Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ξεκίνησε τις εργασίες της

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ξεκίνησε τις δραστηριότητές της με την εναρκτήρια τελετή και την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλί...


Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ξεκίνησε τις δραστηριότητές της με την εναρκτήρια τελετή και την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της. Οι εργασίες της ξεκινούν δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση της ιδέας για τη δημιουργία μιας Αρχής αυτού του είδους από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017 ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος κ. Γιούνκερ, δήλωσε: "Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του έργου μας που έχει ως στόχο να γίνουν οι εργασιακοί κανόνες της ΕΕ δίκαιοι, αποτελεσματικοί και εκτελεστοί. Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η σύσταση της Αρχής έγινε σε χρόνο ρεκόρ, αφού ήταν απολύτως απαραίτητη. Η Αρχή θα παρέχει καλύτερη ενημέρωση σε εργαζομένους και εργοδότες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και θα στηρίζει τις εθνικές αρχές εργασίας στις διασυνοριακές δραστηριότητές τους. Με τον τρόπο αυτό θα ωφεληθούν άμεσα τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων που ζουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και εκατομμύρια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο στην ΕΕ. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, η οποία βασίζεται στην εμπιστοσύνη, σε αξιόπιστους κανόνες και στην αποτελεσματική συνεργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους – στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή – που έκαναν την Αρχή πραγματικότητα. Της εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο της." 

Ο Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις δήλωσε: "Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι το σημείο συνάντησης των εθνικών αρχών. Τόσο με τη διαρθρωτική της δομή όσο και με τις καθημερινές της λειτουργίες η Αρχή θα διευκολύνει τη συνεργασία των εκπροσώπων των κρατών μελών, καθώς και των κοινωνικών εταίρων." 


Η Επίτροπος κ. Τίσεν πρόσθεσε: "Η Αρχή Εργασίας θα είναι το λάδι στη μηχανή της εσωτερικής αγοράς. Ένα χώρος στον οποίο ομόλογοι διαφόρων εθνικών αρχών θα κληθούν να συνεργαστούν και να δώσουν από κοινού λύση στα ζητήματα που τους απασχολούν. Χάρη στη συνεργασία αυτή ο τροχός της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού θα γυρίζει πιο ομαλά προς όφελος εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων που ασκούν καθημερινά το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία." 

Το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών, της Επιτροπής, των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και από παρατηρητές από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, την Ελβετία και οργανισμούς της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων. Στις 17 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη τους συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας ελήφθησαν οι αναγκαίες αποφάσεις ώστε η Αρχή να ξεκινήσει τη λειτουργία της και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το αρχικό πρόγραμμα εργασίας. 


Ιστορικό 

Περίπου 17,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζουν ή εργάζονται σήμερα σε άλλο κράτος μέλος - δηλαδή δύο φορές περισσότεροι απ' ό,τι πριν από μία δεκαετία. Την ίδια στιγμή, εκατομμύρια επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο. 

Η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα σημαντικό σύνολο νομοθεσίας για τη ρύθμιση διαφόρων πτυχών της κινητικότητας, τους οποίους η Επιτροπή Γιούνκερ αναθεώρησε και βελτίωσε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Ειδικότερα, η ΕΕ έχει πλέον αναθεωρήσει τους κανόνες για την απόσπαση των εργαζομένων, κατοχυρώνοντας την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, και επί του παρόντος επιδιώκει να εγκρίνει μια τελική συμφωνία σχετικά με τους προτεινόμενους αναθεωρημένους κανόνες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των κανόνων, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε τη σύσταση μιας νέας αρχής ως μέσου για την ενίσχυση της διαρθρωμένης συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών. 

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας είναι: 
  • να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 
  • να διευκολύνει τη συνεργασία των κρατών μελών όσον αφορά την επιβολή του ενωσιακού δικαίου στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, μεταξύ άλλων μέσω συνδυασμένων και κοινών επιθεωρήσεων, καθώς και με την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας 
  • να λειτουργεί ως διαμεσολαβήτρια και να διευκολύνει την εξεύρεση λύσεων σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών. 

Οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας αφορούν τους κανόνες για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: την ελεύθερη κυκλοφορία και την απόσπαση των εργαζομένων, τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης και την ειδική νομοθεσία στον τομέα των οδικών μεταφορών. 

Δεν θα δημιουργηθούν νέες αρμοδιότητες σε επίπεδο ΕΕ και τα κράτη μέλη θα παραμείνουν πλήρως υπεύθυνα για την εκτέλεση των εργασιακών κανόνων και των κανόνων κοινωνικής ασφάλισης. Η προστιθέμενη αξία της Αρχής συνίσταται στο γεγονός ότι θα διευκολύνει τη συνεργασία των κρατών μελών, θα εξορθολογίσει τις υφιστάμενες δομές και θα παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των κανόνων. Έτσι, θα ωφεληθούν εξίσου πολίτες, επιχειρήσεις και εθνικές αρχές. Ιδίως για τις εθνικές αρχές η Αρχή Εργασίας θα βελτιώσει την επιχειρησιακή συνεργασία σχετικά με την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού παρέχοντας μια μόνιμη δομή της ΕΕ, η οποία θα βασίζεται στους εθνικούς υπαλλήλους-συνδέσμους που θα αποσπαστούν από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Η Αρχή θα παρέχει επίσης τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων για κοινές δραστηριότητες, όπως η διοργάνωση κοινών επιθεωρήσεων ή η κατάρτιση εθνικού προσωπικού σχετικά με τον χειρισμό διασυνοριακών υποθέσεων. 

Μετά την ομιλία του προέδρου κ. Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση κανονισμού για την ίδρυση της Αρχής τον Μάρτιο του 2018. Επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Φεβρουάριο του 2019, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την αρχική πρόταση. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν επίσημα την πρόταση στις 20 Ιουνίου του 2019. Η Αρχή ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στις Βρυξέλλες και έως το 2024 ο ετήσιος προϋπολογισμός της θα ανέλθει σταδιακά στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ το προσωπικό της θα φτάσει τους 140 υπαλλήλους. 

Στις 13 Ιουνίου τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι η οριστική έδρα της νέας Αρχής θα είναι η Μπρατισλάβα.

Related

What's hot? 5084985459568237128

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item