Το ΕΚ στηρίζει σχέδια για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ΑΠΕ

Στις τροπολογίες τους επί της πρότασης της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές συντόμευσαν τη μέγιστη περίοδο έγκρισης νέων εγκαταστάσεων από δώδεκα...


Στις τροπολογίες τους επί της πρότασης της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές συντόμευσαν τη μέγιστη περίοδο έγκρισης νέων εγκαταστάσεων από δώδεκα μήνες σε εννέα, στην περίπτωση που βρίσκονται στις λεγόμενες «περιοχές επιτάχυνσης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Οι εν λόγω περιοχές θα επισημαίνονται από κάθε κράτος μέλος ανάλογα με το αν θα είναι σε θέση να εγκατασταθούν εκεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ταχύτερο ρυθμό. Εάν η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας, η άδεια ή η αίτηση θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την αρχή της λεγόμενης «σιωπηρής έγκρισης». 

Πέραν των ανωτέρω, η διαδικασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, και όχι τα δύο χρόνια όπως είχε αρχικά προταθεί. Όσον αφορά την επαναλειτουργία των υφιστάμενων σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν η διαδικασία αδειοδότησης να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Κατά τη θέσπιση των κανόνων για τις καθορισμένες περιοχές επιτάχυνσης ανανεώσιμων πηγών, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να αποφεύγουν ή, εάν δεν είναι δυνατόν, να μειώνουν σημαντικά τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν για τις περιοχές αυτές. Στις εν λόγω περιοχές δεν συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές Natura 2000, φυσικά πάρκα και βιότοποι, καθώς και προσδιορισμένες μεταναστευτικές οδοί για τα πτηνά και τα θαλάσσια θηλαστικά, πλην όμως των τεχνητών και χτισμένων επιφανειών, όπως στέγες, χώροι στάθμευσης ή υποδομές μεταφορών. Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν ακόμη όρους για δημόσια διαβούλευση πριν την επιλογή μιας περιοχής για την δημιουργία ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και πριν τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής στην κατηγορία αυτή. 

Ενίσχυση του εξοπλισμού κτιρίων με ηλιακά πάνελ, αντλίες θερμότητας

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης την υποχρέωση των χωρών της ΕΕ να διασφαλίζουν ότι οι άδειες εγκατάστασης εξοπλισμού ηλιακής ενέργειας στα κτίρια εκδίδονται εντός τριών μηνών. Για μικρότερες εγκαταστάσεις κάτω των 50 kW, αρκεί μια απλή διαδικασία κοινοποίησης. Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν επίσης η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών να εξαιρείται από την απαίτηση διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η διαδικασία αδειοδότησης για αντλίες θερμότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα. 

Προκειμένου να φέρουν άμεσα περισσότερη ενέργεια από τις ΑΠΕ στο δίκτυο, οι ευρωβουλευτές ενσωμάτωσαν επίσης στοιχεία πρόσφατης πρότασης της Επιτροπής που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεπείγοντος, έτσι ώστε οι περισσότερες από τις διατάξεις να τεθούν σε ισχύ ήδη από το 2023. 

«Σήμερα βάλαμε τα θεμέλια για μια μόνιμη επιτάχυνση των διαδικασιών για την έκδοση αδειών, ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ΑΠΕ ταχύτερα και έτσι να ενισχύσουμε την πράσινη μετάβαση. Τα νέα μέτρα που ενσωματώσαμε στη νομοθεσία δίνουν μεγαλύτερα περιθώρια δράσης στα κράτη μέλη και στις αρμόδιες αρχές τους, όπως για παράδειγμα με την πρακτική της σιωπηρής έγκρισης σε περιοχές επιτάχυνσης ΑΠΕ, βάσει της αρχής ότι τα έργα για τις ΑΠΕ αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για το δημόσιο συμφέρον και θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την απλοποίηση της αξιολόγησής τους όσον αφορά συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ», δήλωσε ο εισηγητής Markus Pieper (ΕΛΚ, Γερμανία).

Η έκθεση εγκρίθηκε με 407 ψήφους υπέρ, 34 ψήφους κατά και 181 αποχές ενώ οι ευρωβουλευτές ψήφισαν επίσης την αναπομπή του φακέλου στην επιτροπή προκειμένου να ξεκινήσουν οι συνομιλίες με το Συμβούλιο για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. 

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο νομοθεσίας κατατέθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης REpowerEU, η οποία αποσκοπεί στη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία, συνεχεία του πολέμου της με την Ουκρανία. Θα τροποποιήσει τις οδηγίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, επί των οποίων βρίσκονται σε εξέλιξη ξεχωριστές αναθεωρήσεις στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων «Fit for 55».

Related

What's hot? 4106787352058107031

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item