Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ 2019

Το φετινό θέμα είναι Περισσότερες γυναίκες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία , και το βραβείο θα τιμήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες κ...


Το φετινό θέμα είναι Περισσότερες γυναίκες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία, και το βραβείο θα τιμήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες και έργα που αποσκοπούν στην επίτευξη ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες και στην εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισής τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής. Για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών που απονέμει η ΕΟΚΕ μπορούν να διαγωνιστούν όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούν επίσης να διαγωνιστούν και απλοί ιδιώτες. Για τη διασφάλιση της επιλεξιμότητάς τους, οι πρωτοβουλίες ή τα έργα πρέπει να έχουν ήδη υλοποιηθεί ή να βρίσκονται υπό εξέλιξη. Θα απονεμηθούν συνολικά 50 000 ευρώ σε πέντε, κατ’ ανώτατο όριο, νικητές. Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 και η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Η ΕΟΚΕ ―που δίνει φωνή στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις ΜΚΟ και τις εργοδοτικές ενώσεις της Ευρώπης σε επίπεδο ΕΕ― έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει όσον αφορά τον χρονίζοντα διαχωρισμό και τις συνεχιζόμενες διακρίσεις λόγω φύλου στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας και κοινωνίες. Εξήντα χρόνια αφότου η ΕΕ δεσμεύτηκε, στη Συνθήκη της Ρώμης, έναντι του στόχου της εξάλειψης του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, αυτό εξακολουθεί να κυμαίνεται γύρω στο 16%, ενώ το συνταξιοδοτικό χάσμα αγγίζει το δυσθεώρητο ποσοστό του 38%. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 51% του πληθυσμού της ΕΕ, αλλά μόλις το 67% εξ αυτών εργάζονται. Μόλις το 31% των επιχειρηματιών είναι γυναίκες. Λόγω των καθηκόντων φροντίδας στο σπίτι, οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναλάβουν θέσεις εργασίας μερικής ή επισφαλούς απασχόλησης, με αποτέλεσμα να αμείβονται λιγότερο. Εξακολουθούν δε να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στα πολιτικά και τα οικονομικά όργανα λήψης αποφάσεων, όπως στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων.
Τα στερεότυπα σχετικά με το φύλο έχουν διαποτίσει όλους τους τομείς της ζωής. Τα μέσα ενημέρωσης συχνά διαιωνίζουν ρόλους, στερεότυπα ή συμπεριφορές σχετικά με το φύλο ή προβάλλουν υποτιμητικές εικόνες για τις γυναίκες. Ως απάντηση στην οπισθοδρόμηση που σημειώθηκε τελευταίως όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη και στις ζοφερές εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες θα χρειαστεί πάνω από ένας αιώνας προκειμένου οι γυναίκες να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους άνδρες, η ΕΟΚΕ ζήτησε πρόσφατα την ανάληψη πολιτικής δέσμευσης για την επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρώπη.
Φέτος η ΕΟΚΕ θα απονείμει το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών σε εξαιρετικά έργα και αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες που καλύπτουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα θέματα:

  • καταπολέμηση ή ευαισθητοποίηση σχετικά με τα στερεότυπα ως προς το φύλο, τη διακριτική κοινωνική συμπεριφορά και τις προκαταλήψεις σε όλους τους τομείς της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής
  • ευαισθητοποίηση ως προς τις συνέπειες των στερεοτύπων σχετικά με το φύλο που πηγάζουν από το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης
  • προώθηση της συμμετοχής των γυναικών σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, όπως οι τομείς ΕΤΜΜ (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και ΤΠΕ, και καταπολέμηση του διαχωρισμού με βάση το φύλο στην εκπαίδευση
  • καταπολέμηση του μισθολογικού και του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων
  • προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της ισότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών και της εξισορρόπησης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
  • αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που βιώνουν οι ευάλωτες γυναίκες, όπως οι ανύπαντρες μητέρες, οι γυναίκες με αναπηρία, οι μετανάστριες, οι γυναίκες που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες ή οι εργαζόμενες χαμηλής ειδίκευσης.
Η πλήρης περιγραφή των προϋποθέσεων και το έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας διατίθενται στην ιστοσελίδα: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών, το οποίο διοργανώνεται για ενδέκατη συνεχή χρονιά, θεσμοθετήθηκε από την ΕΟΚΕ με σκοπό την επιβράβευση και την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και επιτευγμάτων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή/και απλών ιδιωτών που συνέβαλαν σημαντικά στην προώθηση των κοινών αξιών που προάγουν την ευρωπαϊκή συνοχή και ολοκλήρωση. Το 2018, το βραβείο επικεντρώθηκε στις ταυτότητες, τις ευρωπαϊκές αξίες και την πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη.
Σας προτρέπουμε να ενθαρρύνετε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της χώρας σας να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών που θα απονεμηθεί από την ΕΟΚΕ το 2019 και να συμβάλετε έτσι στην ευρεία αναγνώριση αξιόλογων έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την:
Μονάδα Τύπου της ΕΟΚΕ – Σερίφη Κατερίνα
+ 32 (0)2 546 91 75
@EESC_PRESS

Related

What's hot? 8819907751840217567

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item