Πολιτική συνοχής της ΕΕ: καταλυτικός ο ρόλος της συμμετοχής των πολιτών

Η Επιτροπή αποφάσισε να δρομολογήσει δύο νέες πιλοτικές δράσεις, με σκοπό τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην ανάπτυξη επιτόπιων ...


Η Επιτροπή αποφάσισε να δρομολογήσει δύο νέες πιλοτικές δράσεις, με σκοπό τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην ανάπτυξη επιτόπιων έργων στον τομέα της συνοχής. Στόχος είναι να υποστηριχθεί η ενεργός συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, επενδύονται και παρακολουθούνται τα κονδύλια της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζονται τελικά καλύτερα αποτελέσματα. 

Στο πλαίσιο αυτών των πιλοτικών δράσεων, οι διαχειριστικές αρχές των ταμείων συνοχής και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη από εμπειρογνώμονες με σκοπό την ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για την υλοποίηση των έργων συνοχής. 

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε: «Η πολιτική συνοχής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες, από το κλίμα έως την καινοτομία, από την κοινωνική ένταξη και τις δεξιότητες έως τη συνδεσιμότητα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να έχουν μεγαλύτερο λόγο για τον τρόπο με τον οποίο παράγει αποτελέσματα η εν λόγω πολιτική. Τόσο οι δημόσιες αρχές όσο και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα επωφεληθούν από την ουσιαστικότερη συμμετοχή των πολιτών.» 

Στο πλαίσιο της πρώτης πιλοτικής δράσης, οι αρχές που διαχειρίζονται τους πόρους της ΕΕ θα λαμβάνουν εμπειρογνωμοσύνη υψηλού επιπέδου από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και εξατομικευμένη βοήθεια για τη δημιουργία νέων πρωτοβουλιών για τη συμμετοχή των πολιτών και την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Η πρόσκληση για τις αρχές διαχείρισης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα πρωτοβουλία είναι από σήμερα ανοιχτή και οι σχετικές λεπτομέρειες διατίθενται στον ιστότοπο

Στο πλαίσιο της δεύτερης πιλοτικής δράσης, η Επιτροπή θα δεσμεύσει 250 000 EUR για χρηματοδότηση σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό τη στήριξη καινοτόμων ιδεών και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ενεργοποίησης των πολιτών που προέρχονται, ιδίως, από μικρότερες και τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος θα είναι η δοκιμή νέων προσεγγίσεων της συμμετοχής των πολιτών και η ενθάρρυνση, η προαγωγή και η στήριξη της συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική συνοχής για την καλύτερη υλοποίηση των έργων και την ενίσχυση του αισθήματος του ενστερνισμού των αποτελεσμάτων τους μεταξύ των πολιτών. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων από τις οργανώσεις θα ανοίξει τις επόμενες εβδομάδες. Θα λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις των οργανώσεων στη διάσκεψη σχετικά με τις ανάγκες τους για την ανάληψη ενεργού ρόλου στη συνδιαμόρφωση πολιτικών, τη συμμετοχή και την παρακολούθηση. 

Επόμενα βήματα 

Οι δύο δράσεις θα υλοποιηθούν για 12 μήνες και τα αποτελέσματά τους θα δημοσιοποιηθούν με την έκδοση έκθεσης και οδηγού σχετικά με τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα διάφορα έργα, καθώς και με συμβουλές για την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική συνοχής. Στόχος είναι να προωθηθούν παρόμοιες πρωτοβουλίες στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. 

Βασικό εργαλέιο επενδυτικής πολιτικής

Με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 350 δισεκατομμυρίων ευρώ, η πολιτική συνοχής αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ και μία από τις πιο συγκεκριμένες εκφάνσεις της αλληλεγγύης της. Η ύπαρξη εύρωστων θεσμών και η καλή διοικητική υποδομή είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία αυτών των επενδύσεων. Οι πολίτες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των δημόσιων αρχών, καθώς και στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων επενδύσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, 6 Φεβρουαρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στις Βρυξέλλες διάσκεψη υψηλού επιπέδου σχετικά με το ζήτημα της ενεργοποίησης των πολιτών για τη χρηστή διακυβέρνηση της πολιτικής συνοχής. Στόχος της διάσκεψης είναι να εξετάσει ποιες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής συνέβαλαν στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και στην άντληση έμπνευσης για την πολιτική συνοχής από παραδείγματα συμμετοχής των πολιτών σε άλλα πλαίσια.

Η ανοιχτή και διαφανής δημόσια συζήτηση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα καταστήσει δυνατή τη συνεκτίμηση της άποψης των χρηστών σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των πολιτών από την πολιτική συνοχής. Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί υπό την πολιτική ηγεσία και με τη συμμετοχή της επιτρόπου για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις, Ελίζα Φερέιρα.

Related

What's hot? 1280440358697921092

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΟΚΕ: "Η ισότητα δεν είναι επιλογή αλλά ένα δικαίωμα που δέχεται επίθεση καθημερινά"

FACEBOOK

TWITTER

item