Απάντηση του Επιτρόπου Π. Τζεντιλόνι σε Παπαδημούλη για τη βιωσιμότητα του χρέους

"Η βιωσιμότητα του χρέους βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινού δημοσιονομικού πλαισίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης"...


"Η βιωσιμότητα του χρέους βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινού δημοσιονομικού πλαισίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης", τονίζει ο Ευρωπαίος Επίτροπος επί των Οικονομικών Υποθέσεων, Πάολο Τζεντιλόνι, σε απάντησή του προς τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη

Μάλιστα, όπως προκύπτει από την απάντηση, τις επόμενες εβδομάδες η Κομισιόν αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα τα συμπεράσματά της επί των δημοσιονομικών κανόνων και του πλαισίου δημοσιονομικής εποπτείας της ΕΕ, εξετάζοντας κατά πόσο απαιτούνται βελτιώσεις. 

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης έθιξε στην Κομισιόν το θέμα της αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της απλοποίησης των δημοσιονομικών κανόνων, βάσει των σχετικών συστάσεων του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2018. 

Το ΕΔΣ τόνιζε ότι το 2018 η οικονομική ανάπτυξη, αν και ασθενέστερη του 2017, έδινε τη δυνατότητα για «δημοσιονομικά μαξιλάρια» σε κράτη-μέλη με υψηλό δημόσιο χρέος, ωστόσο η ευκαιρία χάθηκε, αφού η Επιτροπή απέφυγε να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Επίτροπος Τζεντιλόνι σημείωσε ότι οι συστάσεις σχετικά με "την προστασία των επενδύσεων, συμβάλλουν σημαντικά στην εν λόγω επανεξέταση" εκ μέρους της Κομισιόν. 

Απέφυγε, ωστόσο, να απαντήσει στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των υψηλών φορολογικών εσόδων εντοπίστηκε σε ευρωπαϊκές χώρες που είχαν ήδη δημοσιονομικό χώρο. Ούτε έδωσε απάντηση για το πώς θα αξιοποιηθούν οι ανεξάρτητες εθνικές φορολογικές αρχές στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των εσόδων του συνόλου των κρατών-μελών. Ανέφερε μόνο ότι η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο "έχουν καλέσει τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες να χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη των επενδύσεων". 

Τέλος, όσον αφορά στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για τη σύσταση του ΕΔΣ, που αφορά στη συγκρότηση στόχων για το δημόσιο χρέος, διαφορετικών για κάθε κράτος μέλος, ο Π. Τζεντιλόνι δήλωσε: "Σε κάποιο βαθμό, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ήδη διαφοροποίηση των απαιτήσεων μείωσης του χρέους, όπως προτείνεται από το ΕΔΣ. Αφενός, για τα κράτη-μέλη με υψηλότερο χρέος καθορίζονται πιο απαιτητικοί μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι. Αφετέρου, η Επιτροπή θεώρησε ότι η συμμόρφωση των κρατών-μελών με τη συνιστώμενη πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του εν λόγω στόχου αποτελεί καθοριστικό σχετικό παράγοντα κατά την εξέταση της συμμόρφωσης με το κριτήριο του χρέους". 

Ακολουθούν πλήρεις η ερώτηση και η απάντηση

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή 
Dimitrios Papadimoulis 
Θέμα: Αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

"Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (EFB) προτείνει την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την απλοποίηση των δημοσιονομικών κανόνων, κατά την ετήσια έκθεσή του για την ΕΕ το 2018[1]. Τονίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη, αν και ασθενέστερη του 2017, έδινε τη δυνατότητα για «δημοσιονομικά μαξιλάρια» σε κράτη μέλη με υψηλό δημόσιο χρέος, ωστόσο η ευκαιρία χάθηκε, αφού η Επιτροπή απέφυγε να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση. Το EFB εκφράζει αμφιβολίες για τη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε και εντός της ευρωζώνης. Ερωτάται η Επιτροπή: 

1. Σκοπεύει να ανταποκριθεί θετικά στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά και για ρυθμίσεις που θα προστατεύουν τις φιλικές στην ανάπτυξη δημόσιες δαπάνες σε περιόδους δημοσιονομικής εξυγίανσης; 
2. Πώς εκτιμά τη σύσταση για τη συγκρότηση στόχων για το δημόσιο χρέος, διαφορετικών για κάθε κράτος-μέλος; 
3. Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει την κατάσταση που περιγράφει το EFB, κατά την οποία το μεγαλύτερο μέρος των υψηλών φορολογικών εσόδων εντοπίστηκε σε χώρες που είχαν ήδη δημοσιονομικό χώρο, αξιοποιώντας και τον ρόλο των εθνικών ανεξάρτητων φορολογικών οργάνων που αναφέρονται στην έκθεση;"

Απάντηση του κ. Gentiloni εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (12.2.2020) 

"Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νομοθετικών μέτρων του «εξαπτύχου» και του «διπτύχου», η Επιτροπή θα δημοσιεύσει επανεξέταση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ), συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεών του σχετικά με την προστασία των επενδύσεων, συμβάλλει σημαντικά στην εν λόγω επανεξέταση. Η επανεξέταση θα δώσει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η πείρα που αποκτήθηκε μέσω της εφαρμογής του πλαισίου δημοσιονομικής εποπτείας και να εξεταστεί κατά πόσον απαιτούνται βελτιώσεις. Μετά τη δημοσίευση της επανεξέτασης, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει έναν χωρίς αποκλεισμούς διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις μελλοντικές ενέργειες. 

Η βιωσιμότητα του χρέους βρίσκεται στο επίκεντρο του κοινού δημοσιονομικού πλαισίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η τιμή αναφοράς, 60 % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, κατοχυρώνεται σε πρωτόκολλο της Συνθήκης και τα κράτη μέλη με υψηλότερο δείκτη χρέους οφείλουν να τον μειώνουν με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Σε κάποιο βαθμό, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ήδη διαφοροποίηση των απαιτήσεων μείωσης του χρέους, όπως προτείνεται από το ΕΔΣ. Αφενός, για τα κράτη μέλη με υψηλότερο χρέος καθορίζονται πιο απαιτητικοί μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι. Αφετέρου, η Επιτροπή θεώρησε ότι η συμμόρφωση των κρατών μελών με τη συνιστώμενη πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του εν λόγω στόχου αποτελεί καθοριστικό σχετικό παράγοντα κατά την εξέταση της συμμόρφωσης με το κριτήριο του χρέους. 

Το ΕΔΣ παρατήρησε, στην έκθεσή του, ότι τα δημόσια οικονομικά του 2018 απέδειξαν μεγαλύτερη ευρωστία από την αναμενόμενη, σε μεγάλο βαθμό χάρη στα έκτακτα έσοδα, τα οποία προέκυψαν κυρίως στα κράτη μέλη με δημοσιονομικά περιθώρια. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν καλέσει τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες να χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη των επενδύσεων."

Related

πολιτική 8065156723001719658

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item