Η Επιτροπή εγκρίνει το ελληνικό καθεστώτος ενισχύσεων για την πρώτη κατοικία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών που πλήτ...


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών που πλήττονται από την έξαρση του κορωνοϊού συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. 

Σκοπός του υφιστάμενου καθεστώτος, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Νοεμβρίου 2020 (SA.58555), είναι να βοηθήσει τα νοικοκυριά που, μετά την έξαρση του κορωνοϊού, κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους, να αποπληρώσουν τα ενυπόθηκα δάνειά τους.

Η Ελλάδα κοινοποίησε τις εξής τροποποιήσεις του υφιστάμενου καθεστώτος: 

- τρίμηνη παράταση της περιόδου δανειακής στήριξης από τους εννέα στους δώδεκα μήνες και 

- μείωση του μέγιστου ποσού ενίσχυσης ανά δικαιούχο (από 33 % ως 40 % χαμηλότερα σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο επιχορηγήσεων που δόθηκαν βάσει του υφιστάμενου καθεστώτος). Τα υπόλοιπα στοιχεία του καθεστώτος παραμένουν αμετάβλητα. 

Όσον αφορά το υφιστάμενο καθεστώς ενισχύσεων, η Επιτροπή έκρινε ότι η επιχορήγηση των ιδιοκτητών κατοικιών βάσει του τροποποιημένου καθεστώτος θα παράσχει έμμεσο πλεονέκτημα στις τράπεζες που χορήγησαν τα δάνεια. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, σε περίπτωση που λάβουν την επιδότηση ιδιοκτήτες κατοικιών με εξυπηρετούμενα δάνεια, το έμμεσο πλεονέκτημα είναι συμβατό κατ’ αναλογία με την ενότητα 3.1 του προσωρινού πλαισίου [βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)] που επιτρέπει επιχορηγήσεις ύψους έως 1,8 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο. Οι επιχορηγήσεις υπόκεινται σε ορισμένες διασφαλίσεις, όπως ότι οι τράπεζες δεν αποκομίζουν αδικαιολόγητο έμμεσο πλεονέκτημα. Σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ιδιοκτητών κατοικιών, η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση βάσει των άρθρων 107 παράγραφος 2 στοιχείο α) και 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της ενίσχυσης. Η αξιολόγηση της Επιτροπής κατέδειξε επίσης ότι η έμμεση ενίσχυση δεν θα δημιουργούσε αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, διότι περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί ο στόχος, ήτοι να αποφευχθεί η απώλεια της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών. 

Επιπλέον, το τροποποιημένο καθεστώς δεν εισάγει διακρίσεις μεταξύ των τραπεζών, διότι στηρίζει ιδιοκτήτες κατοικιών με δάνεια σε οποιαδήποτε τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Related

What's hot? 722168379755719745

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ HERBERT DORFMANN

ΑΡΘΡΟ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ HERBERT DORFMANN
"Ο πρωτογενής τομέας είναι η λύση, όχι το πρόβλημα"

FACEBOOK

TWITTER

item