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου ύψους από 500 000 έως 15 εκατ. ευρώ. 525 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τεχνολογίες επόμενης γενιάς σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, όπως: αποθήκευση ενέργειας, κβαντικά κατασκευαστικά μέρη ή κατασκευαστικά μέρη ημιαγωγών, ανθεκτική γεωργία, βιοδείκτες για τον καρκίνο, καθώς και διαστημικές τεχνολογίες και υπηρεσίες.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν ανά πάσα στιγμή αίτηση για χρηματοδότηση από το Accelerator του ΕΣΚ μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΚ στέλνοντας ένα βίντεο (video pitch) και μια παρουσίαση με διαφάνειες (slide deck) και απαντώντας σε μια μικρή σειρά ερωτήσεων σχετικά με την καινοτομία τους και με τα στελέχη τους που θα την θέσουν σε εφαρμογή. Θα λάβουν απάντηση εντός τεσσάρων εβδομάδων. Εάν επιλεγούν, μπορούν να υποβάλουν πλήρη αίτηση έως μία από τις περιοδικές καταληκτικές ημερομηνίες – 22 Μαρτίου, 7 Ιουνίου, 4 Οκτωβρίου 2023.

Related

What's hot? 1272614181649367966

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item