Ψηλά στην ατζέντα της Επιτροπής η ισχυρή κοινωνική Ευρώπη

Την Τετάρτη η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση σχετικά με την οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης για δίκαιη μετάβαση. Εξήγησε πώς η...


Την Τετάρτη η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση σχετικά με την οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης για δίκαιη μετάβαση. Εξήγησε πώς η κοινωνική πολιτική θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στη σημερινή εποχή, πρότεινε την ανάληψη δράσης στο επίπεδο της ΕΕ κατά τους προσεχείς μήνες και ζητεί ανατροφοδότηση ως προς τη λήψη πρόσθετων μέτρων σε όλα τα επίπεδα στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη του πρώτου σταδίου της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους - τις επιχειρήσεις και τις συνδικαλιστικές ενώσεις - σχετικά με το θέμα των δίκαιων κατώτατων μισθών για τους εργαζομένους στην ΕΕ. 

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: «Η Ευρώπη διέρχεται μια ιστορική αλλαγή. Καθώς βιώνουμε τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και τη γήρανση του πληθυσμού, η Επιτροπή επιθυμεί να εξασφαλίσει ότι στο επίκεντρο της δράσης μας παραμένει ο άνθρωπος και ότι η οικονομία είναι στην υπηρεσία του. Διαθέτουμε ήδη το κατάλληλο μέσο, τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Τώρα επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, είναι προσηλωμένα στην εφαρμογή του.» 

Ο κ. Νικολά Σμιτ, επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, πρόσθεσε: «Η εργασιακή ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να αναλάβουμε δράση ώστε να επιτρέψουμε στο μελλοντικό εργατικό δυναμικό να ακμάσει. Η καινοτόμος και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη πρέπει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου: πρέπει να εξασφαλίζει ποιοτικές θέσεις εργασίας που να συνοδεύονται από τις κατάλληλες αποδοχές. Κανένα κράτος μέλος, καμία περιφέρεια, κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να μείνει πίσω. Οφείλουμε να επιδιώξουμε τα υψηλότερα πρότυπα στις αγορές εργασίας, έτσι ώστε όλες οι Ευρωπαίες και όλοι οι Ευρωπαίοι να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και να έχουν φιλοδοξίες.» 

Σήμερα η Ευρώπη αποτελεί ένα μοναδικό μέρος στο οποίο η ευημερία, η δικαιοσύνη και ένα βιώσιμο μέλλον αποτελούν εξίσου σημαντικούς στόχους. Στην Ευρώπη διαθέτουμε ορισμένα από τα υψηλότερα πρότυπα διαβίωσης, τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και την πιο αποτελεσματική κοινωνική προστασία στον κόσμο. Ωστόσο, είμαστε αντιμέτωποι με μια σειρά από προκλήσεις, όπως η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, η ψηφιοποίηση και οι δημογραφικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η νέα αναπτυξιακή στρατηγική, πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη παραμένει παγκοσμίως η εστία των πλέον προηγμένων συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και ότι αποτελεί δυναμικό κόμβο καινοτομίας και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας. 

Οι πράξεις που δημοσιεύθηκαν εδράζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως διακηρύχθηκε από τα θεσμικά όργανα και τους ηγέτες της ΕΕ τον Νοέμβριο του 2017. Η Επιτροπή καλεί όλες τις χώρες, τις περιφέρειες και τους εταίρους της ΕΕ να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με την πορεία προς τα εμπρός, καθώς και τα σχέδιά τους για την επίτευξη των στόχων του πυλώνα. Οι εισηγήσεις τους θα τροφοδοτήσουν την προετοιμασία του σχεδίου δράσης του 2021, το οποίο θα συνθέσει όλες τις εισηγήσεις, και θα υποβληθεί προς έγκριση στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο. 

Από την πλευρά της η Κομισιόν παρουσίασε τις προγραμματισμένες πρωτοβουλίες που αναμένεται να συμβάλουν ήδη στην εφαρμογή του πυλώνα της ΕΕ. Στις κύριες δράσεις για το 2020 περιλαμβάνονται: 

- Δίκαιοι κατώτατοι μισθοί για τους εργαζομένους στην ΕΕ 
- Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων και δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια των αποδοχών 
- Η επικαιροποίηση του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη 
- Η επικαιροποίηση της Εγγύησης για τη Νεολαία 
- Η διοργάνωση συνόδου για την εργασία σε πλατφόρμες 
- Μια πράσινη βίβλος για τη γήρανση 
- Μια στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία 
- Μια δημογραφική έκθεση Ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης ανεργίας 

Οι δράσεις αυτές βασίζονται στο έργο που έχει ήδη επιτελέσει η ΕΕ μετά τη διακήρυξη του πυλώνα το 2017. Η ανάληψη δράσης αποκλειστικά σε ενωσιακό επίπεδο κρίνεται μη επαρκής. Το κλειδί της επιτυχίας κρατούν στα χέρια τους οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα. Όλες και όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να διαθέτουν τις ίδιες ευκαιρίες να προοδεύσουν — πρέπει να διαφυλάξουμε, να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε όσα έχτισαν οι προηγούμενες γενιές. 

Διαβούλευση σχετικά με τους δίκαιους κατώτατους μισθούς 

Ο αριθμός των απασχολούμενων στην ΕΕ παραμένει σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Πολλοί εργαζόμενοι όμως συνεχίζουν να δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Η πρόεδρος von der Leyen εξέφρασε τη βούλησή της να μεριμνήσει ώστε όλοι οι εργαζόμενοι στην Ένωση να διαθέτουν έναν δίκαιο κατώτατο μισθό που να τους επιτρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια όπου κι αν ζουν. 

Η Επιτροπή κηρύσσει σήμερα την έναρξη του πρώτου σταδίου της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους - τις επιχειρήσεις και τις συνδικαλιστικές ενώσεις - με θέμα έναν δίκαιο κατώτατο μισθό για τους εργαζομένους στην ΕΕ. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να ακούσει τις διάφορες απόψεις: επιθυμούμε να ρωτήσουμε τους κοινωνικούς εταίρους αν θεωρούν ότι πρέπει να αναληφθεί ενωσιακή δράση και, στην περίπτωση αυτή, αν επιθυμούν να αποτελέσει αντικείμενο μεταξύ τους διαπραγμάτευσης. 

Δεν θα υπάρξει ενιαίος κατώτατος μισθός για όλους. Κάθε δυνητική πρόταση θα αντικατοπτρίζει τις εθνικές παραδόσεις, είτε πρόκειται για συλλογικές συμβάσεις είτε για νομικές προβλέψεις. Ορισμένες χώρες εφαρμόζουν ήδη άριστα συστήματα. Η Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει ότι όλα τα συστήματα είναι κατάλληλα, διαθέτουν επαρκή κάλυψη, περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων, και διαθέτουν έναν προσήκοντα μηχανισμό επικαιροποίησης. 

Ιστορικό 

Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί το θεμέλιο της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και βρίσκεται στο επίκεντρο της Ένωσής μας. Σε αυτή εδράζεται η αρχή σύμφωνα με την οποία η κοινωνική δικαιοσύνη και η ευημερία αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους για την οικοδόμηση μιας ανθεκτικής κοινωνίας με τα υψηλότερα πρότυπα ευημερίας στον κόσμο. 

Το παρόν επιτάσσει αλλαγές. Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος θα μας αναγκάσουν να προσαρμόσουμε την οικονομία μας, τη βιομηχανία μας, τον τρόπο που ταξιδεύουμε και εργαζόμαστε, τον τρόπο που κάνουμε τις αγορές μας και τον τρόπο διατροφής μας. Σύμφωνα με υπολογισμούς μόνο η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα δημιουργήσουν περίπου 60 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας παγκοσμίως τα επόμενα 5 έτη, ενώ πολλές θέσεις εργασίας θα αλλάξουν ή ακόμη και θα εκλείψουν. Η δημογραφία της Ευρώπης αλλάζει· στη σημερινή εποχή απολαμβάνουμε μια ζωή υγιέστερη και μεγαλύτερη σε διάρκεια χάρη στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους τομείς της ιατρικής και της δημόσιας υγείας. 

Αυτές οι αλλαγές, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις επηρεάζουν όλες τις χώρες και όλους τους Ευρωπαίους. Είναι σκόπιμο λοιπόν να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να τις αντιμετωπίσουμε μετωπικά. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί την απάντησή μας σε αυτές τις θεμελιώδεις φιλοδοξίες. Ο πυλώνας διατυπώνει 20 αρχές και δικαιώματα καθοριστικής σημασίας για δίκαιες και εύρυθμες αγορές εργασίας και συστήματα κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα.

Related

What's hot? 5336810580427647114

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item