Νέα νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΕΕ

Τον Δεκέμβριο του 2018, οι συννομοθέτες ενέκριναν μια σειρά αλλαγών στη νομοθεσία της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Η ν...


Τον Δεκέμβριο του 2018, οι συννομοθέτες ενέκριναν μια σειρά αλλαγών στη νομοθεσία της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Η νέα αυτή νομοθεσία θέτει τον δεσμευτικό πρωταρχικό στόχο του 32%, κατ’ ελάχιστον, όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030. Πρόκειται για μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με τον υφιστάμενο στόχο του 20% έως το 2020 και αντικατοπτρίζει τη μεγάλη πίεση που ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ΕΕ για πιο φιλόδοξους στόχους. Η αύξηση στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα ωφελήσει το περιβάλλον, θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα βοηθήσει την ΕΕ να τηρήσει τις διεθνείς δεσμεύσεις τις που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Θα βελτιώσει επίσης την ενεργειακή ασφάλεια μειώνοντας την εξάρτηση από τις δαπανηρές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από τρίτες χώρες και θα συμβάλει στην αύξηση των «πράσινων» θέσεων εργασίας και των «πράσινων» επενδύσεων στην Ευρώπη. 

Η νέα νομοθεσία διευκολύνει την παραγωγή ενέργειας από τους ίδιους τους καταναλωτές (π.χ. ηλιακοί συλλέκτες οροφής) και την πώληση της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Θέτει φιλόδοξους στόχους για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, που θα οδηγήσουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και θα βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα σε όλη την ΕΕ. Τα κριτήρια για την πιστοποίηση βιοκαυσίμων θα γίνουν πιο αυστηρά, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται στους στόχους της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μόνο τα βιοκαύσιμα που είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα. Έτσι, σταδιακά θα εγκαταλειφθεί η χρήση του φοινικέλαιου στα βιοκαύσιμα, που αποτέλεσε βασικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διάρκεια διαπραγματεύσεων. 

Η νέα νομοθεσία πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους της ΕΕ έως τις 30 Ιουνίου 2021 και ως εκ τούτου, οι νέες νομοθετικές διατάξεις θα τεθούν σε ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2021. 

Περισσότερες πληροφορίες

Νομοθετικό χρονοδιάγραμμα, Αναθεώρηση οδηγίας 2009/28/EK,
Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μετά το 2020

Related

What's hot? 2639410655350992007

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item