Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων από την Επιτροπή

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2020 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 9 έως τις 13 Νοεμ...


Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2020 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2020. Διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, στο πλαίσιο της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. 

Στην πέμπτη χρονιά της, η εκδήλωση αυτή ενθαρρύνει άτομα όλων των ηλικιών να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ώστε να συνάδουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), ενός σημαντικού τομέα για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη στο πλαίσιο της νόσου COVID-19. 

Επίκεντρο της εβδομάδας αυτής για το 2020 θα είναι η ανώτερη ΕΕΚ (μετά την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και οι δεξιότητες ΕΕΚ για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Η προώθηση πλατφορμών ψηφιακής μάθησης, η δημιουργία μιας νοοτροπίας διά βίου και συνεχούς εκπαίδευσης και η εφαρμογή βιώσιμων δομών ΕΕΚ αποτελούν βασικά ζητήματα για την Επιτροπή και τη γερμανική Προεδρία.

Ο κ. Νικολά Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δήλωσε: «Οι αγορές εργασίας χρειάζονται δημιουργικό και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό προκειμένου να διαχειριστούν την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) καταρτίζει ταλέντα. Ταλέντα που μπορούν να χαράξουν τη σταδιοδρομία τους μέσα στην κοινωνία μας και να συμβάλουν στην οικονομία μας. Η παροχή κατάλληλων δεξιοτήτων για τη διά βίου μάθηση δεν ήταν ποτέ πιο επιτακτική για τους παρόχους ΕΕΚ, τις επιχειρήσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις κυβερνήσεις και άλλους εταίρους. Είμαι πεπεισμένος ότι η ΕΕΚ μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ανάκαμψη.»

«Όσον αφορά τη συνέχιση της ευημερίας μας στο μέλλον, η άριστη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ευρώπη,» υπογραμμίζει η κ. Άνια Κάρλιτσεκ, ομοσπονδιακή υπουργός Παιδείας και Έρευνας της Γερμανίας. «Θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία στον τομέα της ΕΕΚ στην Ευρώπη, να ανταλλάξουμε γνώσεις και να καταστήσουμε την ΕΕΚ κατάλληλα προετοιμασμένη για το μέλλον. Κάναμε τα πρώτα βήματα προς την επίτευξη αυτού του στόχου στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Παιδείας στο Osnabrück, μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που εγκαινιάζουμε σήμερα την ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων. Η φετινή εκδήλωση διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το υπουργείο μου, το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία για να αναδείξουμε τα οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη.»

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων 2020, τοπικές, περιφερειακές και εθνικές οργανώσεις χωρών εντός και εκτός της ΕΕ φιλοξενούν διαδικτυακές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για να αναδείξουν τα οφέλη της ΕΕΚ και τον καίριο ρόλο της στη διά βίου μάθηση. Έτσι παρέχουν στους νέους εκπαιδευόμενους τις αρχικές δεξιότητες που χρειάζονται για μια ικανοποιητική σταδιοδρομία και δίνουν στους ενήλικες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν υφιστάμενες δεξιότητές τους (αναβάθμιση δεξιοτήτων) και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες (επανειδίκευση) καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Έχουν ήδη καταχωριστεί πάνω από 781 σχετικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε 38 χώρες, που απευθύνονται σε περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους. 

Πρεσβευτές της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων και βραβεία αριστείας ΕΕΚ 2020 

Φέτος, 28 πρεσβευτές, οι οποίοι εκπροσωπούν 25 χώρες, στηρίζουν την εκστρατεία της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων, παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες. Οι πρεσβευτές αυτοί, οι οποίοι ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν ελπιδοφόρα παραδείγματα των οφελών της ΕΕΚ. Τα αξιοσημείωτα επιτεύγματά τους καταδεικνύουν τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η ΕΕΚ όχι μόνο στους νέους αλλά και σε όσους εξετάζουν νέες ευκαιρίες μάθησης. 

Ιστορικό 

Τι είναι η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων;

Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές οργανώσεις διοργανώνουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις με σκοπό την προβολή των μεγαλύτερων οφελών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)[1], ενός τομέα που μπορεί να προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους τις δεξιότητες που χρειάζονται για μια επιτυχή προσωπική και επαγγελματική ζωή. Συνοδεύεται από επικοινωνιακή εκστρατεία αρκετών μηνών για την προώθηση της προβολής σε τοπικό επίπεδο. 

Η πρωτοβουλία δρομολογήθηκε το 2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη και έκτοτε έχει μετατραπεί σε πλατφόρμα για τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕΚ εντός και εκτός της Ευρώπης με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και ορθών πρακτικών. Γενικός στόχος της Εβδομάδας είναι να προβάλλει τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους η ΕΕΚ μπορεί να βοηθήσει τους νέους και τους ενήλικες να «ανακαλύψουν τα ταλέντα τους» και να προετοιμαστούν σήμερα για την ευρωπαϊκή οικονομία του μέλλοντος· και να δείξει στους εργοδότες τα τεράστια οφέλη της επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους μέσω της στήριξης της αρχικής κατάρτισης των νέων, καθώς και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης των ενηλίκων. 

Με ποιον τρόπο προωθεί η ΕΕ την ΕΕΚ; 

Η Επιτροπή προωθεί ενεργά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο των εργασιών της για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και ειδικότερα του δικαιώματος στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση. Την 1η Ιουλίου 2020 η Επιτροπή πρότεινε τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με στόχο να καταστήσει την ΕΕΚ πιο σύγχρονη, ελκυστική, ευέλικτη και κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή και την πράσινη μετάβαση. Η πρόταση αυτή ενσωματώνεται σε άλλες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, όπως το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα και η ανακοίνωση με τίτλο «Στήριξη της απασχόλησης των νέων: Γέφυρα προς την απασχόληση για την επόμενη γενιά».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει επίσης την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω των ταμείων της. Πέραν των κονδυλίων της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + και το Erasmus, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση αποτελούν εμβληματικό επενδυτικό τομέα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος τροφοδοτείται από επιχορηγήσεις και δάνεια ύψους 672,5 δισ. ευρώ.

Related

What's hot? 4647186363799416511

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item