Προσαρμογή των επενδύσεων για μεγαλύτερη κινητοποίηση πόρων, ζητεί η ΕΟΚΕ

Η ανάγκη για νέα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου η κοινωνική οικονομία να συνεχίσει να αναπτύσσεται πέρα από τα κίνητρα που παρέχουν τα δ...


Η ανάγκη για νέα χρηματοοικονομικά μέσα προκειμένου η κοινωνική οικονομία να συνεχίσει να αναπτύσσεται πέρα από τα κίνητρα που παρέχουν τα δημόσια προγράμματα, επισημαίνεται σε νέα γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, στην οποία ζητείται επίσης η παροχή κατάρτισης σε χρηματοοικονομικά θέματα για την προώθηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης. 

Η κοινωνική οικονομία μπορεί να προσελκύσει βιώσιμες επενδύσεις μόνον εφόσον υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα που διασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ του κοινωνικού αντικτύπου, με αποδεκτές αποδόσεις για τους επενδυτές, και θεμιτού επιπέδου κινδύνου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, υποστηρίζει η ΕΟΚΕ σε γνωμοδότησή της που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο. 

Ο εισηγητής Giuseppe Guerini δήλωσε: «Υπάρχει πραγματική ανάγκη να διευκολυνθεί η σύνδεση του κόσμου των ιδιωτικών επενδύσεων με τον κόσμο της κοινωνικής οικονομίας. Πιστεύουμε ότι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι χρηματοπιστωτικοί φορείς αντιμετωπίζουν τις οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας ως υψηλού κινδύνου απλώς και μόνο επειδή υιοθετούν εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για άλλα είδη επιχειρήσεων»

Σύμφωνα με την ΕΟΚΕ, οι επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

• σαφή στοχοθεσία της δημιουργίας κοινωνικών αποτελεσμάτων· 
• στήριξη των επιχειρήσεων που ορίζονται σαφώς ως επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας· 
• καθορισμός επιπέδων προσδοκίας που συνδέονται με δίκαιες, βιώσιμες και διαφανείς οικονομικές αποδόσεις, ακόμη και όταν ενδέχεται να είναι χαμηλότερες από τις αποδόσεις της αγοράς· 
• δυνατότητα επανεπένδυσης μέρους των περιουσιακών στοιχείων για την τροφοδότηση άλλων επενδύσεων που επιδιώκουν κοινωνικούς σκοπούς· 
• επίτευξη μετρήσιμου αντίκτυπου· 
• συνέπεια με τις καταστατικές αρχές και αξίες της επιχείρησης για την οποία προορίζονται οι επενδύσεις.

Η ορθή αμοιβαία γνώση είναι ζωτικής σημασίας για να γεφυρωθεί το επενδυτικό χάσμα. Μάλιστα, «οι χρηματοπιστωτικοί φορείς πρέπει να στηριχθούν καλύτερα προκειμένου να κατανοήσουν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων και να τις βοηθήσουν να κατανοήσουν, με τη σειρά τους, τους χρηματοοικονομικούς κύκλους και τα χρηματοοικονομικά μέσα», σημειώνει η συνεισηγήτρια Marie Pierre le Breton.

Η διάδοση βέλτιστων πρακτικών, όπως το «Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για τις επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο» που δημιουργήθηκε στη Φινλανδία, ή τα επενδυτικά μοντέλα «αμοιβής ανάλογα με την απόδοση» (pay-by-result), που εφαρμόζονται στη Γαλλία, μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ωστόσο, πρέπει να καθοριστούν πανενωσιακοί δείκτες για την αξιολόγηση του αντικτύπου. Οι δείκτες αυτοί θα μπορούσαν να είναι είτε αντικειμενικοί, όπως οι δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, είτε υποκειμενικοί, όπως η ευημερία της κοινότητας.

Related

What's hot? 6233401756658241819

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item