Judith Vorbach: Μια κοινωνική ταξινομία για τις βιώσιμες επενδύσεις

ΓΡΑΦΕΙ Η JUDITH VORBACH  Στόχος της ταξινομίας της ΕΕ είναι να διοχετεύει τις επενδύσεις προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας παρέχοντας ένα...


ΓΡΑΦΕΙ Η JUDITH VORBACH 

Στόχος της ταξινομίας της ΕΕ είναι να διοχετεύει τις επενδύσεις προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας παρέχοντας ένα διαφανές σύστημα ταξινόμησης για τους επενδυτές και τις εταιρείες. Επί του παρόντος, ο κανονισμός της ΕΕ για την ταξινομία και οι εκτελεστικές του πράξεις επικεντρώνονται σε κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και συμπληρώνονται από ελάχιστες κοινωνικές διασφαλίσεις. Παρότι η ΕΟΚΕ επικροτεί τους οικολογικούς στόχους, ζητεί μια προσέγγιση για την ολιστική βιωσιμότητα, ούτως ώστε η ταξινομία να καλύπτει τόσο την περιβαλλοντική όσο και την κοινωνική βιωσιμότητα. 

Οι ελάχιστες κοινωνικές διασφαλίσεις είναι χρήσιμες, αλλά δεν αρκούν για τη διασφάλιση της κοινωνικής βιωσιμότητας όσον αφορά εργαζομένους, καταναλωτές και κοινότητες. Η σχεδιαζόμενη κοινωνική ταξινομία θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία εάν αποτελέσει μέρος μιας συνολικής πολιτικής προσανατολισμένης στην κοινωνική βιωσιμότητα, κάτι που συνεπάγεται επίσης τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πρόνοιας από δημόσιες δαπάνες, και στη σημασία των δημόσιων επενδύσεων. 

Η ΕΟΚΕ ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει την εκκρεμούσα έκθεση με τις απαιτούμενες διατάξεις για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ταξινομίας ώστε να καλύπτονται και «άλλοι στόχοι βιωσιμότητας, όπως οι κοινωνικοί στόχοι», όπως απαιτείται στον κανονισμό για την ταξινομία. 

Η ΕΟΚΕ επισημαίνει τις διεξοδικές προπαρασκευαστικές εργασίες που διεξάγει η πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και συνιστά την τήρηση των στόχων που προτείνει, οι οποίοι είναι η αξιοπρεπής εργασία, οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και οι χωρίς αποκλεισμούς κοινότητες και οι οποίοι αντικατοπτρίζονται σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Επιπλέον, η επικείμενη οδηγία σχετικά με την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας θα αποτελούσε συμπλήρωμα μιας κοινωνικής ταξινομίας βάσει της οποίας οι δραστηριότητες θα μπορούν να εξετάζονται και να αξιολογούνται. Η ΕΟΚΕ προτείνει να γίνει η αρχή με απλά κριτήρια και με την πρόβλεψη εύκολων και διαφανών διαδικασιών. Η στενή ενοποίηση των κοινωνικών και οικολογικών ταξινομιών θα πρέπει να είναι ένας από τους στόχους, αλλά ως πρώτο βήμα πιθανόν να είναι χρήσιμη η θέσπιση ελάχιστων κοινών διασφαλίσεων. 

Η αυξανόμενη ζήτηση για επενδύσεις κοινωνικού χαρακτήρα θα πρέπει να υποστηρίζεται από την παροχή αξιόπιστης ταξινομίας η οποία βοηθά στη μεγαλύτερη προβολή των επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην κοινωνική βιωσιμότητα. Μια καλά σχεδιασμένη κοινωνική ταξινομία θα συνέβαλλε σημαντικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ψευδεπίγραφης κοινωνικής ταυτότητας (social washing), δηλαδή των παραπλανητικών ισχυρισμών ενός οργανισμού σχετικά με το κατά πόσον τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχει συμμορφώνονται με την κοινωνική του ευθύνη. Η ταξινομία αυτή θα πρέπει να αποτελέσει χρυσό κανόνα που θα αντανακλά ένα υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας από αυτό που προβλέπεται στη νομοθεσία. Ειδικότερα, θα πρέπει να αναφέρεται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), όπως στον ΣΒΑ 8 για την αξιοπρεπή εργασία. 

Οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στον σχεδιασμό της ταξινομίας και θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών. Όπως και με την πράσινη ταξινομία, ο ορισμός σχετικά με τι πρέπει να περιληφθεί στην κοινωνική ταξινομία θα είναι αμφιλεγόμενος. Αυτός ακριβώς όμως είναι ο λόγος για τον οποίο η διαδικασία ορισμού θα πρέπει να υπόκειται σε δημοκρατικό διάλογο και λήψη αποφάσεων. Η επιτυχία της ταξινομίας συνδέεται με την αξιοπιστία της, και οι ενέργειες που περιλαμβάνει πρέπει να ανταποκρίνονται σε έναν ευρέως αποδεκτό ορισμό της βιωσιμότητας.

* Η Judith Vorbach είναι οικονομολόγος, ειδικευμένη στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική

Related

What's hot? 6717720107190898676

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ HERBERT DORFMANN

ΑΡΘΡΟ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ HERBERT DORFMANN
"Ο πρωτογενής τομέας είναι η λύση, όχι το πρόβλημα"

FACEBOOK

TWITTER

item