Στήριξη ύψους 29 δισ. ευρώ από την ΕΕ στις ΜμΕ το 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια συνοπτική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή χρηματοοικονομικών μέσων το 2020, σύμφωνα με την οποία, ...


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια συνοπτική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή χρηματοοικονομικών μέσων το 2020, σύμφωνα με την οποία, τα μέσα έχουν στηρίξει τις ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και άλλους αποδέκτες για 29 δισ. ευρώ συνολικά το 2020. Από αυτά, τα 21,6 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 7 δισ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης) αντλούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για άμεση βοήθεια σε 478.000 ΜΜΕ, από τις οποίες οι 375.000 είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε τα εξής: «Με τα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να επιτευχθούν επενδύσεις στην πολιτική συνοχής με ευέλικτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο και να κινητοποιηθούν πρόσθετες επενδύσεις. Κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού, τα χρηματοοικονομικά μέσα συνέβαλαν στην ταχεία στήριξη των μικρών επιχειρήσεων ώστε αυτές να επιβιώσουν και να διατηρήσουν τους εργαζομένους τους. Για την περίοδο 2021-2027 ενθαρρύνω τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να κάνουν αυξημένη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων και των οφελών τους.» 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα συνέβαλαν σημαντικά στον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως μετοχικοί και χρεωστικοί τίτλοι, εγγυήσεις δανείων και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και οι μηχανισμοί επιμερισμού του κινδύνου, αποδείχθηκαν αποδοτικός τρόπος χρήσης των πόρων της πολιτικής συνοχής, ακόμη περισσότερο σε περιόδους κρίσης. Η πανδημία του κορονοϊού έπληξε ιδιαίτερα τις ΜμΕ και πολλοί εργαζόμενοι διέτρεχαν τον κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους στις επιχειρήσεις που αγωνίζονταν να επιβιώσουν. Τα χρηματοοικονομικά μέσα ήταν ζωτικής σημασίας για την παροχή στήριξης στις ΜμΕ που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη, γεγονός που συνέβαλε στον μετριασμό των αρνητικών οικονομικών συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού για τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ. Ειδικότερα, τα χρηματοοικονομικά μέσα παρείχαν, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, βοήθεια υπό μορφή χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως δάνεια, εγγυήσεις και μετοχικοί τίτλοι. Σε σύγκριση με το 2019, ενισχύθηκαν με χρηματοοικονομικά μέσα 365.000 επιπλέον ΜΜΕ, δηλαδή περίπου επιπλέον 1.000 ΜμΕ ημερησίως και ο συνολικός αριθμός όσων που επωφελήθηκαν έφτασε τις 478.000 το 2020.

Πρόσθετη ευελιξία χάρη στην ΕΕ

Τα χρηματοοικονομικά μέσα έχουν αποδειχθεί πλεονέκτημα, ιδίως χάρη στην πρόσθετη ευελιξία που παρείχαν η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII) και η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού+ (CRII+), δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μπόρεσαν να διαθέσουν πόρους για τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των αποδεκτών. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των χρηματοοικονομικών μέσων είναι ότι λειτουργούν ως μόχλευση, καθώς μπορούν να προσελκύσουν πρόσθετες επενδύσεις από ιδιώτες ή δημόσιους επενδυτές. Τέλος, τα χρηματοοικονομικά μέσα είναι ένας οικονομικά συμφέρων μηχανισμός για την επίτευξη αποτελεσμάτων με πολύ χαμηλό κόστος και αμοιβές διαχείρισης. 

Related

What's hot? 7738907683447900904

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item