Δημιουργική Ευρώπη: Πάνω από 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη του πολιτισμού

Η Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα νέες δράσεις για τη στήριξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα εντός και εκτός Ευρώπης, μετά την έγκρ...Η Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα νέες δράσεις για τη στήριξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα εντός και εκτός Ευρώπης, μετά την έγκριση του προγράμματος εργασίας για το πρώτο έτος του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027». 

Το 2021 το πρόγραμμα θα διαθέσει έναν άνευ προηγουμένου προϋπολογισμό ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει επαγγελματίες και καλλιτέχνες από όλους τους πολιτιστικούς τομείς να αναπτύξουν διακλαδική και διασυνοριακή συνεργασία, ώστε να βρουν περισσότερες ευκαιρίες και να προσεγγίσουν νέο κοινό. Η σημερινή έγκριση του προγράμματος εργασίας θέτει τα θεμέλια για τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος. Οι προσκλήσεις αυτές θα είναι ανοικτές σε όλους τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, ύψους 2,4 δισ. ευρώ για διάστημα επτά ετών, αυξήθηκε κατά 63 % σε σύγκριση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Στόχος του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» είναι επίσης να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των πολιτιστικών τομέων, στηρίζοντας παράλληλα τις προσπάθειές τους να γίνουν πιο πράσινοι, πιο ψηφιακοί και πιο συμπεριληπτικοί. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανάκαμψης του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19. 

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε τα εξής: «Πάνω από 8 εκατομμύρια άτομα σε όλη την ΕΕ εργάζονται σε μια πολιτιστική δραστηριότητα. Ο πολιτισμός δεν γνωρίζει σύνορα, ούτε εθνικότητες. Η τέχνη αποτελεί παράθυρο στον κόσμο και βοηθά όλους μας να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ μας. Σε μια εποχή που τα μουσεία, οι κινηματογράφοι, οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς, τα θέατρα, όλα αρχίζουν να ξανανοίγουν, θα ήθελα να επαναλάβω την υποστήριξη της Επιτροπής στον πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα. Το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη”, με αυξημένο προϋπολογισμό, θα προσπαθήσει να ενισχύσει την ανάκαμψη αυτών των τομέων, προωθώντας παράλληλα την τεράστια ποικιλομορφία και δημιουργικότητα που μας προσφέρουν.» 

Με τη σειρά του, ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, δήλωσε τα εξής: «Η καλλιτεχνική και η δημιουργική έκφραση βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας όσο και της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Το αναζωογονημένο πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” θα δώσει ώθηση σε ευρωπαϊκές ιστορίες που βρίσκουν απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο και θα φροντίσει τους Ευρωπαίους δημιουργούς, παραγωγούς, διανομείς και εκθέτες, οι οποίοι έχουν πληγεί τόσο πολύ από την πανδημία. Το MEDIA, στηρίζοντας τη συνεργασία σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα αξίας και πέρα από τα γλωσσικά σύνορα, καθώς και τα νέα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, θα ενισχύσει ένα δυναμικό και πολιτισμικά ποικιλόμορφο οπτικοακουστικό οικοσύστημα. Για πρώτη φορά, και σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών για την πολυφωνία των μέσων, το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” θα προωθήσει επίσης έναν υγιή και βιώσιμο τομέα ειδησεογραφικών μέσων σε ολόκληρη την Ένωση.»

Για το 2021 το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θέτει κοινούς στόχους για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διακρατική δημιουργία, στην παγκόσμια κυκλοφορία και προώθηση των ευρωπαϊκών έργων, στην καινοτομία σε όλους τους τομείς και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω υψηλότερων ποσοστών συγχρηματοδότησης από την ΕΕ. Όλες οι χρηματοδοτούμενες δράσεις και έργα θα πρέπει να σέβονται την ισότητα των φύλων και τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της ΕΕ κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», το υποπρόγραμμα MEDIA στηρίζει την ανάπτυξη και τη διανομή ταινιών και οπτικοακουστικών έργων με διεθνή απήχηση, εντός και εκτός Ευρώπης. Συμβάλλει στην καλλιέργεια ταλέντων και διαχειρίζεται στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση του γραμματισμού στα μέσα, της πολυφωνίας και της ελευθερίας. Το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να προωθεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία.

Οι δράσεις που καλύπτονται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» περιλαμβάνουν: 

- ένα πρόγραμμα για τη στήριξη της μετάφρασης λογοτεχνικών έργων και την ανάπτυξη συμπράξεων στον τομέα των εκδόσεων

- ενωσιακά βραβεία στους τομείς της λογοτεχνίας, της μουσικής, της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και πρωτοβουλίες για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης και το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

- ενίσχυση της προσβασιμότητας και της προβολής των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων μεταξύ πλατφορμών και σε διασυνοριακό επίπεδο

- το Εργαστήριο Δημιουργικής Καινοτομίας — το οποίο ενθαρρύνει καινοτόμες προσεγγίσεις για τη δημιουργία, τη διανομή και την προώθηση περιεχομένου μεταξύ διάφορων τομέων

- προώθηση του γραμματισμού στα μέσα, της πολυφωνίας και της ελευθερίας ως ευρωπαϊκών αξιών. 

Στο 4,2% του ΑΕΠ της ΕΕ 

Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας αποτελούσαν ανέκαθεν μια πλούσια πτυχή της ευρωπαϊκής ζωής, συμβάλλοντας όχι μόνο στην κοινωνική συνοχή και στην πολυμορφία της Ευρώπης, αλλά και στην οικονομία της — καθώς αντιπροσωπεύουν το 4,2 % του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ και το 3,7 % του εργατικού δυναμικού της.

Το 2014 η στήριξη της ΕΕ στον πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα ενοποιήθηκε σ' ένα αυτόνομο πρόγραμμα χρηματοδότησης, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». Έκτοτε, το πρόγραμμα αποτελείται από τρία σκέλη: το σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, που καλύπτει όλους τους τομείς του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα εκτός από τον οπτικοακουστικό τομέα και τον τομέα των μέσων ενημέρωσης· το σκέλος MEDIA, που παρέχει στήριξη στον οπτικοακουστικό και τον κινηματογραφικό τομέα· και το ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος, που παρέχει ευκαιρίες διατομεακής συνεργασίας. 

Την περίοδο 2014-2020, περίπου 41 χώρες συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο παρείχε περισσότερες από 13.000 επιχορηγήσεις, καθεμία από τις οποίες ωφέλησε διάφορους οργανισμούς. Συγχρηματοδότησε 647 έργα πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ 3.760 οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη, την κατάρτιση περισσότερων από 16.000 επαγγελματιών, την ανάπτυξη και/ή διανομή περισσότερων από 5.000 ταινιών, τις δραστηριότητες 1.144 κινηματογράφων και τη μετάφραση 3.500 βιβλίων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Related

What's hot? 5339902725922496453

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item