Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των διασυνοριακών πληρωμών στην ΕΕ

Την 1η Ιανουαρίου τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες διαφάνειας, οι οποίοι θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταπολεμήσουν την απάτη στον τομέ...


Την 1η Ιανουαρίου τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες διαφάνειας, οι οποίοι θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταπολεμήσουν την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. 

Οι νέοι κανόνες θα παρέχουν στις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ πληροφορίες για πληρωμές οι οποίες θα τους επιτρέπουν να εντοπίζουν ευκολότερα την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που είναι ιδιαίτερα επιρρεπές σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί κενά στα φορολογικά έσοδα με τα οποία χρηματοδοτούνται ζωτικές δημόσιες υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, ορισμένοι επιγραμμικοί πωλητές χωρίς φυσική παρουσία σε κράτος μέλος της ΕΕ πωλούν αγαθά και υπηρεσίες σε καταναλωτές της ΕΕ χωρίς να εγγράφονται σε μητρώο ΦΠΑ πουθενά στην ΕΕ ή δηλώνοντας χαμηλότερη από την πραγματική αξία των επιγραμμικών πωλήσεών τους. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη χρειάζονται ενισχυμένα εργαλεία για τον εντοπισμό και τον τερματισμό αυτής της παράνομης συμπεριφοράς. 

Πιο αναλυτικά

Το νέο σύστημα αξιοποιεί τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ), όπως οι τράπεζες, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα ιδρύματα πληρωμών και οι υπηρεσίες ταχυδρομικών επιταγών, που διευκολύνουν συλλογικά πάνω από το 90 % των επιγραμμικών αγορών στην ΕΕ. 

Από την 1η Ιανουαρίου, οι εν λόγω ΠΥΠ πρέπει να παρακολουθούν τους δικαιούχους διασυνοριακών πληρωμών και, από την 1η Απριλίου, να διαβιβάζουν στις διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ πληροφορίες σχετικά με όσους λαμβάνουν περισσότερες από 25 διασυνοριακές πληρωμές ανά τρίμηνο. Οι πληροφορίες αυτές θα συλλέγονται στη συνέχεια σε μια νέα ευρωπαϊκή βάση δεδομένων που θα αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για τις πληρωμές (CESOP), όπου θα αποθηκεύονται, θα συγκεντρώνονται και θα διασταυρώνονται με άλλα δεδομένα.

Στη συνέχεια, όλες οι πληροφορίες στο CESOP θα τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών μέσω του Eurofisc, του δικτύου ειδικών της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2010. Αυτό θα διευκολύνει πολύ τα κράτη μέλη όσον αφορά την ανάλυση δεδομένων και τον εντοπισμό επιγραμμικών πωλητών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις στον τομέα του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που δεν είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ. 

Οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc έχουν επίσης την εξουσία να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα σε εθνικό επίπεδο, όπως η διεκπεραίωση αιτήσεων παροχής πληροφοριών, οι έλεγχοι ή η διαγραφή αριθμών ΦΠΑ από τα μητρώα. Παρόμοιες διατάξεις ισχύουν ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη και σε άλλες χώρες και είχαν απτά αποτελέσματα όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, δήλωσε: "Οι νέοι αυτοί κανόνες θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, η οποία κοστίζει στις κυβερνήσεις της ΕΕ δισεκατομμύρια σε διαφυγόντα έσοδα κάθε χρόνο. Με την αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών, οι ειδικοί σε θέματα καταπολέμησης της απάτης στα κράτη μέλη θα μπορούν να εντοπίζουν και να καταπολεμούν ευκολότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια τη δόλια συμπεριφορά στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου."

Related

What's hot? 3883654414924648899

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item