Η ΕΕ επικαιροποιεί τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Τέσσερις χώρες ή εδάφη—οι Νήσοι Κάιμαν, το Παλάου, ο Παναμάς και οι Σεϋχέλλες— προστέθηκαν στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορο...


Τέσσερις χώρες ή εδάφη—οι Νήσοι Κάιμαν, το Παλάου, ο Παναμάς και οι Σεϋχέλλες— προστέθηκαν στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας διότι δεν συμμορφώθηκαν με τα απαιτούμενα πρότυπα εντός της προθεσμίας. Οι χώρες αυτές προστίθενται στις οκτώ περιοχές δικαιοδοσίας —Αμερικανική Σαμόα, Φίτζι, Γκουάμ, Σαμόα, Ομάν, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Βανουάτου και Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι— οι οποίες βρίσκονταν ήδη στον κατάλογο και εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται. Αντιθέτως, τουλάχιστον το ήμισυ των χωρών που είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο του 2019 διαγράφηκαν εντελώς, καθώς τηρούν πλέον όλα τα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης. 

Μετά την επικαιροποίηση, ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, Επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε: «Ο ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας συμβάλλει στην επίτευξη πραγματικής βελτίωσης όσον αφορά την παγκόσμια φορολογική διαφάνεια. Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί τα φορολογικά συστήματα 95 χωρών, τα περισσότερα εκ των οποίων συμμορφώνονται πλέον με τα δικά μας πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης. Η διαδικασία αυτή έχει οδηγήσει στην εξάλειψη περισσότερων από 120 επιζήμιων φορολογικών καθεστώτων σε όλο τον κόσμο, ενώ δεκάδες χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν πρότυπα φορολογικής διαφάνειας. Οι πολίτες μας αναμένουν από τους πλουσιότερους ιδιώτες και τις πλουσιότερες εταιρείες να καταβάλλουν τον φόρο που τους αναλογεί και κάθε περιοχή δικαιοδοσίας που τους επιτρέπει να τον αποφεύγουν πρέπει να υφίσταται τις συνέπειες. Οι σημερινές αποφάσεις δείχνουν ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να επιτύχει τον στόχο αυτό.» 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου οι περιοχές δικαιοδοσίας αξιολογούνται σύμφωνα με τρία βασικά κριτήρια – φορολογική διαφάνεια, δίκαιη φορολόγηση και πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Οι περιοχές δικαιοδοσίας που δεν τηρούν οποιοδήποτε από τα κριτήρια αυτά καλούνται να δεσμευτούν ότι θα καλύψουν τις σχετικές ελλείψεις εντός ορισμένης προθεσμίας. 

Επόμενα βήματα 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν τον διάλογο με τις περιοχές δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και στο παράρτημα ΙΙ (περιοχές δικαιοδοσίας με εκκρεμείς δεσμεύσεις) πριν από την επόμενη επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου τον Οκτώβριο του 2020. Μια άλλη προτεραιότητα είναι η παρακολούθηση των χωρών που έχουν διαγραφεί από τον κατάλογο ώστε να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζουν έμπρακτα χρηστή φορολογική διακυβέρνηση. Ο ενωσιακός κατάλογος αποτελεί δυναμική διαδικασία, η οποία θα συνεχίσει να εξελίσσεται κατά τα επόμενα έτη ώστε να συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις. 

Ο ενωσιακός διάλογος και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο διάλογος και η προσέγγιση αποτελούν βασικό στοιχείο της διαδικασίας κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου. Η Επιτροπή παρέχει σημαντική στήριξη σε τρίτες χώρες για την ενίσχυση της καταπολέμησης των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών, καθώς και τεχνική βοήθεια στα κράτη στα οποία είναι απαραίτητη. Η στήριξη αυτή είναι ιδιαιτέρως επωφελής για τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες πλήττονται δυσανάλογα από τις παγκόσμιες καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές και τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου συμβάλλει στην επίτευξη βασικών στόχων στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Από τις 40 περιοχές δικαιοδοσίας που αξιολογήθηκαν μετά την τελευταία σημαντική επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου τον Μάρτιο του 2019, περίπου δώδεκα πληρούσαν τις απαιτήσεις και διαγράφηκαν πλήρως. Το γεγονός αυτό δείχνει τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να αποφέρει η διαδικασία κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου. 

Όσον αφορά τις συνέπειες, οι περιοχές δικαιοδοσίας που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, εκτός από τη ζημία που υφίστανται στη φήμη τους λόγω της εγγραφής τους, υπόκεινται σε αμυντικά μέτρα τόσο από μέρους της ΕΕ όσο και από μέρους των κρατών μελών. Σε επίπεδο ΕΕ τα μέτρα αφορούν την κατανομή των ενωσιακών πόρων. Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εφαρμόζουν αντίμετρα σύμφωνα με συντονισμένη προσέγγιση που έχουν συμφωνήσει. 

Related

What's hot? 5743334715950062236

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item