Επιστολή 33 ευρωβουλευτών προς Επίτροπο Απασχόλησης για παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων

Επιστολή 33 ευρωβουλευτών από πέντε Πολιτικές Ομάδες -Ευρωπαϊκή Αριστερά, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Renew και ΕΛΚ- προς τον Επίτροπο Απα...


Επιστολή 33 ευρωβουλευτών από πέντε Πολιτικές Ομάδες -Ευρωπαϊκή Αριστερά, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Renew και ΕΛΚ- προς τον Επίτροπο Απασχόλησης, Νίκολας Σμιτ, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις διαδικασίες αναδιαρθρώσεων των εταιρειών συνυπογράφει ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Παπαδημούλης και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Γεωργούλης.

Στην επιστολή τους οι συνυπογράφοντες ευρωβουλευτές καλούν την Κομισιόν αφενός να αναλάβει επείγουσες και αποφασιστικές δράσεις που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων και θα συμμορφώνουν τις εταιρείες με τις νομικές απαιτήσεις στις διαδικασίες αναδιαρθρώσεων και αφετέρου να τους ενημερώσει για το ποια μέτρα προτίθεται να λάβει. 

Υπογραμμίζοντας μια σειρά από πρακτικές καταπάτησης της ισχύουσας νομοθεσίας και παραβίασης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν πως "είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη συμμετοχή των εργαζομένων και η πλήρης εφαρμογή των δικαιωμάτων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων, προκειμένου να διασφαλιστούν κοινωνικά βιώσιμες και δίκαιες διαδικασίες αναδιάρθρωσης που βασίζονται στον σεβασμό των εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων". 

Σε αυτό το πλαίσιο, "οι εκπρόσωποι των εργαζομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της κρίσης του COVID-19 στην εταιρεία, τις θέσεις εργασίας, τις συνθήκες εργασίας καθώς και για τυχόν προβλεπόμενες αποφάσεις ή διαδικασίες αναδιάρθρωσης – εάν υπάρχουν. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο και πόρους -συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε εμπειρογνώμονες- για να αξιολογήσουν πιθανές εναλλακτικές λύσεις σχετικά με αποφάσεις που έχουν αρνητικές, κοινωνικές συνέπειες -όπως η αναστολή λειτουργίας, οι απολύσεις κ.λπ.". 

Επιπλέον οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα πρέπει «να έχουν την ευκαιρία μιας πραγματικής διαβούλευσης με τη διοίκηση σχετικά με τις αποφάσεις και τυχόν πιθανές εναλλακτικές λύσεις, πριν ληφθούν οποιεσδήποτε επιλογές» προσθέτουν οι ευρωβουλευτές, τονίζοντας πως σε περιπτώσεις καταπάτησης των υφιστάμενων κανονισμών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα πρέπει να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία και να επιβληθούν αποτρεπτικές κυρώσεις. 

Ακολουθεί πλήρης η επιστολή (μεταφρασμένη στα ελληνικά): 

Θέμα: Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης 

"Αξιότιμε Επίτροπε Σμιτ, 

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε τις πολύ ανησυχητικές εξελίξεις σχετικά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης που λαμβάνουν χώρα. 

Στο πλαίσιο της κρίσης του COVID-19, ένας αυξανόμενος αριθμός διαδικασιών αναδιαρθρώσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ωστόσομαθαίνουμεπωςοιεταιρείεςδενσέβονταιταδικαιώματατων εργαζομένων στην ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες και δεν συμμορφώνονται με τους υφιστάμενους κανονισμούς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Οι παραβιάσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Το άνοιγμα των διαδικασιών ενημέρωσης και διαβούλευσης ή την εκκίνηση των διαδικασιών, μόνο μετά τη λήψη ή την εφαρμογή της απόφασης. Την αύξηση της διάστασης των προβλεπόμενων σχεδίων αναδιάρθρωσης χωρίς ενημέρωση ή διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Την χρήση της κρίσης του COVID-19 για να ακυρωθεί ο διάλογος με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, όταν υπάρχουν διαδικασίες αναδιάρθρωσης, οι οποίες θα πρέπει να ενεργοποιούν διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Τον περιορισμό μόνο σε ορισμένα θέματα του ρόλου των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργασίας στην ενημέρωση και τη διαβούλευση και όχι σε όλα τα σχετικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. 

Διάφορες νομοθετικές πράξεις (Directive 98/59/EC, 2001/23/EC, 2001/86/EC, 2002/14/EC, 2004/25/EC, 2009/38/EC) σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθορίζουν τις ακριβείς υποχρεώσεις σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης. Αυτές οι νομοθετικές πράξεις και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές πρέπει να τηρούνται πλήρως και από τις εταιρείες στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει σήμερα. 

Όπως σωστά έχετε αναφέρει στις τελευταίες ομιλίες σας, «μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση, μόνο εάν το κάνουμε μαζί». Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός της υφιστάμενης νομοθεσίας για τη συμμετοχή των εργαζομένων και η πλήρης εφαρμογή των δικαιωμάτων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων, προκειμένου να διασφαλιστούν κοινωνικά βιώσιμες και δίκαιες διαδικασίες αναδιάρθρωσης που βασίζονται στον σεβασμό των εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, σε αυτή τη δραματική οικονομική και κοινωνική κρίση οι εκπρόσωποι των εργαζομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της κρίσης του COVID-19 στην εταιρεία, τις θέσεις εργασίας, τις συνθήκες εργασίας καθώς και για τυχόν προβλεπόμενες αποφάσεις ή διαδικασίες αναδιάρθρωσης – εάν υπάρχουν. Θα πρέπει επίσης να διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο και πόρους -συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε εμπειρογνώμονες- για να αξιολογήσουν πιθανές εναλλακτικές λύσεις σχετικά με αποφάσεις που έχουν αρνητικές, κοινωνικές συνέπειες -όπως η αναστολή λειτουργίας, οι απολύσεις κ.λπ. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να έχουν την ευκαιρία μιας πραγματικής διαβούλευσης με τη διοίκηση σχετικά με τις αποφάσεις και τυχόν πιθανές εναλλακτικές λύσεις, πριν ληφθούν οποιεσδήποτε επιλογές. 

Θα πρέπει να επιβάλλονται αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα δικαιώματα στην ενημέρωση, τη διαβούλευση και την συμμετοχή όπως ορίζεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι επίσης επείγουσα ανάγκη η εφαρμογή μέσω μιας Οδηγίας της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων της ΕΕ για τα δικαιώματα ενημέρωσης και διαβούλευσης για τους εργαζόμενους και τους δημοσίους υπαλλήλους σε κεντρικές, κυβερνητικές διοικήσεις. 

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει επείγουσες και αποφασιστικές δράσεις έναντι των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών εταιρειών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τηρούνται τα δικαιώματα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής των εργαζομένων και ότι οι εταιρείες συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης. Αυτό θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια ανακοίνωση στην οποία θα γίνεται σαφής αναφορά στις υποχρεώσεις της διοίκησης που απορρέουν από το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης. 

Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει σε αυτόν τον κεντρικό τομέα."

Related

What's hot? 990348716078044301

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item