Άλλα 122 εκατ. ευρώ από την Επιτροπή για έρευνα και καινοτομία

Η Επιτροπή κινητοποίησε επιπλέον 122 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζων 2020, για την επειγόντως αναγκαία έρευ...


Η Επιτροπή κινητοποίησε επιπλέον 122 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζων 2020, για την επειγόντως αναγκαία έρευνα για τον κορονοϊό. Η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπληρώνει τη συνεισφορά 1,4 δισ. ευρώ εκ μέρους της Επιτροπής στην πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό, που δρομολογήθηκε από την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 4 Μαΐου 2020. 

Η νέα πρόσκληση είναι η πιο πρόσφατη μιας σειράς χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ δράσεων έρευνας και καινοτομίας για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Συμπληρώνει προηγούμενες δράσεις για την ανάπτυξη διαγνωστικών μέσων, θεραπειών και εμβολίων, ενισχύοντας την ικανότητα παραγωγής και ανάπτυξης άμεσα διαθέσιμων λύσεων για την ταχεία ανταπόκριση στις πιεστικές ανάγκες. Θα συμβάλει επίσης στην καλύτερη κατανόηση των συμπεριφορικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας. 

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Κινητοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να καταπολεμήσουμε αυτή την πανδημία με εξετάσεις, θεραπείες και πρόληψη. Ωστόσο, για να πετύχουμε στη μάχη μας κατά του κορονοϊού, πρέπει επίσης να κατανοήσουμε πώς επενεργεί στην κοινωνία μας και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τις παρεμβάσεις αυτές γρήγορα. Πρέπει να διερευνήσουμε τεχνολογικές λύσεις για την ταχύτερη κατασκευή ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικών προμηθειών, την παρακολούθηση και την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου, και την καλύτερη περίθαλψη των ασθενών.» 

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε τα εξής: «Υποστηρίζουμε τις υγειονομικές αρχές, τους επαγγελματίες της υγείας και το ευρύ κοινό σε όλα τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύσσουμε καινοτόμες τεχνολογίες και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα για την πρόληψη, τη βέλτιστη θεραπεία και την αποκατάσταση από την πανδημία αυτή και για την προετοιμασία για την περίοδο που θα ακολουθήσει. Στις τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνονται ψηφιακές λύσεις και τεχνολογίες, όπως η τηλεϊατρική, τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η φωτονική.» 

Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να αφορούν τον αναπροσανατολισμό της μεταποίησης με στόχο την ταχεία παραγωγή ζωτικής σημασίας ιατρικών εφοδίων και ιατρικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη διενέργεια εξετάσεων, τη θεραπεία και την πρόληψη, καθώς και για την ανάπτυξη ιατρικών τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων για τη βελτίωση του εντοπισμού, της παρακολούθησης και της περίθαλψης των ασθενών. Η νέα έρευνα θα βασιστεί στην έρευνα μεγάλων ομάδων ασθενών (κοόρτες) σε όλη την Ευρώπη και η καλύτερη κατανόηση των συμπεριφορικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του κορονοϊού μπορεί δυνητικά να συμβάλει στη βελτίωση των στρατηγικών θεραπείας και πρόληψης. 

Η προθεσμία υποβολής είναι η 11η Ιουνίου 2020, ενώ η πρόσκληση θα επικεντρωθεί στην ταχεία επίτευξη αποτελεσμάτων. Η Ευρώπη, και ο κόσμος γενικότερα, χρειάζονται επειγόντως καινοτόμες λύσεις για την ανάσχεση και τον μετριασμό της έξαρσης της νόσου, καθώς και για την καλύτερη περίθαλψη των ασθενών, όσων έχουν αναρρώσει, των ευάλωτων ομάδων, του υγειονομικού προσωπικού που εργάζεται στην πρώτη γραμμή και των κοινοτήτων τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή έχει ως στόχο να επιτρέψει την όσο το δυνατόν ταχύτερη εκκίνηση των ερευνητικών εργασιών, ορίζοντας συντομότερα χρονοδιαγράμματα για την προετοιμασία των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για την αξιολόγησή τους. 

Οι νέες λύσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες και προσιτές σε όλους, σύμφωνα με τις αρχές της Παγκόσμιας Αντίδρασης στον Κορονοϊό. Για τον σκοπό αυτό, στις συμφωνίες επιχορήγησης που θα προκύψουν από τη νέα αυτή πρόσκληση, η Επιτροπή θα συμπεριλάβει ρήτρες ταχείας ανταλλαγής δεδομένων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα ευρήματα και τα αποτελέσματα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως. 

Ιστορικό 

Αυτή η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων 2020 συμπληρώνει προηγούμενες δράσεις στήριξης 18 έργων με τη διάθεση 48,2 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη διαγνωστικών μέσων, θεραπειών, εμβολίων και ετοιμότητας έναντι επιδημιών, καθώς και 117 εκατ. ευρώ που επενδύθηκαν σε 8 έργα για διαγνωστικά μέσα και θεραπείες μέσω της Πρωτοβουλίας για Καινοτόμα Φάρμακα, και μέτρα για τη στήριξη καινοτόμων ιδεών μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Υλοποιεί τη δράση 3 του σχεδίου δράσης ERAvsCorona, ενός εγγράφου εργασίας που προέκυψε από τον διάλογο μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των εθνικών θεσμικών οργάνων. 

Η νέα πρόσκληση θα καλύπτει πέντε τομείς με τους ακόλουθους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς:

- Αναπροσανατολισμός της μεταποίησης για την παραγωγή ιατρικών εφοδίων και εξοπλισμού ζωτικής σημασίας (23 εκατ. ευρώ) 

- Ιατρικές τεχνολογίες, ψηφιακά εργαλεία και ανάλυση δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της επιτήρησης και της περίθαλψης σε υψηλά επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας (56 εκατ. ευρώ) 

- Συμπεριφορικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που έχει η αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου (20 εκατ. ευρώ) 

- Πανευρωπαϊκές μελέτες κοόρτης για τη νόσο COVID-19 (20 εκατ. ευρώ) 

- Συνεργασία υφιστάμενων ενωσιακών και διεθνών μελετών κοόρτης συναφών με τη νόσο COVID-19 (3 εκατ. ευρώ) 

Οι μελέτες κοόρτης συνήθως παρατηρούν μεγάλες ομάδες ατόμων, καταγράφουν την έκθεσή τους σε ορισμένους παράγοντες κινδύνου για να συναγάγουν ενδείξεις σχετικά με τις πιθανές αιτίες ασθένειας. Μπορούν να είναι είτε προοπτικές μελέτες κοόρτης και να συλλέγουν δεδομένα από ένα χρονικό σημείο και εξής, είτε αναδρομικές μελέτες κοόρτης, οι οποίες εξετάζουν δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί.

Related

What's hot? 5629369160052948603

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item