Αύξηση των δημοσίων επενδύσεων στη διά βίου εκπαίδευση ζητά η ΕΟΚΕ

Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αυξήσουν τις δημόσιες επενδύσεις στη διά βίου μάθηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ...


Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αυξήσουν τις δημόσιες επενδύσεις στη διά βίου μάθηση, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των ενηλίκων, και να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια για μάθηση σε περιβάλλοντα μη τυπικής και άτυπης μάθησης, όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναπτύξουν εγκάρσιες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη και η ομαδική εργασία, ή στοιχεία της προσωπικότητάς τους, όπως η ηγετική ικανότητα και η υγιής περιέργεια. 

Η Επιτροπή τονίζει ότι αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι, εκτός από τον βασικό γραμματισμό και τις ψηφιακές δεξιότητες, οι άνθρωποι θα χρειάζονται αυτές τις εγκάρσιες δεξιότητες για να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις των παγκόσμιων ψηφιακών και τεχνολογικών εξελίξεων. Οι εξελίξεις αυτές μετασχηματίζουν σήμερα τον κόσμο της εργασίας και τα προφίλ δεξιοτήτων πολλών επαγγελμάτων τόσο γρήγορα, ώστε είναι συχνά δύσκολο να προβλεφθεί ποιες δεξιότητες θα χρειαστούν στο μέλλον. 

Πρόκειται για ζήτημα που τέθηκε σε διερευνητική γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ κατόπιν αιτήματος της κροατικής Προεδρίας της ΕΕ. Κλήθηκαν επίσης οι χώρες της ΕΕ να διαθέσουν στοχευμένη χρηματοδότηση για τη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των πλέον ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, ώστε να εφοδιαστούν όλοι —χωρίς διακρίσεις— με νέες δεξιότητες προσαρμοσμένες στις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.

Η εισηγήτρια της γνωμοδότησης Tatjana Babrauskienė δήλωσε ότι η πανδημία της COVID-19 απέδειξε σαφώς ότι η μάθηση θα μπορούσε να προσαρμοστεί γρήγορα στις αλλαγές των συνθηκών: «Όταν η ζωή επανέλθει στον "κανονικό" της ρυθμό, η κοινωνία θα πρέπει να αντλήσει διδάγματα από αυτή την εμπειρία ηλεκτρονικής μάθησης και να συνεχίσει να αναπτύσσει τις εν λόγω προσεγγίσεις και δεξιότητες, επενδύοντας επαρκώς σε αυτές, προκειμένου να εξασφαλίσει σε κάθε εκπαιδευόμενο, ανεξάρτητα από την κοινωνική του κατάσταση, τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιεί και να επωφελείται από αυτές»

Ο συνεισηγητής Pavel Trantina τόνισε τη σημασία της ενσωμάτωσης των διαφόρων μαθησιακών πλαισίων στην πολιτική για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση, προκειμένου να προαχθεί το ατομικό και μοναδικό δυναμικό των μαθητευομένων. Η ΕΟΚΕ καλεί την ΕΕ και τις εθνικές αρχές να εξετάσουν τις προτάσεις αυτές και να τις στηρίξουν οικονομικά. 

Related

What's hot? 7780940044469915319

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item