Ενσωματώθηκαν οι προτάσεις Κουντουρά στο ψήφισμα του ΕΚ για την επανεκκίνηση του τουρισμού στην ΕΕ

Στο κοινό Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επανεκκίνηση του τουρισμού στην ΕΕ ενσωματώθηκαν οι προτάσεις της ευρωβουλευτού...


Στο κοινό Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επανεκκίνηση του τουρισμού στην ΕΕ ενσωματώθηκαν οι προτάσεις της ευρωβουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και εισηγήτριας της Ευρωομάδας της GUE/NGL  Έλενας Κουντουρά, αποτελώντας κρίσιμη σε αυτή τη συγκυρία παρέμβαση προς όφελος της Ελλάδας και του εγχώριου τουριστικού και ταξιδιωτικού κλάδου.

Το ψήφισμα, το πρώτο από την αρχή της πανδημίας για τη στήριξη του τουρισμού, εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψηφίζεται αύριο και την Παρασκευή στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.   

Οι θέσεις και προτάσεις που επεξεργάστηκε και προώθησε η κυρία Κουντουρά έγιναν αποδεκτές από τους εισηγητές των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διαμόρφωση του προς ψήφιση κειμένου. Στοχεύουν στην άσκηση πίεσης για την άμεση και επείγουσα αντιμετώπιση όλων των κρίσιμων ζητημάτων που ανέδειξε η πανδημία για τον κλάδο του τουρισμού και συγκεκριμένα για 

- Tη θωράκιση του τουρισμού και των μετακινήσεων εντός της ΕΕ με αξιόπιστα, άμεσου αποτελέσματος, και προσιτά στην τιμή τεστ ανίχνευσης του ιού, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών 
- Την άμεση στήριξη των επιχειρήσεων, και ειδικά των μικρομεσαίων, με την απαιτούμενη ρευστότητα για την επιβίωση τους, και την αποφυγή χρεωκοπιών και απολύσεων 
- Τη  διατήρηση των θέσεων εργασίας και την προστασία των εργαζομένων 
- Τη θέσπιση ενός νέου ευρωπαϊκού μοντέλου για τον Κοινωνικό Τουρισμό με την επέκταση των εθνικών προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού διασυνοριακά 
- Την οριζόντια εφαρμογή στα κράτη-μέλη της ΕΕ του εθελοντικού voucher, για την ταυτόχρονη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της βιωσιμότητας του κλάδου 
- Τη δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού για την εξασφάλιση ρευστότητας στον κλάδο  και άμεσων αποζημιώσεων στους καταναλωτές  
- Τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό. 

Πιο αναλυτικά, στο  κείμενο του ψηφίσματος εντάχθηκαν οι εξής βασικές θέσεις και προτάσεις που υποστηρίζει η GUE/NGL: 

Ενιαίο στην ΕΕ Πλαίσιο Κριτηρίων Επανεκκίνησης - Προστασία ταξιδιωτών & πολιτών με τη χρήση γρήγορων αξιόπιστων και προσιτών στην τιμή τεστ 

- Η   Κομισιόν και τα κράτη-μέλη καλούνται να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να εξασφαλίσουν τη διενέργεια τεστ, δωρεάν για τους πολίτες, στις μετακινήσεις και τα ταξίδια στην ΕΕ, ως αποτελεσματικό μέσο περιορισμού της εξάπλωσης του ιού, που ενισχύει την εμπιστοσύνη στις περιπτώσεις όπου η κοινωνική αποστασιοποίηση δεν είναι δυνατή. -
- Καλείται η Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης & Ελέγχου Νόσων ECDC και τα κράτη-μέλη να εξετάζουν και να προκρίνουν τα  τεστ που είναι γρήγορου αποτελέσματος, αξιόπιστα και προσιτά σε κόστος. 
- Θέτει προϋπόθεση την ύπαρξη πλαισίου ενιαίων στην ΕΕ κριτηρίων για την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών και συνοριακών ελέγχων όσον αφορά τις περιοχές, περιφέρειες και χώρες με θετική εξέλιξη και παρόμοιες επιδημιολογικές συνθήκες, που είναι κρίσιμος παράγοντας για την επανεκκίνηση των ασφαλών ταξιδίων και μεταφορών, και των τουριστικών υπηρεσιών. 
- Να τηρούνται οι αρχές του σεβασμού στην ιδιωτικότητα των ατόμων και την προστασία των  ευαίσθητων προσωπικών  δεδομένων των πολιτών, κατά τη  χρήση από τα κράτη-μέλη συστημάτων νέας τεχνολογίας για την ανίχνευση και τον εντοπισμό των κρουσμάτων.    

Προστασία Επιχειρήσεων και Εργαζομένων 

- Η  Επιτροπή καλείται  να εξασφαλίσει την προστασία των θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος SURE, ώστε τα κράτη Μέλη να καλύψουν το κόστος των εθνικών πρωτοβουλιών για τη στήριξη της εργασίας βραχυπρόθεσμα. Τονίζεται επίσης η σημασία επιπλέον πρωτοβουλιών στήριξης για να μην χαθούν θέσεις εργασίας ή να οξυνθούν οι κοινωνικές ανισότητες. 
- Προτάσσεται η επείγουσα ανάγκη η Κομισιόν και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν άμεσα τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους στους τομείς των μεταφορών, του τουρισμού και του πολιτισμού. 
- Γίνεται ρητή αναφορά στην ανάγκη στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, ώστε να διευθετήσουν άμεσα  τα ζητήματα ρευστότητας, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και να μειώσουν τα διοικητικά βάρη.   
- Ζητά από την Κομισιόν και τα κράτη μέλη να  εξετάσουν τη δυνατότητα ενίσχυσης της επείγουσας υποστήριξης μέσα από τα εργαλεία που ήδη έχουν ανακοινώσει για να λάβουν μέτρα αποφυγής χρεωκοπιών. Τονίζεται ότι χιλιάδες επιχειρήσεις ειδικά οι μικρομεσαίες αγωνίζονται για την επιβίωσή τους, ενώ πολλές εξ αυτών αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο χρεωκοπίας. 
- Η Κομισιόν να  διερευνήσει τη δυνατότητα για ένα ευρωπαϊκό σχήμα ταξιδιωτικών εγγυήσεων, όπως εφαρμόζεται ήδη σε ορισμένα κράτη-μέλη, για τη διασφάλιση της οικονομικής ρευστότητας, ώστε να επιστραφούν τα χρήματα των ακυρώσεων στους ταξιδιώτες που είχαν προχωρήσει σε κράτηση. 
- Περιλαμβάνεται ρητή  αναφορά στα οικολογικά και κοινωνικά κριτήρια (που δεν υπήρχαν στο προσχέδιο του Ψηφίσματος), όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης της ΕΕ άμεσα αλλά και στον προϋπολογισμό της ΕΕ έως το 2027.  

Γενναία Στήριξη του Κοινωνικού Τουρισμού στην ΕΕ 

- Προτείνει τη θέσπιση στην ΕΕ ενός νέου ευρωπαϊκού μοντέλου για τον Κοινωνικό Τουρισμό  που θα επιτρέπει οι δικαιούχοι και συνολικά οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να μπορούν να κάνουν χρήση προγραμμάτων και βάουτσερ διακοπών κοινωνικού τουρισμού,   όχι μόνο στη χώρα τους, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ που προσφέρουν αντίστοιχα προγράμματα. Ενιαία εφαρμογή για το εθελοντικό βάουτσερ οριζόντια στην Ευρώπη 
- Ζητά από την Επιτροπή να εξασφαλιστούν ενιαίοι κανόνες στην ΕΕ για τους όρους και προϋποθέσεις των εθελοντικών voucher. 
- Καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή και ενιαία εφαρμογή στα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να προωθήσει τη χρήση εναρμονισμένων κανόνων για τα εθελοντικά voucher, ώστε να εξασφαλίσει ταυτόχρονα και οριζόντια στην Ευρώπη τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη βιωσιμότητα του κλάδου. 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων στον Τουρισμό 

- Έχει ενταχθεί εκ νέου η πρόταση της Έλενας Κουντουρά για τη δημιουργία μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων στον Τουρισμό, Crisis-Management Mechanism (CMM) for the EU Tourism sector, που είχε ήδη υιοθετηθεί σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο του 2019,  με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κρίσεων όπως η πανδημία αλλά και μελλοντικών κρίσεων. 
- Η Κομισιόν καλείται  να εκδώσει οδηγίες στη βάση των καλών πρακτικών στον τομέα του τουρισμού, για την αντιμετώπιση μεγάλης κλίμακας κρίσεων, και την ενθάρρυνση της δημιουργίας ψηφιακών πλατφορμών για την ανταλλαγή πληροφόρησης και ενημέρωσης.

Related

What's hot? 7003134577266298121

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item