Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Καταπολεμώντας τη φτώχεια και την ανεργία

Στις 3 Δεκεμβρίου 2018 η κοινοβουλευτική επιτροπή απασχόλησης ψήφισε υπέρ της αναβάθμισης των ευρωπαϊκών κανόνων για την αντιμετώπιση ...


Στις 3 Δεκεμβρίου 2018 η κοινοβουλευτική επιτροπή απασχόλησης ψήφισε υπέρ της αναβάθμισης των ευρωπαϊκών κανόνων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και των υψηλών ποσοστών φτώχειας στην ΕΕ. Η έκθεση προτείνει την αύξηση της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021-2027, με κύριο στόχο την παροχή βοήθειας σε παιδιά και την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. 

Δεδομένης της μεγάλης ανησυχίας για την ανεργία και τη φτώχεια στην ΕΕ, το Κοινοβούλιο ζητά την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής μέσω της δημιουργίας μιας εξορθολογισμένης εκδοχής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου γνωστής ως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+). 

Το αναβαθμισμένο ταμείο θα μπορούσε να συνεισφέρει στη δημιουργία πλήρους απασχόλησης, στην ενίσχυση της ποιότητας της εργασίας, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη διευκόλυνση της διαδικασίας εύρεσης εργασίας σε διαφορετικά μέρη της ΕΕ, στη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και υγείας. 

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο; 

• Είναι το παλαιότερο ταμείο της ΕΕ και το κύριο μέσο της Ευρώπης για επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την προώθηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
• Τα κονδύλια κατανέμονται στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες της ΕΕ για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που έχουν ως στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνική ένταξη, την αντιμετώπιση μορφωτικών χασμάτων και της φτώχειας 
• Οι κύριοι δικαιούχοι είναι μεμονωμένα άτομα αλλά από το ταμείο μπορούν επίσης να επωφεληθούν οργανώσεις κι επιχειρήσεις 

Μεγαλύτερη ευελιξία, απλότητα και αποτελεσματικότητα 

Το σχέδιο αναβάθμισης τους Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου περιλαμβάνει την συγχώνευση υπαρχόντων ταμείων και προγραμμάτων, και τη συνένωση των πόρων τους: 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) 

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) 

Το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία ("EaSI") 

Το Πρόγραμμα της ΕΕ για την Υγεία 

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η παροχή πιο στοχοθετημένης και ολοκληρωμένης υποστήριξης. Οι άνθρωποι, για παράδειγμα, που πλήττονται από τη φτώχεια θα επωφελούνταν από την παροχή τόσο υλικών πόρων όσο και ενισχυμένης κοινωνικής στήριξης. 

Ο καθορισμός απλούστερων και πιο ευέλικτων κανόνων θα διευκόλυνε άτομα κι επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του ταμείου. 

Προτεραιότητα σε νέους και παιδιά 

Το ΕΚΤ+ αναμένεται να επενδύσει σε τρεις βασικούς τομείς: εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση ̇ αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων για την αγορά εργασίας και ίση πρόσβαση σε ποιοτική απασχόληση˙ κοινωνική ένταξη, υγεία και αντιμετώπιση της φτώχειας. Οι ευρωβουλευτές θέλουν να εξασφαλίσουν ότι το ΕΚΤ+ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανενεργά άτομα και στους μακροχρόνια άνεργους, αλλά και τη διασφάλιση καλύτερων μέτρων για την εφαρμογή της θέσπισης ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά με στόχο τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και τη πρόσβαση σε δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. 

Στηρίζοντας την υγεία και την κοινωνική καινοτομία 

Τα κονδύλια του ΕΚΤ+ θα διοχετεύονταν επίσης για την προώθηση της απασχόλησης και τη διευκόλυνση της εύρεσης ποιοτικής εργασίας σε διαφορετικά κράτη μέλη και περιφέρειες της ΕΕ. 

Η νέα αυτή πρωτοβουλία υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας αλλά και τις επενδύσεις στον προληπτικό έλεγχο και στην έγκαιρη διάγνωση, στοχεύοντας παράλληλα στην ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά, για παράδειγμα, σπάνιες και σύνθετες παθήσεις. 

Επόμενα βήματα 

Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαπραγματευτεί τους κανόνες με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τεθούν σε ισχύ.

Related

What's hot? 8349530132406774555

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item