Η Επιτροπή εγκαινιάζει ομάδα συμμετοχής των νέων για την προώθηση της δημοκρατίας

Επ' ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα την ομάδα συμ...


Επ' ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα την ομάδα συμμετοχής των νέων στην πολιτική και στα κοινά ώστε να στηρίξει τους νέους ανθρώπους στην προώθηση της δημοκρατίας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας από τους επικεφαλής της ομάδας, μαζί με τις κυβερνήσεις του Νεπάλ και της Γκάνας, την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για τη Δημοκρατία, τον οργανισμό AfricTivistes και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων για τη Δημοκρατία. 

Η εγκαινίαση πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνήσεων, θεσμικών οργάνων της ΕΕ, του USAID, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημίων και ομάδων προβληματισμού.

Η Επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, Γιούτα Ουρπιλάινεν, δήλωσε τα εξής: «Η ευρεία ενασχόληση και συμμετοχή των νέων ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής αποτελεί την κινητήρια δύναμη που ωθεί τις δημοκρατίες σθεναρά και σταθερά προς τα εμπρός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες παγκοσμίως, όπως καταδεικνύεται επίσης από την επικείμενη έγκριση του πρώτου σχεδίου δράσης μας για τη νεολαία στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Είμαι υπερήφανη για τη συμμετοχή τόσο πολλών εταίρων στην από κοινού εγκαινίαση της ομάδας συμμετοχής των νέων.»

Μια παγκόσμια διαγενεακή συμμαχία για την αναμόρφωση της δημοκρατίας

Η ομάδα συμμετοχής των νέων στην πολιτική και στα κοινά είναι μία από τις διάφορες πολυμερείς πλατφόρμες που δημιουργούνται στο πλαίσιο του έτους δράσης της συνόδου κορυφής για τη δημοκρατία, η οποία δρομολογήθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Joe Biden τον Δεκέμβριο του 2021 και στην οποία συμμετείχε και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula vonderLeyen. Οι ομάδες αυτές φέρνουν σε επαφή κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα —καθώς και τους πόρους, τις δραστηριότητες και την εμπειρογνωσία τους— για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της δημοκρατικής ανανέωσης σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Η ομάδα συμμετοχής των νέων στην πολιτική και στα κοινά θέτει τους ακόλουθους στόχους:

- Προώθηση της συμμετοχής των νέων στην πολιτική και στα κοινά σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω του προσδιορισμού φραγμών στη συμμετοχή αυτή και συγκεκριμένων δεσμεύσεων από τις κυβερνήσεις 
- Προώθηση της κατανόησης των δημοκρατικών αρχών από τους νέους ανθρώπους και της σχέσης μεταξύ δημοκρατίας και μακροπρόθεσμης σταθερότητας και ευημερίας 
- Προώθηση της πολυμορφίας και της συμπεριληπτικότητας εντός των ομάδων νέων και όσον αφορά την προώθηση ζητημάτων που αφορούν τους νέους 
- Στήριξη των νέων ανθρώπων και των οργανώσεών τους στην αξιολόγηση των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών και στη διατύπωση απόψεων σχετικά με πιθανές μεταρρυθμίσεις
- Διευκόλυνση των νέων ανθρώπων, των οργανώσεων και των κινημάτων τους για την αναμόρφωση της δημοκρατίας σε μια πιο ισχυρή, συμπεριληπτική, αποτελεσματική, διαφανή, υπεύθυνη και ισότιμη μορφή της 

Τονίζεται ότι η ΕΕ προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματός της «Παγκόσμια Ευρώπη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2021-2027», ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Το εν λόγω θεματικό πρόγραμμα συμπληρώνει άλλα προγράμματα σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το πολυετές πρόγραμμα δράσης 2022-2024, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2022, στηρίζει δράσεις που συνάδουν με τους στόχους της συνόδου κορυφής για τη δημοκρατία και συνεισφέρουν στις δραστηριότητες της ομάδας συμμετοχής των νέων. 

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Επιτροπή θα εγκρίνει το πρώτο σχέδιο δράσης της για τη νεολαία για εξωτερικές δράσεις, με σκοπό την προώθηση του ηγετικού ρόλου των νέων, της εκπαίδευσης για την έννοια του πολίτη του κόσμου και των στρατηγικών συμπράξεων με νέους για την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Related

What's hot? 5904662553873306185

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item