Ευρωομόλογο και αλληλεγγύη προτάσσει η Ευρωομάδα της Αριστεράς για την αντιμετώπιση της κρίσης

Ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό και πολυπεπίπεδο σχέδιο για την "μετά την πανδημία εποχή", κατέθεσε η Ευρωομάδα της Αριστεράς, θ...


Ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό και πολυπεπίπεδο σχέδιο για την "μετά την πανδημία εποχή", κατέθεσε η Ευρωομάδα της Αριστεράς, θέτοντας ως κορυφαία προτεραιότητα την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης μέσα σε πλαίσιο αλληλεγγύης. Υπό αυτό το πρίσμα, σε έναν κόσμο "που θα είναι διαφορετικός όταν βγούμε από αυτήν την πανδημία", η GUE/NGL κάνει μία σειρά προτάσεων για την στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας, την έρευνα, τα δικαιώματα των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος, το δικαίωμα στο άσυλο και την στήριξη του κράτους δικαίου. Βασική δε θέση της πολιτικής ομάδας στην οποία ανήκει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και παραμένει η έκδοση ευρωομολόγου.

Πιο αναλυτικά, η πρόταση της Ευρωομάδας της Αριστεράς έχει ως εξής:

"Όταν ξέσπασε η πανδημία του Covid-19, χρειαζόταν σταθερή και αποφασιστική δράση από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τα μέτρα καθυστέρησαν, στερούνταν αλληλεγγύης και δεν ήταν επαρκή για να αντιμετωπίσουν το μέγεθος και τη σοβαρότητα αυτής της κρίσης. 

Οι συνέπειες των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ και η απουσία συντονισμού και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών - μελών αποκαλύφθηκαν, καθώς τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη των κρατών - μελών που βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση και για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης, δεν ελήφθησαν εγκαίρως και σε επαρκή κλίμακα. 

Υπήρξαν σίγουρα εργαζόμενοι που ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στον κορωνοϊό. Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας σε νοσοκομεία και φαρμακεία, φροντιστές, καθαριστές, όσοι εργάζονται σε καταστήματα και πολλοί άλλοι βίωσαν μια σκληρή πραγματικότητα, θέτοντας συχνά σε κίνδυνο τη ζωή τους. Μαζί με αυτούς τους εργαζόμενους, οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και η κοινωνία στο σύνολό της, δικαίως ζήτησαν επείγουσες λύσεις που θα ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα της κρίσης και θα ανακόπτουν την επί δεκαετίες επίθεση στις δημόσιες υπηρεσίες από ιδεολόγους της ελεύθερης αγοράς. 

Είναι απαραίτητη μια ξεκάθαρη ανατροπή των πολιτικών που βασίζονται στη λιτότητα, την ιδιωτικοποίηση και την απορρύθμιση που υπήρξαν καταστροφικές για το σύστημα υγείας και έπληξαν τους εργαζόμενους. 

Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση σε τέσσερις βασικούς τομείς: την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας, την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης εξασφαλίζοντας μια πράσινη και κοινωνικά δίκαιη ανάκαμψη και την επιβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Όταν βγούμε από αυτή τη δοκιμασία, ο κόσμος θα είναι διαφορετικός. Δεν θα επιστρέψουμε απλώς στην πρότερη κατάσταση και δεν πρέπει να επιστρέψουμε στο σύστημα που μας έφερε ως εδώ. Μπορούμε να πάρουμε το μάθημά μας και να λάβουμε διαφορετικές αποφάσεις για το μέλλον. Παρόλο που η πανδημία ήταν δύσκολη και οδυνηρή, πολλές κοινωνίες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και έχουν ευαισθητοποιηθεί στο κρίσιμο έργο πολλών μέχρι πρότινος υποτιμημένων εργαζόμενων. Η αλληλεγγύη που έχουμε δει σε τοπικές κοινωνίες πρέπει να μετατραπεί σε μεγάλης κλίμακας αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αγωνιστούμε για μια ανάκαμψη που θα έχει στον πυρήνα της την ισότητα, τα δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιωσιμότητα. 

Αυτοί οι μήνες έχουν δείξει ότι ο καθένας μας είναι ασφαλής μόνο όταν όλοι είμαστε ασφαλείς - πρέπει, συνεπώς, να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να ενισχύσουμε τα συστήματα δημόσιας υγείας, να παρέχουμε δίχτυ ασφάλειας σε όλους τους εργαζόμενους και να διασφαλίσουμε ότι οι δημόσιες επενδύσεις κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης θα συμβαδίζουν με την κοινωνική και πράσινη μετάβαση που χρειαζόμαστε. 

Η πραγματικά συλλογική απάντηση στην κρίση του Covid-19, δεδομένης ειδικά της παγκόσμιας διάστασής της, είναι μια ευκαιρία να φανταστούμε και να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας, να οικοδομήσουμε ισότιμες κοινωνίες προόδου και κοινωνικών δικαιωμάτων, με κλιματική δικαιοσύνη και δημοκρατία για όλους. 

Manon Aubry και Martin Schirdewan, Συν-πρόεδροι της ομάδας του GUE/NGL στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Η υγεία πάνω από τα κέρδη – προστατέψτε ζωές, με οποιοδήποτε κόστος 

Χρειαζόμαστε μια προσέγγιση στη λογική του «θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί» για τη δημόσια υγεία και την αλληλεγγύη. 

Η ΕΕ, σε στενή συνεργασία με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τις τελευταίες δεκαετίες, επέβαλε νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που μείωσαν δραστικά τις κρατικές δαπάνες. Αυτό είχε καταστροφικές συνέπειες στα συστήματα δημόσιας υγείας. Πρέπει να ανατρέψουμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και τη λιτότητα, με ισχυρές επενδύσεις και ενισχυμένα συστήματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Η άμεση και αποφασιστική ευρωπαϊκή συνεργασία και ο συντονισμός είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών για τη δημόσια υγεία, όπως o Covid-19. Αυτό περιλαμβάνει και τα εξής: 

- Χρειαζόμαστε πραγματικό Ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την υγεία, που να προβλέπει την επίταξη από τα κράτη μέλη όλων των δομών περίθαλψης, να συντονίζει την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και φαρμάκων και να οργανώνει τη διασυνοριακή μεταφορά ασθενών σε περίπτωση υπερφόρτωσης του συστήματος. 

- Πρέπει να προφυλάξουμε τα δημόσια συστήματα υγείας και να αυξήσουμε σημαντικά τη χρηματοδότησή τους για να διασφαλίσουμε την καθολική πρόσβαση σε καλής ποιότητας νοσοκομεία, δομές φροντίδας για ηλικιωμένους, τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες και φάρμακα. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία πρέπει να γίνονται σεβαστά. 

- Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εθνικοποιήσουν ή να επιτάξουν γραμμές παραγωγής όταν απαιτείται για να παράγουν όλα τα απαραίτητα ιατρικά βοηθήματα· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως όλες τις δυνατότητες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης για να εξασφαλίσει επαρκείς προμήθειες στο μέλλον. 

- Η προσέγγιση μετά την άρση των μέτρων του εγκλεισμού πρέπει να συντονιστεί ώστε να αποφευχθεί η επανεμφάνιση του ιού. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν από κοινού κριτήρια για την άρση της απομόνωσης και των άλλων μέτρων έκτακτης ανάγκης, με βάση την προστασία της ανθρώπινης ζωής, θέτοντας σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πότε ένας δήμος, μια περιφέρεια ή ένα κράτος πρέπει να άρει μέτρα. 

- Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν επαρκείς πόρους για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, και σήμερα και στον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. 

- Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι όταν τα κεφάλαια της ΕΕ δαπανώνται για έρευνα, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα είναι ελεύθερα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επομένως η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες για να εγγυηθεί και να προωθήσει τόσο την προσβασιμότητα όσο και τη διαθεσιμότητα όλων των ασφαλών και δωρεάν εμβολίων κατά του κορωνoϊού, καθώς και των θεραπειών για τον Covid-19, χρησιμοποιώντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία, όπως υποχρεωτική αδειοδότηση, συγκέντρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και υποχρεωτική ανοιχτή πρόσβαση στα ερευνητικά δεδομένα. 

- Πρέπει να υποστηριχθεί ο κρατικός έλεγχος των κομβικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένης της εθνικοποίησης των υγειονομικών υπηρεσιών και άλλων ζωτικών τομέων για την προσπάθεια αντιμετώπισης. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί ο επαναπροσδιορισμός της παραγωγής για στρατηγικούς τομείς που είναι πολύ σημαντικοί για να αφεθούν στην αγορά, ειδικά στην περίπτωση εξοπλισμού ατομικής προστασίας, εξετάσεων, φαρμάκων και ιατρικών συσκευών. Αυτό περιλαμβάνει και την ίδρυση δημόσιων φαρμακευτικών εταιρειών. 

- Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν πρόσθετα μέτρα προστασίας ενόψει της μαζικής αύξησης της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών. Οι γραμμές βοήθειας και οι υπηρεσίες για όλα τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι «βασικές υπηρεσίες» και πρέπει να παραμείνουν ενεργές. 

- Η ασφαλής και έγκαιρη πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (SRHR) και οι απαραίτητες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 πρέπει να είναι εγγυημένες από τα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει πρόσβαση στην αντισύλληψη, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας αντισύλληψης και της ιατρικής υποστήριξης των αμβλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ιατρικά ελεγχόμενη οικιακή χρήση φαρμάκων για τις αμβλώσεις. 

- Πρέπει να ενισχύσουμε τα δημόσια συστήματα υγείας τόσο στη θεραπευτική όσο και στην προληπτική τους διάσταση ώστε να είναι καλύτερα εξοπλισμένα και να χρηματοδοτούνται για την αντιμετώπιση της επόμενης επιδημίας. Η δημόσια υγεία πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του δημόσιου ή του μη κερδοσκοπικού τομέα. 

Υπερασπίζοντας τα δικαιώματα των εργαζόμενων και την κοινωνική δικαιοσύνη 

Αυτή η κρίση έχει αναδείξει τη σημασία των εργαζόμενων που είναι γενικά υποαμειβόμενοι, ευάλωτοι και πολύ συχνά αγνοούνται. Πρέπει να τους τιμήσουμε όχι μόνο με καθημερινά χειροκροτήματα, αλλά με σεβασμό, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αυξημένα δικαιώματα και μισθούς μακροπρόθεσμα. 

Πολλοί εργαζόμενοι έχουν αποδειχθεί απαραίτητοι για τις κοινωνίες μας και πολλοί έχουν πληγεί σοβαρά από τα απαγορευτικά μέτρα. Η πλειοψηφία των εργαζόμενων στην πρώτη γραμμή είναι γυναίκες και είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο να αναγκαστούν να επωμιστούν το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου του κορωνοϊού. Οι ήρωές μας αξίζουν αύξηση μισθού. 

Προστατευτικά μέτρα, απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται και να προωθούνται για όλους. Για να διασφαλίσουμε τα υψηλότερα πρότυπα, η δράση μας πρέπει να δρομολογείται ως εξής: 

- Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν θέσεις εργασίας και να προστατεύσουν τα εισοδήματα με χρηματοδοτικά μέτρα όπως επιδοτήσεις μισθών ή εργασίας μερικής απασχόλησης με πλήρη αμοιβή, παράταση της αμειβόμενης αναρρωτικής άδειας και μείωση των ωρών εργασίας, με πλήρεις απολαβές, για τους εργαζόμενους που φροντίζουν τα παιδιά και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας. Στους εργαζόμενους γονείς, ιδίως στις μονογονεϊκές οικογένειες, που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, θα πρέπει να διατίθεται πρόσθετη καθολικά αμειβόμενη γονική άδεια, χωρίς προϋποθέσεις. 

- Κανείς δεν πρέπει να υποχρεώνεται να εργαστεί χωρίς προστασία ή εάν διατρέχει υψηλό κίνδυνο. Οι μη απαραίτητες δραστηριότητες πρέπει να ανασταλούν και οι εργαζόμενοι να ενθαρρύνονται να μείνουν στο σπίτι. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την επιλογή και τα μέσα τηλεργασίας για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων εντός ενός κανονιστικού πλαισίου. Πρέπει να γίνει σεβαστό το δικαίωμα αποσύνδεσης. 

- Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατεύονται από τις απολύσεις. Η οικονομική ενίσχυση προς ιδιωτικές εταιρείες πρέπει να προϋποθέτει μηδενικές απολύσεις και την προστασία των υφιστάμενων συνθηκών εργασίας. Οι προσπάθειες ορισμένων κρατών μελών και εταιρειών να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να επιτεθούν στα δικαιώματα των εργαζόμενων πρέπει να απορριφθούν σθεναρά. 

- Η ΕΕ πρέπει να προσχωρήσει στον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και να λάβει άμεσα μέτρα για να διασφαλίσει τα δικαιώματά που απορρέουν από αυτόν. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να επικυρώσουν τον αναθεωρημένο Χάρτη, διασφαλίζοντας το δικαίωμα στα κράτη μέλη να έχουν υψηλότερα πρότυπα εάν το επιθυμούν. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει να αναθεωρηθεί και να βελτιωθεί προκειμένου να καταπολεμηθεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 

- Τα κράτη μέλη πρέπει να επενδύσουν σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, και τη φροντίδα και στέγαση παιδιών, ηλικιωμένων και αστέγων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να περιορίσουμε την κοινωνική κρίση και να βελτιώσουμε τη ζωή των μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. 

- Τα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν την απώλεια εισοδήματος, κοινωνικής προστασίας και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για τις γυναίκες ως αποτέλεσμα του βάρους της φροντίδας που επωμίζονται. 

- Η στέγαση πρέπει να διασφαλίζεται καθ 'όλη τη διάρκεια της κρίσης και πέραν αυτής. Τα κράτη μέλη πρέπει να απαγορεύσουν τις εξώσεις και να επιτρέψουν σε όλους τους άνεργους και τους δανειολήπτες χαμηλού έως μεσαίου εισοδήματος να αναστείλουν τις πληρωμές στεγαστικών δανείων και μισθωμάτων κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Πρέπει να προωθήσουμε τη δημόσια στέγαση και να καλύψουμε τα ενοίκια μετά την κρίση για όσους βρίσκονται σε περισσότερο μειονεκτική θέση. 

- Τα επιδόματα ανεργίας πρέπει να καταβάλλονται χωρίς προϋποθέσεις σε όσους έχουν χάσει τη δουλειά τους έως ότου επιτευχθεί πλήρης οικονομική ανάκαμψη. 

- Χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Αντασφάλισης Ανεργίας που να βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης και της κάλυψης των πραγματικών αναγκών, χωρίς όρους δανεισμού, που δεν θα αγγίζει και δεν θα εξομοιώνει προς τα κάτω τα εθνικά συστήματα ανεργίας. 

- Η διαβούλευση με τα συνδικάτα, οι συλλογικές και τριμερείς συμβάσεις είναι ο καλύτερος τρόπος για την προστασία των δικαιωμάτων, των μισθών και της απασχόλησης των εργαζόμενων. Επιπλέον, θα μπορούσε να μετριάσει τις επιπτώσεις της κρίσης και έτσι να αποτρέψει μια παρατεταμένη ύφεση. 

- Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι το καλύτερο εργαλείο για την εγγύηση βελτιωμένων συνθηκών εργασίας και προστασίας για όλες τις κατηγορίες εργαζόμενων και εργασιακών σχέσεων. Αυτά τα πλαίσια πρέπει να ενισχυθούν, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους σε άτυπη και επισφαλή απασχόληση, τους εικονικά αυτοαπασχολούμενους, όπως οι εργαζόμενοι σε διαδικτυακές πλατφόρμες και ειδικά όταν αυτά τα πλαίσια έχουν καταστραφεί από τις πολιτικές της τρόικας. 

-  Ένα τεράστιο δημόσιο πρόγραμμα θα είναι ουσιαστικό για να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν θέσεις εργασίας στον τουριστικό κλάδο και ότι θα οικοδομηθεί βιώσιμη διασύνδεση στην Ευρώπη μόλις το επιτρέψει η κατάσταση στη δημόσια υγεία. Οι επενδύσεις πρέπει να συνοδεύονται από αυστηρούς όρους για περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, δέουσα επιμέλεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας και φορολογική διαφάνεια. 

- Οι τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του δημιουργικού κλάδου χρειάζονται οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της Επενδυτικής Πρωτοβουλίας για την Αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Ο αθλητισμός, οι εκδηλώσεις, οι επαγγελματίες του πολιτισμού και άλλοι αυτοαπασχολούμενοι και ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μέτρα στήριξης και αποζημίωσης. 

- Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυηθούν το δικαίωμα στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, διασφαλίζοντας ψηφιακή πρόσβαση και ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις βιβλιοθήκες και για την κατ’ οίκον εκπαίδευση. Επιτρέποντας τη χρήση αδειών σχολικού λογισμικού εκτός σχολείων · εξασφάλιση εξετάσεων σε μορφές χωρίς διακρίσεις για μαθητές και μαθητές το 2020. 

Μια οικονομική απάντηση κατάλληλη για τον άνθρωπο και τον πλανήτη 

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας συνεπάγεται την κατανόηση των διδαγμάτων από τα προηγούμενα αποτυχημένα και καταστροφικά μέτρα λιτότητας. Η στιγμή απαιτεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή απάντηση, όμως τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή. Οι λαοί δεν πρέπει να πληρώσουν το τίμημα της κρίσης. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική πορεία για την προώθηση της αλληλεγγύης και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου στον οποίο εκτίθενται πολίτες και χώρες. Η ανάκαμψη πρέπει να είναι πράσινη, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Συμφωνίας του Παρισιού. 

- Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να ανασταλεί έως ότου γίνει εφικτό να ανακληθεί και τo Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών πρέπει να ανασταλούν επί μακρόν, προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη η οικονομική δυνατότητα χρηματοδότησης δημόσιων υπηρεσιών και προγραμμάτων ανάκαμψης. Θα πρέπει να αντικατασταθούν με ένα Σύμφωνο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Απασχόληση, βάσει κοινωνικών κριτηρίων, όπως η αξιοπρεπής εργασία και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. 

- Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), πρέπει να δράσουν επειγόντως για να αποτρέψουν το ξέσπασμα μιας νέας κρίσης χρηματοπιστωτικού και κρατικού χρέους. Η ΕΚΤ πρέπει να δεσμευτεί ότι θα ενεργήσει ως δανειστής έσχατης λύσης για τα κράτη μέλη. Απαιτείται η άμεση δημιουργία ομολόγων Covid-19. Τα ομόλογα της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ που είτε εκδίδονται από την ΕΚΤ είτε είναι εγγυημένα από ένα πρόγραμμα αγοράς της ΕΚΤ πρέπει να είναι άνευ όρων και να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να ανακάμψουν γρήγορα από την πανδημική κρίση και να αναμορφώσουν τις οικονομίες τους χωρίς να αφήσουν κανέναν πίσω. Αυτά τα ομόλογα Covid-19 θα πρέπει να είναι στο διηνεκές και με μηδενικό επιτόκιο ως μέσο μόνιμης παροχής ρευστότητας προκειμένου να αντισταθμιστεί ένα ισχυρό οικονομικό σοκ. Αυτά τα ομόλογα μπορούν επίσης να εκδοθούν από το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης ή την ΕΤΕ, εφόσον εκδίδονται χωρίς μακροοικονομικές ή άλλες προϋποθέσεις και αγοράζονται αμέσως από την ΕΚΤ. 

- Το κρατικό χρέος που σχετίζεται με τον Covid-19 πρέπει να καθοριστεί και να ακυρωθεί, ειδικά στο μέρος που ανήκει στην ΕΚΤ, για την επανεκκίνηση των οικονομιών και να ξεπεραστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας. 

- Χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης τουλάχιστον 1,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτούμενο μέσω ομολόγων στο διηνεκές με μηδενικό επιτόκιο, το οποίο θα πρέπει να διανέμεται σύμφωνα με τους κανόνες συνοχής στα κράτη - μέλη και να χρησιμοποιεί επιχορηγήσεις χωρίς μακροοικονομικές ή άλλες προϋποθέσεις. Αυτά τα ομόλογα πρέπει να αγοραστούν από την ΕΚΤ και να εξαιρεθούν από τους όρους συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έως ότου αυτό καταργηθεί. Αυτό το επενδυτικό σχέδιο ανάκαμψης, το οποίο πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με μια «προσέγγιση συνοχής», πρέπει να συμβαδίζει με τον ριζικό μετασχηματισμό των οικονομιών των κρατών μελών, όπως απαιτείται για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης και της κρίσης της βιοποικιλότητας χωρίς να αφήσει κανέναν πίσω. 

- Η ΕΚΤ και η Επιτροπή πρέπει να προτείνουν την αναθεώρηση του καταστατικού της Τράπεζας, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά της να υποστηρίζει τις δημόσιες δαπάνες και να την καταστήσει συνεπή με τα νέα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιδημίας Covid-19, συμπεριλαμβανομένων των άνευ προϋποθέσεων ομολόγων στο διηνεκές. 

- Χρειαζόμαστε αυστηρή ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών για να αποτρέψουμε κερδοσκοπικές επιθέσεις. Οι βραχυπρόθεσμες πωλήσεις, η διανομή μερισμάτων και μπόνους και οι εξαγορές πρέπει να απαγορευθούν βραχυπρόθεσμα και να ρυθμιστούν αυστηρά μακροπρόθεσμα. 

-Η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν νέους πόρους για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης. Η ανάκαμψη θα είναι κοινωνικά δίκαιη, μόνο αν χρηματοδοτηθεί με κλιμακωτούς και αναδιανεμητικούς δημοσιονομικούς πόρους. Η φορολογία των μεγάλων εταιρειών και των φυσικών προσώπων με μεγάλη περιουσία θα πρέπει να αυξηθεί. Πρέπει να αυξήσουμε τους εταιρικούς συντελεστές φόρου εισοδήματος, με υψηλότερους συντελεστές για τις πιο κερδοφόρες εταιρείες και να δημιουργήσουμε έναν καθαρό φόρο περιουσίας που θα στοχεύει τους πλουσιότερους ιδιώτες, καθώς και έναν Φόρο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών. 

- Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τον αγώνα της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής και να συμφωνήσει επειγόντως να εφαρμόσει τη φορολογική διαφάνεια, έναν αξιόπιστο κατάλογο φορολογικών παραδείσων συμπεριλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ, καθώς και έναν ελάχιστο συντελεστή φόρου εισοδήματος εταιρειών. 

- Χρειαζόμαστε τον άμεσο τερματισμό των κυρώσεων και των οικονομικών αποκλεισμών που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων. Αντ’ αυτού, χρειαζόμαστε διεθνή αλληλεγγύη, όπως αποδεικνύουν ορισμένες χώρες εκτός της ΕΕ. Αυτή η αλληλεγγύη πρέπει να επεκταθεί σε περιόδους άλλων κρίσεων. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό για τον Παγκόσμιο Νότο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απώλειες και οι ζημιές, η προσαρμογή και η χρηματοδότηση του κλίματος. 

- Μια ευρωπαϊκή υγειονομική εξαίρεση που κοινοποιείται στον ΠΟΕ θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες σχετικά με την πρόσβαση σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας για ιατρικά μηχανήματα και φάρμακα, ώστε η υγεία να έχει διαφορετική μεταχείριση από άλλα εμπορικά προϊόντα. Δεν πρέπει να επιβάλλονται περιορισμοί στη δυνατότητα παρέμβασης των κρατών στον τομέα της δημόσιας υγείας. 

- Η κρίση υπογράμμισε την ανάγκη αποκατάστασης της παραγωγικής ικανότητας σε βασικούς κλάδους. Το να αφήνουμε θεμελιώδεις αποφάσεις σε παγκοσμιοποιημένους παράγοντες της αγοράς που έχουν κίνητρο το κέρδος, έχει οδηγήσει στη απεγκατάσταση και στην απώλεια της βιομηχανικής κυριαρχίας στην παραγωγή με δημοκρατικούς όρους. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την προώθηση ενός βιώσιμου και συντονισμένου δημόσιου επενδυτικού σχεδίου για την ανάπτυξη του βιώσιμου παραγωγικού τομέα κάθε κράτους μέλους. Οι στρατηγικές βιομηχανίες πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες που έχουν αποβιομηχανοποιηθεί. Ένα νέο πλαίσιο για την πολιτική ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής ενίσχυσης, θα πρέπει να επιτρέψει την ύπαρξη ισχυρού δημόσιου τομέα, ώστε να σταματήσει η μετεγκατάσταση και οι εμπορικές συμφωνίες που οδηγούν στην πλήρη εξαφάνιση των κρίσιμων εθνικών βιομηχανικών κλάδων. 

- Πρέπει να εντείνουμε δραστικά τις προσπάθειες για να σταματήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη και τις απώλειες βιοποικιλότητας και ενδιαιτημάτων, δεδομένου ότι συνδέονται με αυτήν την υγειονομική κρίση, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου αποκατάστασης μεγάλης κλίμακας με φιλόδοξους κλιματικούς στόχους. Αυτό σημαίνει ουδετερότητα άνθρακα πριν από το 2040 και ταχεία κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. 

- Η κρίση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την καθυστέρηση της Πράσινης Συμφωνίας. Αντιθέτως, θα πρέπει να θεωρηθεί ως σχέδιο ανάκαμψης που θέτει υψηλούς κλιματικούς στόχους με μείωση κατά 70% των εκπομπών CO2 έως το 2030. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πολύ πιο φιλόδοξη στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ. 

- Οι δημόσιοι οικονομικοί πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται για να ανακατευθύνουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων προς πιο βιώσιμα μοντέλα, με σαφείς κοινωνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις για οποιαδήποτε διάσωση των επιχειρήσεων. 

- Ένα επανασχεδιασμένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης μπορεί να προστατεύσει τους δικαιούχους προγραμμάτων της ΕΕ και να συμβάλει αποτελεσματικά στον περιορισμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του Covid-19. 

- Απαιτείται ένα νέο και φιλόδοξο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 με αυξημένη χρηματοδότηση για πολιτικές συνοχής, κλίματος, υγείας και αλληλεγγύης. Πρέπει να ακυρωθεί η διάθεση κονδυλίων που προορίζονται για την αμυντική βιομηχανία και τις στρατιωτικές αποστολές. Είναι αναγκαίο ένα αναθεωρημένο και διευρυμένο σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ, ως απάντηση στην κρίση. 

- Πρέπει να διατεθεί επιπλέον χρηματοδότηση σε όλα τα εργαλεία ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενισχύσουν τα συστήματα υγείας τους. 

- Η μεταρρύθμιση της ΚAΠ θα διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή γεωργία κινείται σε ένα μοντέλο βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης με αξιοπρεπή εισοδήματα και προστασία για τους μικρούς αγρότες και τους εργαζόμενους στη γεωργία που λειτουργούν φιλικά προς το κλίμα και σέβονται τις αρχές καλής μεταχείρισης των ζώων. Ο Covid-19 είναι μια ζωονόσος, όπως και το 75% όλων των εμφανιζόμενων μολυσματικών ασθενειών. Για να αποφευχθούν μελλοντικά κρούσματα, η ΕΕ πρέπει να απαγορεύσει την εισαγωγή και το διεθνές εμπόριο άγριων ζώων και να απομακρυνθεί από την εντατική κτηνοτροφία. 

- Ο αντίκτυπος του Covid-19 έχει πλήξει περισσότερο την αλιεία μικρής κλίμακας. Αυτός ο κλάδος έχει πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας πρέπει να αναθεωρηθεί μαζικά για να διασφαλιστεί ότι υποστηρίζεται επαρκώς. 

Υποστήριξη της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου 

Η ανάγκη για σαφείς κατευθύνσεις σε αυτή την κρίση δεν είναι δικαιολογία για αυταρχισμό, ακριβώς το αντίθετο. Η ανάγκη για συνεργασία και αλληλεγγύη είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Τα δικαιώματα των λαών πρέπει πάντα νια διασφαλίζονται,, ακόμη και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

- Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω: πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας, προληπτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας σε ισότιμη και χωρίς διακρίσεις βάση, ανεξάρτητα από το κοινωνικό και το μεταναστευτικό προφίλ. 

- Ο σεβασμός του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης, είναι αδιαπραγμάτευτος. Η προσπάθεια των αυταρχικών δυνάμεων να εκμεταλλευτούν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να καταστρέψουν τη δημοκρατία, τις πολιτικές ελευθερίες και το κράτος δικαίου πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και κατηγορηματικά. Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη πρέπει να είναι αναλογικά, προσωρινά και να υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αφορμή για κατασταλτική δράση με το πρόσχημα της προστασίας της υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, παρατηρούμε πολύ ανησυχητικές τάσεις σε αρκετές χώρες και απαράδεκτες εξελίξεις στην Ουγγαρία και την Πολωνία. 

- Η ΕΕ πρέπει να καταδικάσει τις διακρίσεις, την πολιτική του αποδιοπομπαίου τράγου και τη ρητορική μίσους εναντίον των μεταναστών, των προσφύγων και των μειονοτήτων και να εστιάσει ιδιαίτερα στην κατάσταση των Ρομά, καθώς έχουν στοχοποιηθεί από τοπικές και περιφερειακές αρχές και έχουν αποβληθεί από τις κοινότητές τους σε αρκετές χώρες. 

- Πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα ασύλου. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να σταματήσουν τις απελάσεις και να απελευθερώσουν άτομα που βρίσκονται υπό κράτηση. Οι άδειες διαμονής πρέπει να επεκταθούν αυτόματα και να χορηγηθούν προσωρινές άδειες διαμονής σε μετανάστες και μετανάστριες χωρίς έγγραφα. Πρέπει να εκκενώσουμε αμέσως τις δομές στα ελληνικά νησιά μεταφέροντας τους ανθρώπους σε ασφαλή και αξιοπρεπή καταλύματα, μετεγκαθιστώντας και διασφαλίζοντας την οικογενειακή επανένωση των αιτούντων άσυλο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. 

- Τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα πρέπει να βοηθούνται. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασώζουν αμέσως τα πλοία που βρίσκονται σε κίνδυνο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να παρέχουν χώρο αποβίβασης σε λιμένα της ΕΕ για άτομα που έχουν διασωθεί στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων από σκάφη της κοινωνίας των πολιτών και εμπορικών σκαφών. 

- Τα μέτρα που λαμβάνονται στα εξωτερικά και εσωτερικά σύνορα πρέπει να είναι απαραίτητα, αναλογικά και να βασίζονται στον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, στην οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν στα άτομα που χρειάζονται διεθνή προστασία να εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν, όπως ορίζεται από το δίκαιο της ΕΕ. Καλούμε την Επιτροπή να παρακολουθεί τη νομιμότητα όλων των μέτρων και να διασφαλίσει την εκ των υστέρων αξιολόγησή τους. Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν πλήρως λειτουργικό χώρο Σένγκεν και στον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία το συντομότερο δυνατό. 

- Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τα μέτρα επιτήρησης που υιοθετούν τα κράτη μέλη, όπως η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας ή η ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνων τηλεφώνων για την παρακολούθηση των μετακινήσεων του πληθυσμού που μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων μας. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αξιολογούνται σε συνεννόηση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και πρέπει να είναι νόμιμα, αποτελεσματικά, αναλογικά, διαφανή και προσωρινά: οι πρωτοβουλίες έκτακτης ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε μαζική επιτήρηση μετά την κρίση. 

- Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να προστατεύουν την υγεία όσων βρίσκονται σε φυλακές και κέντρα κράτησης, διασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμά τους να επικοινωνούν με τις οικογένειες και τους δικηγόρους τους. Δεδομένου ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δραματική λόγω του υπερπληθυσμού των φυλακών, τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέψουν την πρόωρη απελευθέρωση ορισμένων κατηγοριών κρατουμένων, ιδίως των ηλικιωμένων και των σοβαρά ασθενών και να εφαρμόσουν μη στερητικά της ελευθερίας μέτρα. 

Τελευταία σελίδα 

Μετά από αυτή την πανδημία, ο κόσμος μπορεί και πρέπει να είναι ριζικά διαφορετικός από αυτόν που ήταν πριν. 

Ο Covid-19 έχει αναδείξει μια αλήθεια που γνωρίζαμε πριν από την τρέχουσα υγειονομική κρίση: το καπιταλιστικό σύστημα δεν λειτουργεί. Το νεοφιλελεύθερο δόγμα, η κλιματική αλλαγή, η αποδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών, οι επιθέσεις στα δικαιώματα των εργαζόμενων – όλα αυτά είναι η εμβληματική εικόνα της δυσλειτουργίας. 

Ωστόσο, αυτό που είναι εφικτό έχει επίσης αποκαλυφθεί. Αυτή η πανδημία είναι μια αξιοσημείωτη ευκαιρία να αντιληφθούμε το σύστημά μας όπως θα έπρεπε να είναι, εάν στηριζόταν σε μια άλλη λογική, με στόχο μια κοινωνία που να βάζει σε προτεραιότητα την υγεία, τους ανθρώπους και τον πλανήτη, αντί για το κέρδος. 

Καθώς η αλληλεγγύη έχει ολοένα και περισσότερο ζωτική σημασία, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι η ηγεσία του χθες και τα αποτυχημένα δόγματά της δεν θα μας βοηθήσουν να εργαστούμε προς το μέλλον που έχουμε ανάγκη. 

Αυτό το μέλλον είναι ένας υγιής, ισότιμος και οικολογικά δίκαιος πλανήτης. Επιπλέον, δεν μπορούμε να περιμένουμε - η συλλογική δουλειά για την οικοδόμησή του πρέπει να ξεκινήσει τώρα. 

Γι' αυτό επιβεβαιώνουμε την ανάγκη για μια άλλη Ευρώπη. Μια Ευρώπη που δίνει έμφαση στα δικαιώματα, συνεισφέρει στη βιώσιμη πρόοδο και εκτιμά τη δημοκρατία. Μια Ευρώπη που αντιπροσωπεύει την ισότητα, την ελευθερία και την ειρηνική συνεργασία σε όλο τον κόσμο. 

Την Ευρώπη της αλληλεγγύης."

Related

What's hot? 6452320943616610327

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item