Η Κομισιόν προτείνει την παράταση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ κατά ένα έτος

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την παράταση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ κατά ένα έτος, έως τις 30 Ιουνίου 2023.  Άλλωστε...


Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την παράταση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ κατά ένα έτος, έως τις 30 Ιουνίου 2023. 

Άλλωστε, ο ιός της νόσου COVID-19 εξακολουθεί να είναι διαδεδομένος στην Ευρώπη και, σε αυτό το στάδιο, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος μιας ενδεχόμενης αύξησης των μολύνσεων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 ή τυχόν εμφάνισης νέων παραλλαγών. Η παράταση του κανονισμού θα διασφαλίσει ότι οι ταξιδιώτες θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ, όπου τα κράτη μέλη διατηρούν κάποια μέτρα για τη δημόσια υγεία. Η Επιτροπή εγκρίνει σήμερα την πρόταση για να διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να ολοκληρώσουν τη νομοθετική διαδικασία εγκαίρως πριν από τη λήξη του ισχύοντος κανονισμού.

Εκτός από την παράταση του κανονισμού για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ έως τον Ιούνιο του 2023, η Επιτροπή προτείνει επίσης ορισμένες περιορισμένες τροποποιήσεις του κανονισμού: 

- Να συμπεριληφθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις αντιγόνων υψηλής ποιότητας στους τύπους διαγνωστικών εξετάσεων για τους οποίους μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό. Στόχος είναι να διευρυνθεί το φάσμα διαγνωστικών εξετάσεων σε μια περίοδο υψηλής ζήτησης διαγνωστικών εξετάσεων για τη νόσο COVID-19. 

- Να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού περιέχουν τον ορθό συνολικό αριθμό δόσεων που έχουν χορηγηθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, και όχι μόνο στο κράτος μέλος που εκδίδει το πιστοποιητικό. Σκοπός είναι να αντιμετωπιστούν οι πρακτικές ανησυχίες που εξέφρασαν οι πολίτες σχετικά με τα πιστοποιητικά που αναφέρουν εσφαλμένο αριθμό δόσεων όταν οι πολίτες λαμβάνουν δόσεις εμβολίου σε διαφορετικά κράτη μέλη. 

- Να προβλεφθεί η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών για άτομα που συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές για εμβόλια κατά της νόσου COVID-19. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ που εκδίδεται για όσους συμμετέχουν στις δοκιμές μπορεί στη συνέχεια να γίνει δεκτό από άλλα κράτη μέλη. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη της συνεχούς ανάπτυξης και μελέτης εμβολίων κατά της νόσου COVID-19. 

Η εγχώρια χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών COVID της ΕΕ παραμένει ζήτημα για το οποίο αποφασίζουν τα κράτη μέλη. Η ενωσιακή νομοθεσία για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ δεν προβλέπει ούτε απαγορεύει την εγχώρια χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ (όπως για την πρόσβαση σε εκδηλώσεις ή εστιατόρια). Ταυτόχρονα όμως, όταν ένα κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα πιστοποιητικών COVID-19 για εγχώριους σκοπούς, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά COVID της ΕΕ γίνονται πλήρως δεκτά για τους σκοπούς αυτούς. Πέραν αυτού, η Επιτροπή προτρέπει επίσης τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τις εγχώριες περιόδους ισχύος τους με την περίοδο ισχύος που ορίζεται σε επίπεδο ΕΕ για ταξιδιωτικούς σκοπούς. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η παράταση θα εγκριθεί πριν από τις 30 Ιουνίου 2022, την τρέχουσα καταληκτική ημερομηνία του κανονισμού για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν γρήγορα την πρόταση. Έως τις 31 Μαρτίου 2022 η Επιτροπή θα έχει δημοσιεύσει επίσης δεύτερη έκθεση σχετικά με τον κανονισμό για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, όπως προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό. Η πρώτη έκθεση δημοσιεύτηκε στις 18 Οκτωβρίου 2021. Όπως επισημαίνεται στην πρώτη έκθεση, η Επιτροπή υποβάλλει τη σημερινή πρόταση πριν από τη δεύτερη έκθεση για να διασφαλίσει ότι η αναγκαία νομοθετική διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί πριν από την τρέχουσα καταληκτική ημερομηνία του κανονισμού.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς δήλωσε σχετικά: «Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, αλλά μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από ένα πιστοποιητικό που λειτουργεί και γίνεται δεκτό οπουδήποτε κι αν πηγαίνουν. Χωρίς την παράταση αυτή διακινδυνεύουμε να έχουμε πολλά διαφορετικά εθνικά συστήματα με όλη τη σύγχυση και τα εμπόδια που αυτό συνεπάγεται. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και ελεύθερης μετακίνησης. Ανυπομονώ να έρθει η μέρα που δεν θα είναι πια αναγκαίο, μέχρι τότε όμως θα μας δώσει τη δυνατότητα να κινούμαστε με ασφάλεια στην Ευρώπη.»

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου, πρόσθεσε τα εξής: «Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ έχει διευκολύνει την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία και τα ταξίδια σε καιρούς μεγάλης αβεβαιότητας. Οι πολίτες μας το έχουν ενστερνιστεί και έχει διευκολύνει τη ζωή τους. Το σημαντικό αυτό εργαλείο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των κινδύνων και τη στήριξη των μέτρων για τη δημόσια υγεία που εφαρμόζονται για την προστασία των πολιτών στη διάρκεια της πανδημίας. Σήμερα προτείνουμε να επικαιροποιηθούν οι δυνατότητες χρήσης του πιστοποιητικού για ταξίδια σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να προσφέρουμε μια ασφάλεια στους πολίτες μας για όσο διάστημα υφίστανται οι ανάγκες για τη δημόσια υγεία. Επίσης, προτείνουμε να επικαιροποιήσουμε το πιστοποιητικό μας ώστε να απηχεί τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και επιδημιολογικές μεταβολές και την ανάγκη να επιταχυνθούν οι εκστρατείες προώθησης της αναμνηστικής δόσης και να υποστηριχτεί η ζωτικής σημασίας κλινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναγνωρίζοντας την προσφορά των πολιτών που συμμετέχουν σ' αυτήν.» 

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, τόνισε: «Με περισσότερα από 1,2 δισ. πιστοποιητικά και με 60 συνδεδεμένες χώρες, το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ έχει καταστεί παγκόσμιο πρότυπο. Μέσω της ψηφιακής υποδομής της πύλης της ΕΕ, συνεχίζουμε τις προσπάθειες ώστε τα πιστοποιητικά COVID να γίνονται δεκτά σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς εξελίσσεται η πανδημία. Αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης της ελεύθερης κυκλοφορίας και των ταξιδιών ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας»

Related

What's hot? 5823255493308293672

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item