Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: οι συστάσεις των πολιτών στην Ολομέλεια

Την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Ιανουαρίου η Ολομέλεια της Διάσκεψης εξέτασε τις συστάσεις που διατύπωσαν δύο Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών κα...


Την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Ιανουαρίου η Ολομέλεια της Διάσκεψης εξέτασε τις συστάσεις που διατύπωσαν δύο Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών και εθνικές ομάδες πολιτών.

Κατά την τρίτη σύνοδο της Ολομέλειας της Διάσκεψης εξετάστηκαν οι 90 συστάσεις των ομάδων «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» και «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / Υγεία», καθώς και οι συναφείς συστάσεις εθνικών ομάδων πολιτών.

Οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από τις συστάσεις των δύο ομάδων Ευρωπαίων πολιτών που έχουν μέχρι στιγμής ολοκληρώσει τις εργασίες τους, στο πλαίσιο των οποίων περίπου 200 Ευρωπαίοι διαφορετικών ηλικιών και προέλευσης, από όλα τα κράτη μέλη, συναντήθηκαν (με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως) για να συζητήσουν και να εγκρίνουν συστάσεις σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα και θα αντιμετωπίσει στο μέλλον η Ευρώπη. 

Η ομάδα «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» ενέκρινε 39 συστάσεις κατά την τελική συνεδρίασή της, που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Ιταλία) τον Δεκέμβριο. Η ομάδα «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / Υγεία» φιλοξενήθηκε από το Κολέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν και τον Δήμο της Βαρσοβίας (Πολωνία) τον Ιανουάριο, όπου οριστικοποίησε 51 συστάσεις στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της.

Ο Guy Verhofstadt (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), δήλωσε: «Εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από την αυτοπεποίθηση με την οποία οι εκπρόσωποι των πολιτών υπερασπίστηκαν τις συστάσεις τους στις συζητήσεις τους με έμπειρους πολιτικούς. Είναι σαφές ότι αναμένουν να δοθεί συγκεκριμένη συνέχεια, με σεβασμό του ευρύτερου οράματός τους, και να μην περιοριστούμε σε μια επιλεκτική διαλογή στοιχείων μόνο των συστάσεών τους. Στο τέλος θα πρέπει να υπάρξει απόκριση σε όλες τις συστάσεις.»

Ο Clément Beaune (Προεδρία του Συμβουλίου) παρατήρησε: «Η Ολομέλεια πρέπει να δώσει συνέχεια στις συστάσεις των πολιτών. Αυτή είναι η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μαζί στη Διάσκεψη για το Mέλλον της Ευρώπης. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που οι συζητήσεις και οι συνεισφορές των πολιτών εμπλουτίζουν τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μελλοντικές γενιές.» 

Από την πλευρά της, η Dubravka Šuica (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) τόνισε: «Από την αρχή, είχα πλήρη εμπιστοσύνη σ'αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης. Ωστόσο, η πραγματικότητα υπερέβη ακόμη και τις προσδοκίες μας: εντυπωσιάστηκα από την υψηλή ποιότητα των συστάσεων που εγκρίθηκαν από τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και τις εθνικές ομάδες πολιτών που έχουν ήδη ολοκληρώσει το έργο τους. Ως εκ τούτου, καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό οι πολίτες, όταν δουν το αποτέλεσμα αυτών των διαβουλεύσεων, να αναγνωρίσουν σε αυτό τη συνεισφορά τους και, αργότερα, να δουν τον αντίκτυπο των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων της Διάσκεψης. Η δημοκρατία μας αξίζει αυτή τη ζωηρή και εποικοδομητική συζήτηση.» 

Οι δύο ομάδες Ευρωπαίων πολιτών που δεν έχουν ακόμη υποβάλει τις συστάσεις τους αναμένεται να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους τον Φεβρουάριο. Η συνεδρίαση της ομάδας «Η ΕΕ στον κόσμο / μετανάστευση» (προγραμματίζεται για το διάστημα 11-13 Φεβρουαρίου) θα φιλοξενηθεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης στο Μάαστριχτ (Κάτω Χώρες). Η συνεδρίαση της ομάδας «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία, αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός» (προγραμματίζεται για το διάστημα 25-27 Φεβρουαρίου) θα φιλοξενηθεί από το Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Δουβλίνο (Ιρλανδία). Οι συστάσεις τους θα συζητηθούν σε επόμενη σύνοδο της Ολομέλειας της Διάσκεψης. 

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης απαρτίζεται από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (108), του Συμβουλίου (54, δύο ανά κράτος μέλος) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3), καθώς και από εκπροσώπους όλων των εθνικών κοινοβουλίων (108), τα οποία εκπροσωπούνται ισότιμα, και των πολιτών (108). Στο πλαίσιο της συνιστώσας των πολιτών, στις συζητήσεις συμμετέχουν εκπρόσωποι των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών (80), εκπρόσωποι εθνικών εκδηλώσεων ή εθνικών ομάδων πολιτών (27, ένας ανά κράτος μέλος) και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Επιπλέον, ως μέλη συμμετέχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (18 από καθεμία), εκλεγμένοι εκπρόσωποι των περιφερειακών (6) και των τοπικών (επίσης 6) αρχών, καθώς και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων (12) και της κοινωνίας των πολιτών (8). Άλλα μέλη του Σώματος των Επιτρόπων, συμπεριλαμβανομένου του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης, καλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση κατά περίπτωση, όταν συζητούνται θέματα που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο των αρμοδιοτήτων τους. Εκπρόσωποι βασικών ενδιαφερόμενων μερών μπορούν επίσης να προσκληθούν — όπως συνέβη στις 21-22 Ιανουαρίου με την πρόσκληση εκπροσώπων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, οργανισμών και φορέων της ΕΕ, όπως της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας κ. Έμιλι Ο Ράιλι, και στην περίπτωση του διαλόγου μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και εκκλησιών, θρησκευτικών ενώσεων ή κοινοτήτων, καθώς και φιλοσοφικών και μη ομολογιακών οργανώσεων.

Η Ολομέλεια συζητά τις συστάσεις τόσο των εθνικών ομάδων όσο και των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών, καθώς και τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα, ομαδοποιημένα ανά θέμα, χωρίς προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Η Ολομέλεια, βάσει συναίνεσης, θα υποβάλει τις προτάσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η τελευταία θα συντάξει έκθεση σε πλήρη συνεργασία και πλήρη διαφάνεια με την Ολομέλεια. Οι ομάδες επέλεξαν 80 πολίτες (20 για κάθε ομάδα) για να τους εκπροσωπήσουν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης.

Οι εκπρόσωποι αυτοί είναι μέλη της Ολομέλειας από τη δεύτερη σύνοδό της, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στο Στρασβούργο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση, τον σκοπό και τις εργασίες της Ολομέλειας και να τηλεφορτώσετε όλα τα σχετικά έγγραφα για το επόμενο Σαββατοκύριακο στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας της Διάσκεψης. 

Όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να συνεχίσουν να συμβάλλουν στη συζήτηση μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας.

Related

What's hot? 2865765594789512561

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item