Υπό συζήτηση η νέα δέσμη κριτηρίων ταξινομίας της ΕΕ

Ως τις 3 Μαΐου 2023 θα είναι δυνατή η υποβολή παρατηρήσεων στο πλαίσιο διαβούλευσης διάρκειας 4 εβδομάδων, την οποία ξεκίνησε η Επιτροπή, σχ...


Ως τις 3 Μαΐου 2023 θα είναι δυνατή η υποβολή παρατηρήσεων στο πλαίσιο διαβούλευσης διάρκειας 4 εβδομάδων, την οποία ξεκίνησε η Επιτροπή, σχετικά με μια νέα δέσμη κριτηρίων ταξινομίας της ΕΕ για τις οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν σημαντικά σε έναν ή περισσότερους από τους εξής περιβαλλοντικούς στόχους: βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων, μετάβαση στην κυκλική οικονομία, πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης και προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Η Επιτροπή διεξάγει επίσης διαβούλευση επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σχετικά με την ταξινομία για το κλίμα, η οποία καλύπτει τους περιβαλλοντικούς στόχους του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, καθώς και επί της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για τις γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο της ταξινομίας. Τα κριτήρια βασίζονται στις συστάσεις της πλατφόρμας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, οι οποίες δημοσιεύθηκαν τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο του 2022.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Eπίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Ο κανονισμός της ΕΕ για την ταξινομία αποτελεί μια σημαντική νομοθετική πράξη που συμβάλλει στην διοχέτευση των χρημάτων σε έργα που ευθυγραμμίζονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Καταθέτοντας τις απόψεις σας στο πλαίσιο της διαβούλευσης αυτής, μπορείτε να έχετε λόγο στην κατάρτιση του σχετικού πλαισίου.»

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις παρατηρήσεις που θα λάβει, προτού οριστικοποιήσει και εκδώσει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Καλούμε τα ενδιαφερόμενα μέρη να εστιάσουν τις παρατηρήσεις τους στις δραστηριότητες και τα τεχνικά κριτήρια ελέγχου που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για το περιβάλλον και των τροποποιήσεων της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για το κλίμα και της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για τις γνωστοποιήσεις. Χωριστά, θα θεσπιστεί Μηχανισμός Υποβολής Αιτημάτων των Ενδιαφερόμενων Μερών, για τις προτάσεις και τα ερωτήματα σχετικά με το ποιες νέες δραστηριότητες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην ταξινομία της ΕΕ και σχετικά με πιθανές τροποποιήσεις των τεχνικών κριτηρίων ελέγχου υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω προτάσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο της προαναφερθείσας πρόσκλησης υποβολής παρατηρήσεων. 

Τέλος, προκειμένου να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα την ταξινομία της ΕΕ με απλό και πρακτικό τρόπο, η Επιτροπή επικαιροποίησε τον υφιστάμενο ιστότοπο EU Taxonomy Compass — ο οποίος ενσωματώθηκε στον νέο ιστότοπο «EU Taxonomy Navigator». Ο ιστότοπος παρέχει μια σειρά διαδικτυακών εργαλείων που διευκολύνουν την εφαρμογή και βοηθούν τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων, τις οποίες υπέχουν.

Related

What's hot? 2325244467500552783

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE

ΑΡΘΡΟ OLIVER ROPKE
"Η διεύρυνση αποτελεί εύλογο βήμα προόδου για την Ευρώπη"

FACEBOOK

TWITTER

item