Τέθηκε σε ισχύ το πρόγραμμα EU4Health

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη ισχύος του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health) της οποίας προηγήθηκε η έγκριση από το Συμβούλιο σ...


Η Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη ισχύος του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health) της οποίας προηγήθηκε η έγκριση από το Συμβούλιο στις 17 Μαρτίου και η ψηφοφορία επί του προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Μαρτίου. Το γεγονός αυτό αποτελεί το τελικό βήμα προς τη διάθεση 5,1 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας.

Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» θα συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη μετά τη νόσο COVID-19 καθιστώντας τον πληθυσμό της ΕΕ υγιέστερο, στηρίζοντας την καταπολέμηση των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας και ενισχύοντας την ετοιμότητα και την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε μελλοντικές κρίσεις στον τομέα της υγείας, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Από σήμερα χαράσσουμε μια νέα πορεία για την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της υγείας. Η έναρξη ισχύος του προγράμματός μας “Η ΕΕ για την υγεία” θα θέσει στη διάθεσή μας τα απαραίτητα μέσα για να πραγματοποιήσουμε μακροχρόνιες αλλαγές στη δημόσια υγεία. Ο άνευ προηγουμένου προϋπολογισμός ύψους 5,1 δισ. ευρώ θα μας επιτρέψει να πραγματοποιήσουμε στοχευμένες επενδύσεις προκειμένου να ενισχύσουμε την ετοιμότητά μας για την αντιμετώπιση κρίσεων και να οικοδομήσουμε εκ νέου ισχυρότερα, ανθεκτικότερα και πιο προσβάσιμα συστήματα υγείας. Αυτό ακριβώς αναμένουν οι πολίτες μας από μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας.»

Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» αποτελεί ένα φιλόδοξο ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για την περίοδο 2021-2027, με στόχο την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις της Ένωσης και σε συμμόρφωση με την προσέγγιση «Μία υγεία». Το πρόγραμμα αυτό, που προτάθηκε από την Επιτροπή στις 28 Μαΐου 2020, αποτελεί την απάντηση της ΕΕ στη νόσο COVID-19, η οποία είχε σημαντικό αντίκτυπο στο ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό, στους ασθενείς και στα συστήματα υγείας στην ΕΕ. Το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» αποτελεί το μεγαλύτερο, από άποψη προϋπολογισμού, πρόγραμμα στον τομέα της υγείας που θα παράσχει χρηματοδότηση σε χώρες της ΕΕ, οργανώσεις υγείας και ΜΚΟ.

Στόχοι του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία» είναι: 

- η βελτίωση και η ενίσχυση της υγείας στην Ένωση

- η προστασία των πολιτών της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας

- εξασφάλιση μεγαλύτερης διαθεσιμότητας, προσβασιμότητας και οικονομικής προσιτότητας φαρμακευτικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και προϊόντων αναγκαίων για την αντιμετώπιση κρίσεων

- η ενίσχυση των συστημάτων υγείας, της ανθεκτικότητάς τους και της αποδοτικής χρήσης των πόρων. 


Επόμενα βήματα 

Το πρώτο πρόγραμμα εργασίας για το 2021 θα εγκριθεί και θα εφαρμοστεί από την Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της συντονιστικής ομάδας του προγράμματος «Η ΕΕ για την υγεία», όπως ορίζεται στον κανονισμό για το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από έναν νέο εκτελεστικό οργανισμό, τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα, ο οποίος θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Απριλίου.

Related

What's hot? 8675109295284631317

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item