Νέα δέσμη φορολογικών μέτρων από την Επιτροπή με στόχο την ανάκαμψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια φιλόδοξη νέα δέσμη φορολογικών μέτρων ώστε να διασφαλιστεί ότι η φορολογική πολιτική της ΕΕ σ...


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια φιλόδοξη νέα δέσμη φορολογικών μέτρων ώστε να διασφαλιστεί ότι η φορολογική πολιτική της ΕΕ στηρίζει την οικονομική ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ευρώπης. Η δέσμη βασίζεται στους δίδυμους πυλώνες της δικαιοσύνης και της απλούστευσης. Η δίκαιη φορολογία παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι, ως μέσο για την προστασία των δημόσιων εσόδων, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ βραχυπρόθεσμα και την ευημερία μακροπρόθεσμα.

Η δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε σήμερα αποσκοπεί στην ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης, με την εντατικοποίηση της καταπολέμησης των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών, τον περιορισμό του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού και την αύξηση της φορολογικής διαφάνειας. Παράλληλα, επικεντρώνεται στην απλούστευση των φορολογικών κανόνων και διαδικασιών με σκοπό τη βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Στα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η άρση των φορολογικών εμποδίων και των διοικητικών επιβαρύνσεων για τους φορολογούμενους σε πολλούς τομείς, ώστε να είναι ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν στην ενιαία αγορά. 

Η δέσμη φορολογικών μέτρων που εγκρίθηκε σήμερα αποτελείται από τρεις χωριστές αλλά συναφείς πρωτοβουλίες: 

- Το σχέδιο δράσης για τη φορολογία παρουσιάζει 25 χωριστές δράσεις ώστε να καταστεί η φορολογία απλούστερη και δικαιότερη κατά τα επόμενα έτη και να προσαρμοστεί καλύτερα στη σύγχρονη οικονομία. Οι δράσεις αυτές θα διευκολύνουν τη ζωή των έντιμων φορολογούμενων, με την κατάργηση των εμποδίων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την εγγραφή σε μητρώο έως την υποβολή δηλώσεων, την πληρωμή, την επαλήθευση και την επίλυση διαφορών. Το σχέδιο δράσης θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το δυναμικό των δεδομένων και των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, τη βελτίωση της συμμόρφωσης και τη μείωση του διοικητικού φόρτου. 

- Η πρόταση σχετικά με τη διοικητική συνεργασία (DAC 7) επεκτείνει τους κανόνες φορολογικής διαφάνειας της ΕΕ στις ψηφιακές πλατφόρμες, έτσι ώστε όσοι αποκομίζουν κέρδη μέσω της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών σε πλατφόρμες να καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί. Η νέα αυτή πρόταση θα εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που προέρχονται από τις πωλήσεις στις επιγραμμικές πλατφόρμες. Η πρόταση ενισχύει επίσης και αποσαφηνίζει τους κανόνες σε άλλους τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη συνεργάζονται για την καταπολέμηση των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών, για παράδειγμα μέσω κοινών φορολογικών ελέγχων. 

- Η ανακοίνωση για τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση επικεντρώνεται στην προώθηση της δίκαιης φορολογίας και στην καταπολέμηση του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού, τόσο στην ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει μεταρρύθμιση του κώδικα δεοντολογίας, που αντιμετωπίζει τα ζητήματα σχετικά με τον φορολογικό ανταγωνισμό και καταπολεμά τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές εντός της ΕΕ. Προτείνει επίσης βελτιώσεις στον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι χώρες εκτός ΕΕ οι οποίες αρνούνται να ακολουθήσουν τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα. Μέχρι στιγμής, η πρωτοβουλία αυτή έχει ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες να υιοθετήσουν πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης, αλλά απομένουν να γίνουν ακόμη πολλά. Η ανακοίνωση παραθέτει επίσης την προσέγγιση της ΕΕ σε θέματα συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα της φορολογίας, σύμφωνα με το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί το πρώτο μέρος ενός πλήρους και φιλόδοξου ενωσιακού φορολογικού θεματολογίου για τα επόμενα έτη. Η Επιτροπή θα αναπτύξει επίσης μια νέα προσέγγιση της φορολογίας των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και να διασφαλιστεί ότι όλες οι πολυεθνικές καταβάλλουν το δίκαιο μερίδιο φόρων που τους αναλογεί. Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι η φορολογία στηρίζει τον στόχο της ΕΕ για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Αυτή η πολύπλευρη προσέγγιση της μεταρρύθμισης της φορολογίας στην ΕΕ έχει ως στόχο να καταστεί η φορολογία πιο δίκαιη και πιο πράσινη και να προσαρμοστεί στη σύγχρονη οικονομία, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: «Σήμερα περισσότερο από ποτέ, τα κράτη μέλη χρειάζονται ασφαλή φορολογικά έσοδα για να επενδύσουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις που τα χρειάζονται περισσότερο. Ταυτόχρονα, πρέπει να άρουμε τα φορολογικά εμπόδια και να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις της ΕΕ να καινοτομούν, να επενδύουν και να αναπτύσσονται. Η δέσμη φορολογικών μέτρων που εγκρίθηκε σήμερα βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και συμβάλλει ώστε η φορολογία να καταστεί δικαιότερη, φιλικότερη προς τον χρήστη και πιο προσαρμοσμένη στον ψηφιακό κόσμο μας.» 

Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, πρόσθεσε: «Η δίκαιη φορολογία είναι το εφαλτήριο που θα βοηθήσει την οικονομία μας να ανακάμψει από την κρίση. Πρέπει να διευκολύνουμε τη ζωή των έντιμων πολιτών και επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την καταβολή των φόρων τους και να κάνουμε τη ζωή δυσκολότερη στους απατεώνες και τους φοροφυγάδες. Οι προτάσεις αυτές θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τα έσοδα που χρειάζονται για να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές και να δημιουργήσουν παράλληλα ένα καλύτερο φορολογικό περιβάλλον για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.»

Related

What's hot? 8665713625669274019

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item