Βίκυ Κεφαλά: "Η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία είναι καθοριστική για την Ελλάδα"

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ  Το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων στην προσπάθεια της ΕΕ να κλείσει ...

Vicky Kefala - thecolumnist.gr

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 

Το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων στην προσπάθεια της ΕΕ να κλείσει το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε συνεπεία της οικονομικής κρίσης αναλύει σε συνέντευξη που παραχώρησε στο "The Columnist" η κ. Βίκυ Κεφαλά, μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου.

Παράλληλα, προβλέπει μία συνολική κινητοποίηση άνω των 12 δισ. ευρώ στις επενδύσεις που στηρίζονται στα κεφάλαια που έχει λάβει η Ελλάδα από το Σχέδιο Γιούνκερ ενώ υπογραμίζει τόσο τη σημασία όσο και τις ευκαιρίες που ανοίγονται για τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τις μικρές επιχειρήσεις.

Τέλος, με την μακρόχρονη εμπειρία της στον επενδυτικό τομέα ως Επικεφαλής Επενδύσεων στην Consolidated Contractors Company, την μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Μέση Ανατολή, αναπτύσσει τα τρία προαπαιτούμενα για μία ισχυρή αναπτυξιακή πολιτική σε ένα περιβάλλον μετάβασης στην ψηφιακή εποχή.

- Τί είναι ακριβώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και ποιος είναι ο ρόλος του στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ ;

Β.Κ.: "Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ ή ΕFSI όπως είναι γνωστό) είναι ένα εγγυοδοτικό Επενδυτικό Ταμείο 33.5 δισ. ευρώ το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί κατά 26 δισ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 7.5 δισ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του Επενδυτικού Σχεδίου της Ευρώπης που εμπνεύστηκε ο Ζ.Κ. Γιούνκερ για να βοηθήσει στην εξάλειψη του επενδυτικού κενού στην ΕΕ μετά την οικονομική κρίση, κινητοποιώντας με την χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου και ιδιωτική χρηματοδότηση (δηλ., από ιδιώτες επενδυτές, επενδυτικά κεφάλαια και εμπορικές τράπεζες). Το ΕΤΣΕ μπορεί να λειτουργήσει και συμπληρωματικά στα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ (π.χ. Διαρθρωτικά Ταμεία) ή και αυτά των επιμέρους χωρών (π.χ. εθνικοί πόροι, Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες), δεν είναι επιδότηση αλλά δάνεια ή κεφάλαια που πρέπει να αποπληρωθούν σύμφωνα με τους όρους που έχουν ληφθεί.
Ο ρόλος του είναι να βοηθήσει να «κλείσει» το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, επιτρέποντας στην Τράπεζα να χρηματοδοτήσει και έργα με προφίλ υψηλότερου κινδύνου απ’ ό,τι οι συνήθεις δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Κάθε έργο το οποίο είναι οικονομικά και τεχνικά βιώσιμο, μπορεί να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ, και εφόσον είναι σύμφωνο με τις πολιτικές της ΕΕ και με τα κριτήρια της Τράπεζας μπορεί να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου."

- Η πρώτη θέση της Ελλάδας στην απορρόφηση των κονδυλίων του Πακέτου Γιουνκερ μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα δράσης για τη χώρα μας σε μία γενικότερη κατεύθυνση προσέλκυσης επενδύσεων;

Β.Κ.: "Είναι εξαιρετικά θετικό ότι η Ελλάδα μπόρεσε να κάνει χρήση της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ μέσω του ΕΤΣΕ και να λάβει 2.7 δισ. ευρώ από το 2016, ποσό που θα κινητοποιήσει συνολικά πάνω απο 12 δισ. επενδύσεις στα εν λόγω έργα. Αυτό την καθιστά πρώτη σε κατάταξη χώρα βάσει του ΑΕΠ της στη λήψη χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους από την ΕΤΕπ βοηθάει στο να υλοποιηθούν έργα στην Ελλάδα ειδικά σε περιόδους που η χώρα είναι σε χαμηλή επενδυτική βαθμίδα. Η συμμετοχή της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση ένος έργου αποτελεί «καταλύτη» και για άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και για τους ιδιώτες.
Γενικά, η προσέλκυση επενδύσεων συναρτάται από έναν αριθμό παραμέτρων, όπως η ύπαρξη ώριμων αλλά και τεχνικά και οικονομικά βιώσιμων έργων, ενός νομικού και κανονιστικού πλαισίου που είναι κατανοητό και προβλέψιμο στην εφαρμογή του και ένος ορθολογικού φορολογικού συστήματος με ειδικά κίνητρα όπου χρειάζεται. Παρ’ όλο που η χώρα μας διαθέτει αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα, όπως ο αρχαιολογικός της πλούτος και ο αρχαίος πολιτισμός, η ομορφιά του φυσικού της τοπίου, το ήπιο κλίμα, η ευνοϊκή γεωγραφική και γεωπολιτική θέση της, αυτά από μόνα τους δεν αρκούν για να την προκρίνουν στο διεθνές πεδίο του ανταγωνισμού για υλοποίηση επενδύσεων. Οι περισσότερες επενδύσεις είναι μεσο-μακροπρόθεσμου ορίζοντα και προϋποθέτουν ένα περιβάλλον που θα είναι στο σύνολο του ελκυστικό στους επενδυτές, πάντα συγκριτικά με τις εκάστοτε διεθνείς διαθέσιμες εναλλακτικές, τις οποίες και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν."

- Πώς μπορούν να επωφεληθούν των χρηματοδοτικών ευκαιριών του Ταμείου οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν μάλιστα τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας;

Β.Κ.:  "Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι εξαιρετικά σημαντικές στην ελληνική οικονομία* καθώς στην Ελλάδα παράγουν το 63.6% της προστιθέμενης αξίας και το 85.2% της απασχόλησης, ξεπερνώντας το μέσο όρο της Ευρώπης που είναι 56.8% και 66.4% αντίστοιχα. Οι μικρότερες εταιρίες (micro firms) είναι πραγματικά η «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας δημιουργώντας 6 στις 10 θέσεις εργασίας και πάλι κατά πολύ πάνω από το Ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 3 στις 10 θέσεις. Μέσω του Ταμείου μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έως και 3.000 υπαλλήλων. Το Ταμείο μπορεί να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση τους είτε μέσω της ΕΤΕπ, είτε και μέσω ελληνικών τραπεζών που μπορεί να λειτουργήσουν ως «ενδιάμεσοι» χρηματοδότες, καθώς έχει εγκρίνει κονδύλια για να διοχετευούν μέσω των κατά τόπους τραπεζών μαζί και με δικά τους κεφάλαια σε μικρότερες εταιρίες. 
Σε κάθε περίπτωση, μια επιχείρηση που ενδιαφέρεται για χρηματοδότηση μπορεί να αποταθεί στην Τράπεζα, είτε μέσω της ιστοσελίδας της είτε στο γραφείο της Αθήνας."

- Η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα. Με ποιους τρόπους μπορεί το Ταμείο να βοηθήσει προς αυτήν την κατεύθυνση; 

Β.Κ.: "Η ΕΕ με σειρά πρωτοβουλιών προωθεί τη σημαντικότητα της ψηφιοποίησης και γενικότερα της ψηφιακής οικονομίας. Συγκεκριμένα, τo Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναγνωρίσει τη σημασία μιας ισχυρής ψηφιακής οικονομίας και έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία και οι επιχειρήσεις να λάβουν νέα ώθηση στον τομέα των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 
Στο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» προτείνεται το πλαίσιο για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την προώθηση της καινοτομίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της παραγωγικότητας. Επίσης, διαπιστώνεται η ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία μιας συνδεδεμένης ενιαίας ψηφιακής αγοράς (ΕΨΑ), η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για να γίνει ανταγωνιστικότερη η ευρωπαϊκή οικονομία. 
Υπό αυτό το πρίσμα, η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει με γρήγορα και αποφασιστικά βήματα στην μετάβαση των επιχειρήσεων, ιδιωτικών και κρατικών στην ψηφιακή οικονομία. Αυτό θα επιτευχθεί τόσο με την ορθή εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ και των εθνικών πόρων, όσο και με μεταρρυθμίσεις και τομές στο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο επί μέρους τομέων στη χώρα μας, έτσι ώστε να υπάρξει άρση όλων των εμποδίων στην αξιοποίηση ολόκληρης της δυναμικής ενός ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας. Η μετάβαση στη ψηφιακή οικονομία** είναι καθοριστική για την οικονομική σύγκλιση της Ελλάδας με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, η υστέρηση που παρατηρείται στο πεδίο της ευρυζωνικής σύνδεσης μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαγωγικού προσανατολισμού. Επίσης, σημαντική παράμετρος, που εντάθηκε την τελευταία δεκαετία λόγω του brain drain, είναι η στενότητα ψηφιακών δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, η οποία όχι μόνο αποτελεί εμπόδιο στην προσπάθεια των εγχώριων επιχειρήσεων να παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και εξασθενίζει την απασχολησιμότητα. 
Το Ταμείο έχει στηρίξει σημαντικά έργα στον τομέα της Ψηφιακής Οικονομίας. Συγκεκριμένα, το 11% της συνολικής χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου (στοιχεία Σεπ. 2019) έχει δοθεί σε έργα αυτού του τομέα - ευρυζωνικά δίκτυα, ‘fibre-to-the-home’, επενδύσεις σε εξοπλισμό και λογισμικό ψηφιακών εκτυπώσεων, κ.α."

-  Ποιοι είναι οι χρηματοδοτικοί στόχοι του διαδόχου προγράμματος InvestEU και ποιες δυνατότητες προσφέρει για χώρες όπως η Ελλάδα; 

Β.Κ.: "Να επισημάνουμε ότι υπολείπεται αρκετός χρόνος ως το Δεκ. του 2020 που λήγει το EFSI για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αιτηθούν χρηματοδότηση. Βέβαια, το διάδοχο πρόγραμμα «InvestEU» ήδη σχεδιάζεται από την ΕΕ. Το InvestEU, αξιοποιώντας την επιτυχία του Επενδυτικού Σχεδιου Γιούνκερ και του ΕΤΣΕ, θα ενισχύσει περαιτέρω τις επενδύσεις, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και έχει στόχο να κινητοποιήσει τουλάχιστον 650 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις στο διάστημα 2021-2027. Θα συγκεντρώσει στο ίδιο πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλα 13 χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που επί του παρόντος παρέχουν στήριξη για επενδύσεις, καθιστώντας τη χρηματοδότηση της ΕΕ απλούστερη και αποτελεσματικότερη."


Vicky Kefala 2 - thecolumnist.gr


- Κλείνοντας, ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα τρία βασικά στοιχεία για μία ισχυρή αναπτυξιακή πολιτική και ποιον θα χαρακτηρίζατε ως «στρατηγικό» τομέα για να επενδύσει η χώρα μας; 

Β.Κ.: "Σε γενικές γραμμές, η επιτυχής εφαρμογή μιας αναπτυξιακής πολιτικής σε βάθος χρόνου και με συνεπή εθνική προσέγγιση προϋποθέτει τρία στοιχεία, τα οποία αποτελούν βασικούς «πυλώνες» και στην Ευρωπαϊκή οικονομική αναπτυξιακή πολιτική. 
Το πρώτο είναι η συντονισμένη προώθηση των επενδύσεων στην οποία εμπίμπτει και το ΕΤΣΕ όπως και γενικότερα το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, αλλά και οι όποιοι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι, εργαλεία και ενέργειες απαιτούνται για επενδύσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, την παραγωγή καθαρότερης και αποδοτικότερης ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών υποδομών και την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων. 
Το δεύτερο αφορά στη δέσμευση για διαρθρωτικές αλλαγές που υπαγορεύει την ανάγκη για σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα να γίνουν δυναμικότερες οι αγορές εργασίας και να αντιμετωπιστούν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η επάρκεια των συστημάτων συνταξιοδότησης και κοινωνικής πρόνοιας, να δημιουργηθούν πιο ευέλικτες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, να βελτιωθούν οι όροι για επιχειρηματικές επενδύσεις καθώς και η ποιότητα των επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία και να γίνουν αποτελεσματικότερες οι δημόσιες διοικήσεις. 
Τρίτη βασική παράμετρος είναι η δημοσιονομική υπευθυνότητα. Η ποιότητα των δημόσιων οικονομικών θα πρέπει να αναβαθμιστεί βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των κρατικών δαπανών με προτεραιότητα στις παραγωγικές επενδύσεις μεταξύ των δημόσιων δαπανών, αυξάνοντας την αποδοτικότητα του φορολογικού συστήματος και καθιστώντας το πιο υποστηρικτικό για τις επενδύσεις. Παράλληλα, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής εξασφαλίζει τη δικαιοσύνη του συστήματος και επιτρέπει στο κράτος την είσπραξη των φορολογικών έσοδων έτσι ώστε να μπορέσει με τη σειρά του να τηρήσει τον κρατικό προγραμματισμό. Η ορθή λειτουργία του κράτους προσδίδει αξία και συνέπεια σε κάθε συναλλάγη στην οποία το κράτος βρίσκεται αντισυμβαλλόμενος ή/και εταίρος, είτε με ξένους είτε με εγχώριους επενδυτές. 
Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, στρατηγικό τομέα για την Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά ο τουρισμός, μαζί με τις προεκτάσεις του σε τουριστικά ακίνητα και σε συνδυασμό, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, με το θεματικό αλλά και τον ιατρικό τουρισμό (επίσης γνωστό ως τουρισμό υγείας). Ειδικά οι δύο τελευταίες κατηγορίες εμφανίζουν μεγάλη προοπτική για τη χώρα μας καθώς έχουμε ήπιο κλίμα όλο το χρόνο για περιήγηση, άθληση κ.α. ‘θεματικές’ δραστηριότητες αναψυχής, όπως και για παροχή ιατρικών υπηρεσίων από εξειδικεύμενο προσωπικό σε συνδιασμό και με αποθεραπεία / αποκατάσταση. Επενδύσεις σε αυτές τις υποκατηγορίες του τουρισμού μπορούν να αποφέρουν όχι μόνο σημαντικά οικονομικά οφέλη αλλά και brain gain. Σίγουρα όμως υπάρχουν ευκαιρίες τόσο στην ενέργεια όσο και στον αγροδιατροφικό τομέα."

*«Annual report on European SMEs 2017-2018»  και «SBA Small Business Act Fact Sheet» (2018) της ΕΕ Alpha Bank

** Δελτίο Alpha Bank

Γιάννης Στέλιος Παπαδόπουλος
Email: jskpapadopoulos@gmail.com

Related

What's hot? 9071688782756071760

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item