Mεγαλύτερη στήριξη στις περιφέρειες για την ενεργειακή μετάβαση ζητά το ΕΚ

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για το ΤΔΜ με 417 ψήφου...


Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για το ΤΔΜ με 417 ψήφους υπέρ, 141 κατά και 138 αποχές. 

Το Κοινοβούλιο επέμεινε στη θέση του για ουσιαστική αύξηση των πόρων του ΤΔΜ που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 (25 δισ. ευρώ σε τιμές 2018, σε σύγκριση με τα 11 δισ. ευρώ που πρότεινε η Επιτροπή και τη μείωση στα 7,5 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο). Το ποσό αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί με 32 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, όπως προτείνεται στο πλαίσιο του Μέσου Ανάκαμψης της ΕΕ. 

Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές επιβεβαίωσαν τις βασικές αρχές που περιλαμβάνονται στο σχέδιο συστάσεων της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης: 

• Στήριξη στους πολίτες, την οικονομία και το περιβάλλον
• Δημιουργία ενός Μηχανισμού Οικολογικής Επιβράβευσης, που θα επιτρέπει τη διάθεση του 18% των συνολικών πόρων του ταμείου στα κράτη μέλη που μειώνουν ταχύτερα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
• Από το συνολικό ποσό, 1% θα διατεθεί στα νησιά και 1% στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
• Ποσοστό συγχρηματοδότησης έως και 85% του κόστους για επιλέξιμα έργα σε ολόκληρη την ΕΕ 
• Δυνατότητα προαιρετικής μεταφοράς πόρων από άλλα ταμεία συνοχής 
• Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο βιώσιμος τουρισμός, οι κοινωνικές υποδομές, τα πανεπιστήμια και τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα, οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, η τηλεθέρμανση χαμηλών εκπομπών, η έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα, η ψηφιακή καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής γεωργίας ακριβείας, τα έργα για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, καθώς και ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και η ενίσχυση των κοινοτικών δεσμών 
• Ειδική εξαίρεση για επενδύσεις σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το φυσικό αέριο, για περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εξόρυξη και την καύση άνθρακα, λιγνίτη, πετρελαιούχου σχιστόλιθου ή τύρφης, εφόσον χαρακτηρίζονται ως «περιβαλλοντικά βιώσιμες» σύμφωνα με τον κανονισμό περί ταξινόμησης και πληρούν έξι πρόσθετες σωρευτικές προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι μόλις 50% του ποσού που προορίζεται για κάθε χώρα θα είναι διαθέσιμο σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί δεσμευτικός εθνικός στόχος για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το αργότερο μέχρι το 2050 και μέχρι να αναληφθεί τέτοιου είδους δέσμευση από το κράτος μέλος. 

Δηλώσεις 

Σε δήλωσή του ο εισηγητής Μανώλης Κεφαλογιάννης (ΕΛΚ, Ελλάδα) ανέφερε: «Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η ΕΕ στοχεύει στον κοινωνικοοικονομικό μετασχηματισμό των περιφερειών που εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα και τις βιομηχανίες υψηλής έντασης άνθρακα. Στις 6 Ιουλίου, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ενέκρινε στο σύνολό του το σχέδιο έκθεσης για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Το ταμείο θα αποτελέσει βασική συνιστώσα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα. Ταυτόχρονα, το ΤΔΜ θα διασυνδεθεί οργανικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2012-2027 καθώς και το νέο Μέσο Ανάκαμψης (Next Generation EU)»

Επόμενα βήματα 

Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό και θα αφορούν όλα τα επιμέρους ζητήματα, με εξαίρεση τη χρηματοδότηση. Αυτή θα αποφασιστεί σε παράλληλες διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ). 

Related

What's hot? 7724625044516741427

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item