Η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις του κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις του κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες («IFR») στις πράξεις π...


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις του κανονισμού για τις διατραπεζικές προμήθειες («IFR») στις πράξεις πληρωμής με κάρτα. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ίδιου του IFR, η έκθεση απεστάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση συμπεραίνει ότι οι κύριοι στόχοι του κανονισμού έχουν επιτευχθεί, καθώς μειώθηκαν οι διατραπεζικές προμήθειες για τις καταναλωτικές κάρτες και οι χρεώσεις των εμπόρων για τις πληρωμές με κάρτα και, κατά συνέπεια, οι τιμές για τους καταναλωτές, ενώ βελτιώθηκαν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους καταναλωτές. Επιπλέον, προήχθη η ενοποίηση της αγοράς μέσω της αύξησης της χρήσης από τους εμπόρους αποδεκτών (δηλαδή τραπεζών εξυπηρέτησης εμπόρων) που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη (διασυνοριακές υπηρεσίες αποδοχής) και της αύξησης των διασυνοριακών συναλλαγών με κάρτα. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση και ενίσχυση της συλλογής δεδομένων σε ορισμένους τομείς, όπως οι τομείς στους οποίους ο κανονισμός ισχύει εδώ και περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Δεδομένου του θετικού αντικτύπου του IFR και του ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος για να διαπιστωθούν τα πλήρη αποτελέσματα του κανονισμού, η έκθεση δεν συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση αναθεώρησης. Οι κύριοι στόχοι του κανονισμού IFR, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2015, ήταν η ρύθμιση των διατραπεζικών προμηθειών για τις κάρτες και τις πράξεις πληρωμής με κάρτα, καθώς οι προμήθειες αυτές παρουσίαζαν μεγάλες διαφορές, ήταν υψηλές και αδιαφανείς. 

Οι εν λόγω προμήθειες αποτελούσαν εμπόδιο στην ενοποίηση της ενιαίας αγοράς και επέφεραν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, όπως υψηλότερα κόστη για τους εμπόρους λιανικής και τους καταναλωτές. 

Για τον σκοπό αυτό, ο IFR θέτει όρια στις διατραπεζικές προμήθειες για καταναλωτικές κάρτες, εισάγει κανόνες για τις επιχειρήσεις και απαγορεύει πρακτικές που ορθώνουν φραγμούς στην αγορά, όπως εδαφικούς περιορισμούς, περιορισμούς στη δυνατότητα επιλογής εμπορικού σήματος πληρωμής ή εφαρμογής πληρωμής από τους εμπόρους και τους καταναλωτές. 

Η έκθεση της Επιτροπής βασίζεται σε μια διεξοδική μελέτη της εφαρμογής του IFR, η οποία ανατέθηκε από την Επιτροπή σε εξωτερικό ανάδοχο και δημοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου 2020. 

Επιπλέον, βασίζεται σε εκτεταμένα πρόσθετα στοιχεία που προσκόμισαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων συστημάτων καρτών, των εμπόρων λιανικής και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, επιχειρηματικών ενώσεων, καταναλωτών και των αρμόδιων εθνικών αρχών.

Related

What's hot? 3346681367936250523

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item