Brexit: ένθερμη στήριξη για τις θέσεις της ΕΕ από τη νέα σύνθεση του ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να στηρίζει μία «συντεταγμένη αποχώρηση» στη βάση της ήδη διαπραγματευθείσας Συμφωνίας Αποχώρησης, ...


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να στηρίζει μία «συντεταγμένη αποχώρηση» στη βάση της ήδη διαπραγματευθείσας Συμφωνίας Αποχώρησης, δηλώνουν εκ νέου τα μέλη του ΕΚ στο ψήφισμα που υιοθέτησαν σήμερα.

Στο κείμενο του ψηφίσματος τονίζεται επίσης ότι η υφιστάμενη Συμφωνία Αποχώρησης σέβεται πλήρως τόσο τις «κόκκινες γραμμές» του ΗΒ όσο και τις αρχές της ΕΕ, προσφέροντας μια δίκαιη και ισορροπημένη λύση.

Ασφάλεια δικαίου

Το Κοινοβούλιο τονίζει ότι η Συμφωνία διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις επιλογές ζωής των πολιτών της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, προβλέπει μια ενιαία δημοσιονομική ρύθμιση ενώ περιλαμβάνει και πρόβλεψη, κατόπιν του σχετικού αιτήματος του ΗΒ, για μια μεταβατική περίοδο. Επιπλέον, η Συμφωνία παρέχει μηχανισμό ασφαλείας για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην Ιρλανδία, προστατεύοντας τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, και διασφαλίζοντας τη συνέχιση της συνεργασίας Βορρά-Νότου.

Στο ψήφισμα επιβεβαιώνεται ότι το ΕΚ είναι έτοιμο να επανέλθει στην αρχική πρόταση της ΕΕ για έναν μηχανισμό προστασίας μόνον για τη Βόρεια Ιρλανδία και ότι τα μέλη θα εξετάσουν «εναλλακτικές λύσεις», αν αυτές είναι νομικά και λειτουργικά αξιόπιστες, ενώ θα πρέπει και να συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ. Τα μέλη του ΕΚ υπογραμμίζουν ωστόσο ότι δεν θα δώσουν τη συγκατάθεσή τους για οποιαδήποτε συμφωνία αποχώρησης χωρίς μηχανισμό ασφαλείας.

Αποκλειστική ευθύνη του ΗΒ σε περίπτωση Brexit «χωρίς συμφωνία»

Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση, τα μέλη του ΕΚ τονίζουν ότι την ευθύνη θα φέρει πλήρως η κυβέρνηση του ΗΒ σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, καθώς και για τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει αυτή η εξέλιξη.

Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει επίσης ότι μια αποχώρηση χωρίς συμφωνία δε θα αναιρέσει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του ΗΒ όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, τη δημοσιονομική ρύθμιση και τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Ο σεβασμός όλων αυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εγκρίνει το ΕΚ οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα μέλη του ΕΚ εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τα μέτρα προετοιμασίας και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία που έχουν υιοθετήσει τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη.

Οι πολίτες παραμένουν η πρώτη προτεραιότητα του Κοινοβουλίου

Η διασφάλιση των δικαιωμάτων και των επιλογών ζωής των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο ΗΒ και των βρετανών πολιτών που διαμένουν στην ΕΕ παραμένει η πρώτη προτεραιότητα του ΕΚ, με τα μέλη του να εκφράζουν της ανησυχία τους για την εφαρμογή του προγράμματος του ΗΒ για την απόκτηση καθεστώτος μόνιμου κατοίκου. Παροτρύνουν επίσης τα άλλα 27 κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια συνεπή και γενναιόδωρη προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των βρετανών πολιτών που διαμένουν σε αυτά και να τους παρέχουν ασφάλεια δικαίου.

Παράταση υπό όρους

Το Κοινοβούλιο δηλώνει ότι θα στηρίξει την παράταση της προβλεπόμενης στο άρθρο 50 περιόδου αποχώρησης σε περίπτωση που το ΗΒ τη ζητήσει, εάν συντρέχουν λόγοι και υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός για την εν λόγω παράταση, όπως το να αποφευχθεί η αποχώρηση χωρίς συμφωνία, το να διενεργηθούν γενικές εκλογές ή δημοψήφισμα, το να ανακληθεί το αίτημα υπό το Άρθρο 50 ή το να εγκριθεί η Συμφωνία Αποχώρησης. Προσθέτουν ότι η παράταση δε θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά το έργο και η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Σχετικές πληροφορίες

Μετά και την απόφαση της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 10 Απριλίου 2019 να εγκρίνει το αίτημα του ΗΒ για παράταση της προθεσμίας αποχώρησης σύμφωνα με το Άρθρο 50 της Συνθήκης για την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αποχωρήσει από την ΕΕ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Επόμενα βήματα

Το ψήφισμα επιβεβαιώνει τη στήριξη του νέου Κοινοβουλίου για τις θέσεις της ΕΕ εν αναμονή της κρίσιμης συνόδου των επικεφαλής κρατών ή κυβερνήσεων της ΕΕ του Οκτωβρίου. Οποιαδήποτε συμφωνία αποχώρησης και μελλοντική σχέση ή διεθνής συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο θα χρειαστεί την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Related

What's hot? 9106302983233887983

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item