Έκκληση για μία "εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς" απευθύνουν 24 ευρωβουλευτές

Έκκληση προς την αρμόδια Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκάμπριελ , απηύθυναν με πρωτοβουλία τ...


Έκκληση προς την αρμόδια Επίτροπο Καινοτομίας, Έρευνας Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκάμπριελ, απηύθυναν με πρωτοβουλία της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και του ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη, 24 ευρωβουλευτές από 5 πολιτικές ομάδες για την ορθή επαναλειτουργία των σχολείων σε όλη την Ευρώπη. 

Συγκεκριμένα οι ευρωβουλευτές με επιστολή τους τονίζουν τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό του ανοίγματος των σχολείων, όπως είναι «οι οικονομικοί παράγοντες, οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό» ενώ κάνουν λόγο για την οργάνωση τριών διαφορετικών φάσεων «την προετοιμασία για το άνοιγμα των σχολείων, τις λειτουργικές διαδικασίες κατά το άνοιγμα καθώς και την παρακολούθηση της κατάστασης μετά το άνοιγμα». 

Επισημαίνουν ότι «τα σχολικά κτίρια πρέπει να αναβαθμιστούν με κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής και να απολυμαίνονται τακτικά. Επιπλέον, πρέπει να διευκολυνθεί ο συντονισμός, η επικοινωνία και η διαβούλευση με τους γονείς, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρχές». 

Τέλος, αναφέρουν πως η ψηφιακή εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια «που θα βοηθήσει στην διασφάλιση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μην μείνει κανένα παιδί εκτός σχολείου». 

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Να δημιουργήσει ένα σύνολο ορθών πρακτικών και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών 
− Να ανακοινώσει μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών για να βοηθήσει τα Υπουργεία Παιδείας στη διαδικασία. 

Δεδομένων των δυσκολιών που απορρέουν από την παρούσα συγκυρία και των διαφορετικών προσεγγίσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωβουλευτές προκρίνουν την ανάγκη για μια «εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, μια πρόταση που η Ένωση προωθεί στις εκπαιδευτικές της πολιτικές και δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως υπό αυτές τις συνθήκες». 

Τέλος, υπογραμμίζεται στην επιστολή ο σημαντικός ρόλος των εκπαιδευτικών και η ανάγκη στήριξης τους με την κατάλληλη καθοδήγηση, εξοπλισμό και εργαλεία διδασκαλίας, προκειμένου να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. 

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της επιστολής: 

''Αξιότιμη κυρία Επίτροπε, 

Παρακολουθούμε αυτήν την περίοδο το άνοιγμα των σχολείων σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον Απρίλιο, περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο μαθητές (που αντιστοιχούν στο 92% του παγκόσμιου σχολικού πληθυσμού) έμειναν εκτός σχολείου λόγω της παύσης λειτουργίας σε εθνικό επίπεδο. Η συντριπτική πλειοψηφία των Κρατών Μελών προετοιμάζει το άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι τόσο αναγκαιότητα όσο και απαίτηση. Τα ίδια τα παιδιά ήταν πρόθυμα να επιστρέψουν στο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα η διακοπή του εκπαιδευτικού χρόνου μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ικανότητά μάθησης των παιδιών. 

Δεδομένων των δυσκολιών που απορρέουν από την παρούσα συγκυρία και των διαφορετικών προσεγγίσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια σχετικά με το πώς και πότε σκοπεύουν να ανοίξουν ξανά τα σχολεία. Τα σχέδια πρόκειται να ληφθούν από εθνικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τις εκπαιδευτικές πολιτικές. Προκειμένου να ληφθούν όλες οι αποφάσεις και να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το ύψιστο συμφέρον κάθε παιδιού, όπως υπαγορεύεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων.

Υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό του ανοίγματος των σχολείων: οι οικονομικοί παράγοντες, οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, το άνοιγμα των σχολείων θα πρέπει να οργανωθεί σωστά σε τρεις διαφορετικές φάσεις: την προετοιμασία για το άνοιγμα των σχολείων, τις λειτουργικές διαδικασίες κατά το άνοιγμα και την παρακολούθηση της κατάστασης μετά το άνοιγμα. 

Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα: στην επάρκεια ανθρώπινων και υλικών πόρων, στην προληπτική στρατηγική και τους όρους για τη σχολική ασφάλεια που λαμβάνουν υπόψη δεόντως την ασφάλεια και την υγεία των δασκάλων, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού, καθώς και την ασφάλεια, την υγεία και τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών και των νέων. 

Επιπλέον, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί επιβαρύνονται με την εφαρμογή και την εποπτεία της τήρησης των κανόνων. Κατά την εκτέλεση αυτής της σημαντικής αρμοδιότητας, οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποστηρίζονται σωστά με καθοδήγηση, εξοπλισμό και εργαλεία διδασκαλίας, προκειμένου να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Τα σχολικά κτίρια πρέπει να αναβαθμιστούν με κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής και να απολυμαίνονται τακτικά. Επιπλέον, πρέπει να διευκολυνθεί ο συντονισμός, η επικοινωνία και η διαβούλευση με τους γονείς, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρχές. 

Η ψηφιακή εκπαίδευση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που θα βοηθήσει στην προσπάθεια της διασφάλισης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μην μείνει κανένα παιδί εκτός σχολείου. Για το σκοπό αυτό, το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση είναι ομολογουμένως μια ευπρόσδεκτη πρωτοβουλία. Ωστόσο, η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, μια πρόταση που η Ένωση προωθεί στις εκπαιδευτικές της πολιτικές, δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως υπό αυτές τις συνθήκες. Για παράδειγμα, όσο περισσότερα περιθωριοποιημένα παιδιά είναι εκτός σχολείου, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να επιστρέψουν. Το κλείσιμο μπορεί επίσης να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, μπορεί να προκαλέσει άγχος και ανησυχία λόγω απώλειας αλληλεπίδρασης με τους συνομήλικους, και μπορεί να διαταράξει την καθημερινότητα των παιδιών. Ταυτόχρονα, το συμφέρον του παιδιού πρέπει να σταθμίζεται με ζητήματα δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου πανδημίας που αντιμετωπίζουμε. Όλοι οι μαθητές χρειάζονται ενισχυμένη παιδαγωγική προσέγγιση για να ενσταλάξουν σωστά τις πληροφορίες σχετικά με τη μετάδοση και την πρόληψη λοίμωξης από νωρίς. 

Σε αυτήν τη διαδικασία, τα Κράτη Μέλη έχουν ανακοινώσει αποκλίνουσες πολιτικές και προσεγγίσεις, καθώς είναι σε θέση να σταθμίσουν καλύτερα τις λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν. Για την επαναλειτουργία των σχολείων, απαιτείται από τα Κράτη Μέλη και τις αρχές να συλλέξουν σημαντικές πληροφορίες προκειμένου να ενορχηστρώσουν μια γρήγορη ανταπόκριση και να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο η μάθηση και η ευημερία μπορούν να υποστηριχθούν καλύτερα σε κάθε πλαίσιο. Επομένως, θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή: 

− να ενεργήσει ως σημείο αναφοράς, να δημιουργήσει ένα σύνολο ορθών πρακτικών και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών, και 

− να ανακοινώσει μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών για να βοηθήσει τα Υπουργεία Παιδείας στη διαδικασία."

Related

What's hot? 9199439019003216488

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item