Η ΕΟΚΕ εγκαινιάζει το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2022

Η οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τους νέους και η παροχή συνδρομής στα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία αποτελούν τα δύο θέματα του...


Η οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για τους νέους και η παροχή συνδρομής στα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία αποτελούν τα δύο θέματα του φετινού Βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) δέχεται πλέον υποψηφιότητες για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2022 που θα απονεμηθεί σε καινοτόμα και δημιουργικά εγχειρήματα και πρωτοβουλίες σε δύο κατηγορίες: χειραφέτηση των νέων και παροχή συνδρομής στους Ουκρανούς αμάχους που πλήττονται από τις τραγικές εξελίξεις στη δοκιμαζόμενη από τον πόλεμο χώρα τους.

Θα απονεμηθούν συνολικά 60 000 ευρώ σε έξι, κατ’ ανώτατο όριο, νικητές, με τρεις νικητές ανά κατηγορία. 

Η τελευτή βράβευσης θα διεξαχθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ στις Βρυξέλλες στις 14-15 Δεκεμβρίου 2022 και η προθεσμία για την αποστολή των υποψηφιοτήτων είναι η 31η Ιουλίου 2022 και ώρα 10.00 (ώρα Βρυξελλών) με απαραίτητη προϋπόθεση τα εγχειρήματα να έχουν ήδη υλοποιηθεί ή να υλοποιούνται. Τα εγχειρήματα και οι πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί αλλά δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους έως τις 31 Ιουλίου 2022 δεν δύνανται να συμμετάσχουν. 

Το βραβείο είναι ανοιχτό σε όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους ιδιώτες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που υλοποιούν μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες. Οι οργανώσεις και οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι καταχωρημένες επισήμως στην ΕΕ, ενώ οι ιδιώτες υποψήφιοι πρέπει να είναι είτε υπήκοοι της ΕΕ είτε υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην ΕΕ. 

Όλες οι πρωτοβουλίες και τα εγχειρήματα πρέπει να υλοποιούνται στην ΕΕ, με εξαίρεση εγχειρήματα της κατηγορίας 2 (Η Ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών για την Ουκρανία) που μπορούν επίσης να υλοποιούνται στην Ουκρανία. 

Η πλήρης περιγραφή των προϋποθέσεων και το έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας διατίθενται στην ιστοσελίδα μας.

Στόχος του εμβληματικού Βραβείου της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ είναι να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την εξέχουσα συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στη δημιουργία ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας και στην προώθηση των κοινών αξιών που στηρίζουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Το βραβείο, που εορτάζει φέτος 13 χρόνια, επικεντρώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικό θέμα ιδιαίτερης σημασίας για την ΕΕ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΑΣ

Το θέμα της πρώτης κατηγορίας είναι η χειραφέτηση των νέων. Κατά το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, η ΕΟΚΕ επιθυμεί να αναδείξει την τεράστια σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής των νέων και των οργανώσεών τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που με τη σειρά της θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών δημοκρατιών. 

Αφιερώνοντας βραβείο στην κατηγορία αυτή, η ΕΟΚΕ επιθυμεί να τονίσει τη δυνητική συμβολή των νέων στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος και την επείγουσα ανάγκη να τους δοθεί η ευκαιρία να καταστούν ενεργοί πολίτες και φορείς θετικής αλλαγής στην οικονομία και την κοινωνία. Αυτό είναι ακόμα σημαντικότερο σήμερα, καθώς οι νέοι επλήγησαν δυσανάλογα από τις οικονομικές και κοινωνιακές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Η ΕΟΚΕ θα επιλέξει συνεπώς τους νικητές μεταξύ των εγχειρημάτων που επιδιώκουν τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τους νέους και με τους νέους στην Ευρώπη. Τα εγχειρήματα θα αντιμετωπίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων Ευρωπαίων και θα συμβάλλουν στη χειραφέτηση και τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή. 

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς: απασχόληση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας· εκπαίδευση και κατάρτιση· υγεία και ευημερία, ιδίως ως συνέπεια της πανδημίας COVID-19· συμμετοχή σε πολιτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η κλιματική αλλαγή και οι νέες τεχνολογίες· ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων· ανάπτυξη ικανοτήτων φορέων που διαδίδουν τις απόψεις των νέων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Το θέμα της δεύτερης κατηγορίας είναι η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών για την Ουκρανία. Το βραβείο θα απονεμηθεί σε αποτελεσματικές, καινοτόμες και δημιουργικές πρωτοβουλίες συνδρομής στους αμάχους που πλήττονται από τον πόλεμο. 

Μία από τις τρέχουσες προτεραιότητες της ΕΟΚΕ αφορά την προστασία των ανθρώπων στην Ουκρανία. Η ΕΟΚΕ επιμένει ότι όλοι οι πρόσφυγες πρέπει να λάβουν επαρκή και έγκαιρη προστασία. Η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών έχει ήδη δείξει πως ο ρόλος της εν προκειμένω είναι καθοριστικός. Σε πολλές χώρες, η κοινωνία των πολιτών κινητοποιήθηκε εν μια νυκτί και συνεργάζεται με τις αρχές προκειμένου να παράσχει βοήθεια τόσο στους ανθρώπους στην Ουκρανία όσο και στους Ουκρανούς που κατέφυγαν σε άλλες χώρες.

Εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για όλα τα θύματα της επίθεσης, για την καταστροφή των ουκρανικών πόλεων και υποδομών και για τον ανυπολόγιστο ανθρώπινο πόνο και περιβαλλοντική καταστροφή, με το βραβείο η ΕΟΚΕ επιθυμεί να τιμήσει όσους δραστηριοποιούνται επί τόπου παρέχοντας ανθρωπιστική συνδρομή στους Ουκρανούς σε καθημερινή βάση και όσους βοηθούν τους πρόσφυγες τόσο κατά την άφιξή τους όσο και στην ένταξή τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία. 

Τα επιλέξιμα για το βραβείο εγχειρήματα μπορούν να καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καταφυγίου και βοήθειας έκτακτης ανάγκης· η παροχή κοινωνικής, ψυχολογικής ή διοικητικής υποστήριξης· η συνδρομή στους Ουκρανούς πρόσφυγες προκειμένου να ενσωματωθούν στις χώρες υποδοχής τους, για παράδειγμα με την παροχή γλωσσικής εκπαίδευσης ή βοήθειας στην αναζήτηση εργασίας· η στήριξη σε ευάλωτα άτομα· η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το 2021, το βραβείο απονεμήθηκε σε κλιματικά έργα που προωθούσαν τη δίκαιη μετάβαση. Το 2020, η ΕΟΚΕ αντικατέστησε το Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών με ένα έκτακτο Βραβείο αλληλεγγύης πολιτών, ειδικά αφιερωμένο στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19. Άλλα θέματα στο παρελθόν συμπεριελάμβαναν την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, τις ευρωπαϊκές ταυτότητες και την πολιτιστική κληρονομιά, και τη μετανάστευση. 

Related

What's hot? 4467289868348715348

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item