Η ψηφιακή μετάβαση στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας

Η ψηφιακή επανάσταση μεταλλάσσει τον κόσμο όπως τον γνωρίζουμε σήμερα με πρωτοφανή ταχύτητα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον ...


Η ψηφιακή επανάσταση μεταλλάσσει τον κόσμο όπως τον γνωρίζουμε σήμερα με πρωτοφανή ταχύτητα. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διασυνδέονται με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τόσο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσο και οι ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται ένα επαρκές πλαίσιο πολιτικής και κατάλληλες δεξιότητες και υποδομές για την αξιοποίηση της τεράστιας αξίας που δημιουργεί η ψηφιακή οικονομία και την επιτυχή έκβαση της ψηφιακής μετάβασης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ψηφιακής οικονομίας, με την ανάληψη πρωτοβουλιών σε διάφορους τομείς πολιτικής, οι οποίες εκτείνονται από την τόνωση των επενδύσεων έως την αναμόρφωση των νομοθεσιών της ΕΕ και τη λήψη μη νομοθετικών μέτρων για τη βελτίωση του συντονισμού και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Η κοινοβουλευτική περίοδος 2014-2019 σηματοδοτήθηκε από διάφορες πρωτοβουλίες στους τομείς της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας και των δημόσιων υπηρεσιών, των επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες, των ερευνητικών προγραμμάτων, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. 

Οι πολίτες της ΕΕ συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή τους ζωή. Στο πλαίσιο μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2017, τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων δήλωσαν ότι οι εν λόγω τεχνολογίες έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, στην οικονομία, αλλά και στην ίδια τους τη ζωή. Συνεπάγονται, ωστόσο, νέες προκλήσεις. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων έκριναν ότι οι αρχές και οι επιχειρήσεις των κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των εν λόγω τεχνολογιών. 

Κατά τα προσεχή έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τη στήριξη που παρέχει για την ψηφιακή μετάβαση, όπως αποτυπώνεται και στην πρόσφατη πρόταση για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (για την περίοδο 2021-2027), το οποίο θα αποτελέσει και το πρώτο στα χρονικά πρόγραμμα χρηματοδότησης που θα είναι αποκλειστικά και μόνο αφιερωμένο στη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης στην ΕΕ. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι θα χρειαστεί η λήψη περαιτέρω μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, κυρίως για την αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές, την τόνωση της καινοτομίας, την προώθηση ψηφιακών πρωταθλητών και της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, τον περιορισμό του υφιστάμενου ψηφιακού χάσματος, την άρση των εναπομεινάντων φραγμών στην ψηφιακή ενιαία αγορά και τη διασφάλιση επαρκούς νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στους τομείς της προηγμένης υπολογιστικής και δεδομένων, της τεχνητής νοημοσύνης και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. 

Ως συννομοθέτης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου πολιτικής το οποίο θα βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών.

Related

What's hot? 3861510928226710148

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item