Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: "Μη ικανοποιητική" η πρόταση της Κομισιόν για το φορέα δεοντολογίας

Το ΕΚ εξέτασε το σχέδιο συμφωνίας της Επιτροπής για έναν ανεξάρτητο φορέα δεοντολογίας για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επικρίνοντας την έλλειψ...


Το ΕΚ εξέτασε το σχέδιο συμφωνίας της Επιτροπής για έναν ανεξάρτητο φορέα δεοντολογίας για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επικρίνοντας την έλλειψη φιλοδοξίας που το διακρίνει. 

Πιο συγκεκριμένα, σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 365 ψήφους υπέρ, 270 κατά και 20 αποχές, το Κοινοβούλιο αποκαλεί το σχέδιο συμφωνίας για τον φορέα δεοντολογίας «μη ικανοποιητικό και όχι αρκετά φιλόδοξο» τονίζοντας ότι «υπολείπεται ενός πραγματικού φορέα δεοντολογίας», ο οποίος είχε ήδη προταθεί από το Κοινοβούλιο πριν από δύο χρόνια. 

Το Κοινοβούλιο εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή πρότεινε να συμμετέχουν στη σύνθεση του φορέα μόνο πέντε ανεξάρτητοι ειδικοί (ένας ανά θεσμικό όργανο της ΕΕ) και μόνο ως παρατηρητές, και όχι στο εννεαμελές όργανο που θα απαρτιζόταν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες δεοντολογίας που είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι ο φορέας δεοντολογίας θα πρέπει να είναι σε θέση να διερευνά ισχυρισμούς παραβίασης των κανόνων και να ζητά διοικητικά έγγραφα, σεβόμενο την ασυλία και την ελευθερία της δημοκρατικής εντολής των ευρωβουλευτών. Θα πρέπει να έχει ακόμη την αρμοδιότητα χειρισμού συγκεκριμένων υποθέσεων εάν ένα συμμετέχον θεσμικό όργανο ή οποιοδήποτε από τα μέλη του το ζητήσει, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές. Τονίζουν επίσης ότι ο φορέας θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδει συστάσεις για κυρώσεις, οι οποίες θα πρέπει να δημοσιοποιούνται μαζί με την απόφαση που λαμβάνεται από το αντίστοιχο θεσμικό όργανο ή μετά από την εκπνοή σχετικής προθεσμίας. 

Άλλα βασικά σημεία που αναφέρει το ψήφισμα περιλαμβάνουν την ανάγκη συνεργασίας των ανεξάρτητων ειδικών σε συγκεκριμένες υποθέσεις με το εκάστοτε μέλος που εκπροσωπεί το εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο, την δυνατότητα του φορέα να λαμβάνει και να αξιολογεί δηλώσεις συμφερόντων και περιουσιακών στοιχείων, και τον επιμορφωτικό και καθοδηγητικό του ρόλο. 

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν παράλληλα τη λύπη τους για το γεγονός ότι η πρόταση δεν καλύπτει το προσωπικό των θεσμικών οργάνων, το οποίο υπόκειται ήδη σε κοινές υποχρεώσεις, και τονίζει την ανάγκη να προστατεύσει ο οργανισμός τους πληροφοριοδότες, ιδίως τους Ευρωπαίους δημόσιους υπαλλήλους. 

Επανεξέταση των κανόνων του ΕΚ

Όσον αφορά τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου για μεγαλύτερη διαφάνεια, ακεραιότητα και λογοδοσία, οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι στο Κοινοβούλιο βρίσκεται ήδη εν εξελίξει η επανεξέταση του πλαισίου του με στόχο την ενίσχυση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση παραβιάσεων των κανόνων (ιδίως του κώδικα δεοντολογίας), τον καλύτερο σχεδιασμό του μηχανισμού κυρώσεων και τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αρμόδιας συμβουλευτικής επιτροπής. Τονίζουν ότι σε πρόσφατες καταγγελίες διαφθοράς, οι ΜΚΟ φαίνεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως φορείς ξένης παρέμβασης και ζητούν την επείγουσα αναθεώρηση των υφιστάμενων κανόνων με στόχο να καταστούν οι ΜΚΟ πιο διαφανείς και υπεύθυνες. Θα πρέπει να απαιτείται πλήρης προκαταρκτικός χρηματοοικονομικός έλεγχος για τις οντότητες που εγγράφονται στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ, τα περιστατικά μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα στα οποία εμπλέκονται ΜΚΟ θα πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων, αλλά και τα μελλοντικά μέλη του φορέα δεοντολογίας θα πρέπει να αυτοεξαιρούνται από υποθέσεις που αφορούν το έργο ΜΚΟ από τις οποίες έχουν λάβει αμοιβή, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Related

What's hot? 8991649594879354335

Δημοσίευση σχολίου

Έχετε άποψη; Μοιραστείτε τη μαζί μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχόλια με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο θα διαγράφονται.

emo-but-icon

Recent Posts Widget

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS

ΑΡΘΡΟ CHRISTIAN MOOS
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τη δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας"

FACEBOOK

TWITTER

item